English version
Liv Merete Nielsen

Liv Merete Nielsen

Fagområder

Emner

Læreplanutvikling   Brukermedvirkning   Design   Designdidaktikk   Romlige representasjoner   Tegning   Demokratisk medborgerskap   Kunstdidaktikk   Design literacy

Samarbeidsrelasjoner

Høgskolen i Vestlandet (HiV), Høgskolen i Volda (HiVolda), Universitetet i Tromsø (UiT), Høgskolen i Sørøst Norge (HSN), Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Norges tekniske museum, Kunst og design i skolen (KDS), K8-industridesign, Smartbird

Vitenskapelige publikasjoner

Nielsen, Liv Merete (2020). Assessment criteria within China's industrial design education. ISBN: 978-1-912254-10-1. 6 s. The Design Society.

Nielsen, Liv Merete; Bohemia, Erik; Reitan, Janne Beate; Brænne, Karen; Bravo, Ursula; Cortes, Catalina (2019). Establishing Design Literacy International Network. Conference proceedings of the Design Management Academy . Vol. 2.

Nielsen, Liv Merete; Lutnæs, Eva; Porko-Hudd, Mia; Bravo, Ursula; Cortes, Catalina; Almendra, Rita Assoreira; Bohemia, Erik (2019). Track 6.b Introduction: Design Literacy enabling Critical Innovation Practices. Conference proceedings of the Design Management Academy . Vol. 2.

Nielsen, Liv Merete; Lepperød, Janne (2019). Hvorfor elever mangler kompetente lærere i Kunst og håndverk. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 12.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.3629

Ringvold, Tore Andre; Nielsen, Liv Merete (2019). Complexity, interdisciplinarity and design literacy. Conference proceedings of the Design Management Academy .
http://academicarchives.org/index.php/adim/article...

Nielsen, Liv Merete (2018). Building making scholarship – om utviklingen av making disciplines. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 11.

Nielsen, Liv Merete (2018). Design Education for the General Public. Storni, Cristiano; Leahy, Keelin; McMahon, Muireann; Lloyd, Peter; Bohemia, Erik (Red.). Proceedings of DRS 2018 - Volume 7. section 23. s. 2624-2626. Design Research Society.
https://www.designresearchsociety.org/down/eJwFwQE...

Strand, Ingri; Nielsen, Liv Merete (2018). Combining Craft and Digital Tools in Design Education for the General Public. Storni, Cristiano; Leahy, Keelin; McMahon, Muireann; Lloyd, Peter; Bohemia, Erik (Red.). Proceedings of DRS 2018 - Volume 7. section 23. s. 2689-2700. Design Research Society.
https://www.designresearchsociety.org/down/eJwFwQE...

Nielsen, Liv Merete (2017). Design Literacy in General Education. 2 s. Design and Technology Education: An International Journal . Vol. 22.
https://ojs.lboro.ac.uk/ojs/index.php/DATE/article...

Orheim, Monica Schlanbusch; Nielsen, Liv Merete (2017). Redesign of Garments in General Education: A Path to Reduced Consumption. Berg, Arild; Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Gulden, Tore; Kovacevic, Ahmed; Pavel, Nenad (Red.). proceedings of E&PDE 2017 – International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. Chapter 4 - Student Papers related to Design Education. s. 405-410. The Design Society.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig