English version
Lisbeth Løvbak Berg

Lisbeth Løvbak Berg

Fagområder

Emner

Klær

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • CHANGE: Grønt skifte i klesforbruket

    I prosjektet vil vi forske på det viktigste for å få ned miljøbelastningen fra klær: redusere mengden klær som produseres, brukes og avhendes.

  • Wasted Textiles

    Målet med prosjektet er å bidra til å redusere bruken av syntetiske tekstiler og mengden som kommer på avveie.

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Sigaard, Anna Schytte; Berg, Lisbeth Løvbak; Klepp, Ingun Grimstad (2021). WOOLUME: Potential new products for vacant wool. ISBN: 978-82-7063-538-2. 45 s.
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/2839...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig