English version
Liv Merete Nielsen

Liv Merete Nielsen

Fagområder

Emner

Læreplanutvikling   Brukermedvirkning   Design   Designdidaktikk   Romlige representasjoner   Tegning   Demokratisk medborgerskap   Kunstdidaktikk   Design literacy

Vitenskapelige publikasjoner

Nielsen, Liv Merete; Reitan, Janne Beate; Hassel, Ragnhild Merete (2023). Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i universitets- og høgskolesektoren (KHUH) 10 år med praksisfellesskap i utvikling. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk .

Jones, Derek; Noel, Lesley-Ann; Leitao, Renata Marques; Lotz, Nicole; Nielsen, Liv Merete; Digranes, Ingvild; Börekçi, Naz A.G.Z.; Corazzo, James (2022). Editorial: Futures of Design Education. Lockton, Dan; Lenzi, Sara; Hekkert, Paul; Oak, Arlene; Sádaba, Juan; Lloyd, Peter (Red.). DRS2022: Bilbao, 25 June - 3 July. Editorial. s. 1-5. Design Research Society.
https://hdl.handle.net/11250/3010749

Bravo, Ursula; Nielsen, Liv Merete; Lutnæs, Eva; Bohemia, Erik; Börekçi, Naz A.G.Z. (2022). Design Literacies: pasts, presents, and possible futures. Lockton, Dan; Lenzi, Sara; Hekkert, Paul; Oak, Arlene; Sádaba, Juan; Lloyd, Peter (Red.). DRS2022: Bilbao, 25 June - 3 July. Editorial. s. 1-8. Design Research Society.

Nielsen, Liv Merete; Lutnæs, Eva; Porko-Hudd, Mia; Bravo, Úrsula; Cortés, Catalina; Almendra, Rita Assoreira (2021). Design Literacy enabling Critical Innovation Practices. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 14.

Berg, Arild; Carella, Alfredo Raúl; Lysebo, Marius; Nielsen, Liv Merete (2021). Sustainability in professional education Gap between strategy and program plans?. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 14.

von Bohemia, Erik; Nielsen, Liv Merete; Pan, Lusheng; Börekçi, Naz A.G.Z.; Zhang, Yang (2021). Volume 4. Proceedings of the DRS LEARN X DESIGN 2021. 6th International Conference for Design Education Researchers. 24–26 September 2021 Jinan, China. Engaging with Challenges in Design Education. ISBN: 978-1-912294-46-6. 221 s. Design Research Society.

von Bohemia, Erik; Nielsen, Liv Merete; Pan, Lusheng; Börekçi, Naz A.G.Z.; Zhang, Yang (2021). Volume 3. Proceedings of the DRS LEARN X DESIGN 2021. 6th International Conference for Design Education Researchers. 24–26 September 2021 Jinan, China. Engaging with Challenges in Design Education. ISBN: 978-1-912294-45-9. 251 s. Design Research Society.

von Bohemia, Erik; Nielsen, Liv Merete; Pan, Lusheng; Börekçi, Naz A.G.Z.; Zhang, Yang (2021). Volume 2. Proceedings of the DRS LEARN X DESIGN 2021. 6th International Conference for Design Education Researchers. 24–26 September 2021 Jinan, China. Engaging with Challenges in Design Education. ISBN: 978-1-912294-44-2. 316 s. Design Research Society.

von Bohemia, Erik; Nielsen, Liv Merete; Pan, Lusheng; Börekçi, Naz A.G.Z.; Zhang, Yang (2021). Volume 1. Proceedings of the DRS LEARN X DESIGN 2021. 6th International Conference for Design Education Researchers. 24–26 September 2021 Jinan, China. Engaging with Challenges in Design Education. ISBN: 978-1-912294-43-5. 276 s. Design Research Society.
https://learnxdesign.net/lxd2021/wp-content/upload...

Berg, Arild; Carella, Alfredo Raúl; Lysebo, Marius; Nielsen, Liv Merete (2021). Bærekraft i profesjonsutdanninger. Gap mellom strategi og programplaner?. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 14.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig