English version
Liv Merete Nielsen

Liv Merete Nielsen

Fagområder

Emner

Læreplanutvikling   Brukermedvirkning   Design   Designdidaktikk   Romlige representasjoner   Tegning   Demokratisk medborgerskap   Kunstdidaktikk   Design literacy

Samarbeidsrelasjoner

Høgskolen i Vestlandet (HiV), Høgskolen i Volda (HiVolda), Universitetet i Tromsø (UiT), Høgskolen i Sørøst Norge (HSN), Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Norges tekniske museum, Kunst og design i skolen (KDS), K8-industridesign, Smartbird

Vitenskapelige publikasjoner

Jones, Derek; Noel, Lesley-Ann; Leitao, Renata Marques; Lotz, Nicole; Nielsen, Liv Merete; Digranes, Ingvild; Börekçi, Naz A.G.Z.; Corazzo, James (2022). Editorial: Futures of Design Education. Lockton, Dan; Lloyd, Peter; Lenzi, Sara (Red.). DRS2022: Bilbao, 25 June - 3 July. Editorial. s. 1-5. Design Research Society.

Bravo, Ursula; Nielsen, Liv Merete; Lutnæs, Eva; Bohemia, Erik; Börekçi, Naz A.G.Z. (2022). Editorial: Design Literacies: pasts, presents, and possible futures. Lockton, Dan; Lloyd, Peter; Lenzi, Sara (Red.). DRS2022: Bilbao, 25 June - 3 July. Editorial. s. 1-8. Design Research Society.

Nielsen, Liv Merete; Lutnæs, Eva; Porko-Hudd, Mia; Bravo, Úrsula; Cortés, Catalina; Almendra, Rita Assoreira (2021). Design Literacy enabling Critical Innovation Practices. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 14.

Berg, Arild; Carella, Alfredo Raúl; Lysebo, Marius; Nielsen, Liv Merete (2021). Sustainability in professional education Gap between strategy and program plans?. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 14.

von Bohemia, Erik; Nielsen, Liv Merete; Pan, Lusheng; Börekçi, Naz A.G.Z.; Zhang, Yang (2021). Volume 4. Proceedings of the DRS LEARN X DESIGN 2021. 6th International Conference for Design Education Researchers. 24–26 September 2021 Jinan, China. Engaging with Challenges in Design Education. ISBN: 978-1-912294-46-6. 221 s. Design Research Society.

von Bohemia, Erik; Nielsen, Liv Merete; Pan, Lusheng; Börekçi, Naz A.G.Z.; Zhang, Yang (2021). Volume 3. Proceedings of the DRS LEARN X DESIGN 2021. 6th International Conference for Design Education Researchers. 24–26 September 2021 Jinan, China. Engaging with Challenges in Design Education. ISBN: 978-1-912294-45-9. 251 s. Design Research Society.

von Bohemia, Erik; Nielsen, Liv Merete; Pan, Lusheng; Börekçi, Naz A.G.Z.; Zhang, Yang (2021). Volume 2. Proceedings of the DRS LEARN X DESIGN 2021. 6th International Conference for Design Education Researchers. 24–26 September 2021 Jinan, China. Engaging with Challenges in Design Education. ISBN: 978-1-912294-44-2. 316 s. Design Research Society.

von Bohemia, Erik; Nielsen, Liv Merete; Pan, Lusheng; Börekçi, Naz A.G.Z.; Zhang, Yang (2021). Volume 1. Proceedings of the DRS LEARN X DESIGN 2021. 6th International Conference for Design Education Researchers. 24–26 September 2021 Jinan, China. Engaging with Challenges in Design Education. ISBN: 978-1-912294-43-5. 276 s. Design Research Society.
https://learnxdesign.net/lxd2021/wp-content/upload...

Berg, Arild; Carella, Alfredo Raúl; Lysebo, Marius; Nielsen, Liv Merete (2021). Bærekraft i profesjonsutdanninger. Gap mellom strategi og programplaner?. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 14.

Ringvold, Tore Andre; Nielsen, Liv Merete (2021). Complexity, interdisciplinarity and design literacy. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 14.

Fan, Yun; Zhang, Yang; von Bohemia, Erik; Xia, Xiang; Nielsen, Liv Merete (2020). Assessment criteria within China's industrial design education. Buck, Lyndon; von Bohemia, Erik; Grierson, Hillary (Red.). Proceedings of the 22nd International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2020), VIA Design, VIA University in Herning, Denmark. 10th -11th September 2020. paper. The Design Society.

Nielsen, Liv Merete; Lepperød, Janne (2019). Hvorfor elever mangler kompetente lærere i Kunst og håndverk. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 12.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.3629

Nielsen, Liv Merete (2018). Building making scholarship – om utviklingen av making disciplines. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 11.

Nielsen, Liv Merete (2018). Design Education for the General Public. Storni, Cristiano; Leahy, Keelin; McMahon, Muireann; Lloyd, Peter; Bohemia, Erik (Red.). Proceedings of DRS 2018 - Volume 7. section 23. s. 2624-2626. Design Research Society.
https://www.designresearchsociety.org/down/eJwFwQE...

Strand, Ingri; Nielsen, Liv Merete (2018). Combining Craft and Digital Tools in Design Education for the General Public. Storni, Cristiano; Leahy, Keelin; McMahon, Muireann; Lloyd, Peter; Bohemia, Erik (Red.). Proceedings of DRS 2018 - Volume 7. section 23. s. 2689-2700. Design Research Society.
https://www.designresearchsociety.org/down/eJwFwQE...

Nielsen, Liv Merete (2017). Design Literacy in General Education. 2 s. Design and Technology Education: An International Journal . Vol. 22.
https://ojs.lboro.ac.uk/ojs/index.php/DATE/article...

Orheim, Monica Schlanbusch; Nielsen, Liv Merete (2017). Redesign of Garments in General Education: A Path to Reduced Consumption. Berg, Arild; Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Gulden, Tore; Kovacevic, Ahmed; Pavel, Nenad (Red.). proceedings of E&PDE 2017 – International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. Chapter 4 - Student Papers related to Design Education. s. 405-410. The Design Society.

Strand, Ingri; Nielsen, Liv Merete (2017). ICT versus Craft in Design Education for the General Public. Berg, Arild; Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Gulden, Tore; Kovacevic, Ahmed; Pavel, Nenad (Red.). proceedings of E&PDE 2017 – International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. Chapter 4 - Student Papers related to Design Education. s. 360-365. The Design Society.

Lie, Catrine; Nielsen, Liv Merete (2016). Lærernes arbeidstid i Kunst og håndverk – grunnlaget for gammeldags leseplikt i grunnskolen. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 9.

Stavnås, Clara Christina Myhr; Nielsen, Liv Merete (2015). Tegning og fagspråk - et kritisk blikk på lærebøker i tegning som benyttes i faglærerutdanning. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 8.
http://dx.doi.org/10.7577/formakademisk.1561

Nielsen, Liv Merete (2014). Estetiske fag i den videregående opplæringen - rammer og status. Angelo, Elin; Kalsnes, Signe (Red.). Kunstner eller lærer? Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning. 5. s. 97-108. Cappelen Damm Akademisk.

Nielsen, Liv Merete (2014). Debunking teacher’s resistant to teaching children to draw —a companion to citizenship for the future. Techne Serien . Vol. 21.
https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article...

Reitan, Janne Beate; Lloyd, Peter; Bohemia, Erik; Nielsen, Liv Merete; Digranes, Ingvild; Lutnæs, Eva (2013). Design learning for tomorrow. Design education from kindergarten to Phd.Proceedings of the 2nd international conference for design education researchers. ISBN: 978-82-93298-05-2. 658 s. ABM-media AS.

Nielsen, Liv Merete; Brænne, Karen (2013). Design literacy for longer lasting products. 9 s. Studies in Material Thinking . Vol. 9.
http://hdl.handle.net/10642/1871

Nielsen, Liv Merete (2013). Visualising ideas: a camera is not enough. Reitan, Janne Beate; Lloyd, Peter; Bohemia, Erik; Nielsen, Liv Merete; Digranes, Ingvild; Lutnæs, Eva (Red.). Proceedings of the 2nd International Conference for Design Education Researchers 14-17 May 2013, Oslo, Norway. vol 4. s. 2080-2089. ABM-media AS.
http://hdl.handle.net/10642/1975

Reitan, Janne Beate; Lloyd, Peter; Bohemia, Erik; Nielsen, Liv Merete; Digranes, Ingvild; Lutnæs, Eva (2013). Proceedings of the 2nd International Conference for Design Education Researchers 14-17 May 2013, Oslo, Norway. ISBN: 978-82-93298-00-7. 2362 s. ABM-media AS.

Digranes, Ingvild; Nielsen, Liv Merete (2012). Design literacy - from primary education to university level. Israsena, Praima; Tangsantikul, Juthamas; Durling, David (Red.). Design Research Society 2012: Bangkok, Conference Proceedings, Volume 3. paper. s. 1348-1356.
https://dl.designresearchsociety.org/cgi/viewconte...

Nielsen, Liv Merete; Digranes, Ingvild (2012). Designkompetanse i et gjennomgående utdanningsløp. Techne Serien . Vol. 19.
http://hdl.handle.net/10642/1469

Nielsen, Liv Merete (2010). Kunst- og designfagenes plassering i den videregående opplæringen 1976-2006. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 3.
http://www.formakademisk.org/index.php/formakademi...

Dunin-Woyseth, Halina; Nielsen, Liv Merete (2009). Noen tanker om "doctorateness". FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 2.
http://www.formakademisk.org

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig