English version
Lisbeth Løvbak Berg

Lisbeth Løvbak Berg

Fagområder

Emner

Klær

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • CHANGE: Grønt skifte i klesforbruket

    I prosjektet vil vi forske på det viktigste for å få ned miljøbelastningen fra klær: redusere mengden klær som produseres, brukes og avhendes.

  • Wasted Textiles

    Målet med prosjektet er å bidra til å redusere bruken av syntetiske tekstiler og mengden som kommer på avveie.