English version
Kirsi Laitala

Kirsi Laitala

Kort om

Kirsi Laitala er forsker II i SIFOs teknologi og bærekraft gruppe, der hun har jobbet med tekstilforskning siden 2001. Hun har sivilingeniørutdanning fra Tammerfors Tekniske Universitet i Finland innen tekstil, fiber og konfeksjonsteknikk og PhD fra institutt for produktdesign ved NTNU fra 2014. Hun har også internasjonal utdannelse "European Masters in Advanced Textile Engineering, E-TEAM", som inkluderer studier i flere Europeiske universiteter. Hun har tidligere arbeidet ved Tekstilhøyskolen i Borås i Sverige.
Laitala har forsket og publisert på områder knyttet til kleskvalitet, vedlikehold, sikkerhet, miljø, design, samt passform og størrelsesspørsmål. I PhD prosjekt studerte hun tekstilers bærekraftighet med hovedvekt på forbrukernes vaner innen bruk, vask og avhending. Hun bruker tverrfaglige forskningsmetoder som ofte kombinerer produkters materielle egenskaper med forbrukerundersøkelser, samt kvalitative og kvantitative metoder.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Annen materialteknologi   Industri- og produktdesign

Emner

Miljø   Klær   Tekstil   Forbrukeratferd   Bærekraftig forbruk   Klesforbruk   Tekstiler   Tekstilvask   Klesvask

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Maldini, Irene; Samira, Iran; Laitala, Kirsi; Vittersø, Gunnar; Jestratijevic, Iva; Mirena, Amaral; Vladimirova, Katia (2021). Dress and the city: a comparative study of clothing and textiles environmental policy in five European cities. Schnitzer, Hans; Braune, Sibylle (Red.). Proceedings of the 20th European Roundtable in Sustainable Consumption and Production. 178. s. 363-384. Verlag der Technischen Universität Graz.
https://www.tugraz-verlag.at/gesamtverzeichnis/unk...

Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (2021). Global differences in consumer practices affect clothing lifespans. Nissen, Nils F.; Jaeger-Erben, Melanie (Red.). PLATE – Product Lifetimes And The Environment Proceedings 3rd PLATE CONFERENCE, BERLIN, GERMANY 18–20 September 2019. 463. s. 463-468. Universitätsverlag der TU Berlin.
https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/1029...

Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Haugrønning, Vilde (2021). Wardrobe Sizes and Clothing Lifespans. Nissen, Nils F.; Jaeger-Erben, Melanie (Red.). PLATE – Product Lifetimes And The Environment Proceedings 3rd PLATE CONFERENCE, BERLIN, GERMANY 18–20 September 2019. Universitätsverlag der TU Berlin.

Wiedemann, Stephen G.; Biggs, Leo; Nguyen, Quan V.; Clarke, simon J.; Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (2021). Reducing environmental impacts from garments through best practice garment use and care, using the example of a Merino wool sweater. 10 s. The International Journal of Life Cycle Assessment .
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11367...

Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Haugrønning, Vilde; Throne-Holst, Harald; Strandbakken, Pål (2020). Increasing repair of household appliances, mobile phones and clothing: Experiences from consumers and the repair industry. Journal of Cleaner Production . Vol. 282.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...

Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (2020). What Affects Garment Lifespans? International Clothing Practices Based on a Wardrobe Survey in China, Germany, Japan, the UK, and the USA. Sustainability . Vol. 12.
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/21/9151

Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Kettlewell, Roy; Wiedemann, Stephen (2020). Laundry Care Regimes: Do the Practices of Keeping Clothes Clean Have Different Environmental Impacts Based on the Fibre Content?. 31 s. Sustainability . Vol. 12.
https://uni.oslomet.no/lasting/

Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Wiedemann, Stephen G. (2020). Clothing Lifespans: What Should Be Measured and How. 21 s. Sustainability . Vol. 12.
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/15/6219

Wiedemann, Stephen G.; Biggs, Leo; Nebel, Barbara; Bauch, Katarina; Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Swan, Paul G.; Watson, Kalinda (2020). Environmental impacts associated with the production, use, and end-of-life of a woollen garment. 14 s. The International Journal of Life Cycle Assessment .
https://doi.org/10.1007/s11367-020-01766-0

Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Haugrønning, Vilde Anine Rydal; Throne-Holst, Harald; Strandbakken, Pål (2019). Is It Worth It? Repair of Household Appliance, Mobile Phones and Clothing. Segalàs, Jordi; Lazzarini, Boris (Red.). Proceedings of the 19th European Roundtable for Sustainable Consumption and Production Circular Europe for Sustainability: Design, Production and Consumption. 1003. s. 1003-1016.





Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig