English version
Liv Merete Nielsen

Liv Merete Nielsen

Fagområder

Emner

Læreplanutvikling   Brukermedvirkning   Design   Designdidaktikk   Romlige representasjoner   Tegning   Demokratisk medborgerskap   Kunstdidaktikk   Design literacy

Samarbeidsrelasjoner

Høgskolen i Vestlandet (HiV), Høgskolen i Volda (HiVolda), Universitetet i Tromsø (UiT), Høgskolen i Sørøst Norge (HSN), Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Norges tekniske museum, Kunst og design i skolen (KDS), K8-industridesign, Smartbird

Vitenskapelige publikasjoner

Berg, Arild; Carella, Alfredo Raúl; Lysebo, Marius; Nielsen, Liv Merete (2021). Sustainability in professional education Gap between strategy and program plans?. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 14.

von Bohemia, Erik; Nielsen, Liv Merete; Pan, Lusheng; Börekçi, Naz A.G.Z.; Zhang, Yang (2021). Volume 4. Proceedings of the DRS LEARN X DESIGN 2021. 6th International Conference for Design Education Researchers. 24–26 September 2021 Jinan, China. Engaging with Challenges in Design Education. ISBN: 978-1-912294-46-6. 221 s. Design Research Society.

von Bohemia, Erik; Nielsen, Liv Merete; Pan, Lusheng; Börekçi, Naz A.G.Z.; Zhang, Yang (2021). Volume 3. Proceedings of the DRS LEARN X DESIGN 2021. 6th International Conference for Design Education Researchers. 24–26 September 2021 Jinan, China. Engaging with Challenges in Design Education. ISBN: 978-1-912294-45-9. 251 s. Design Research Society.

von Bohemia, Erik; Nielsen, Liv Merete; Pan, Lusheng; Börekçi, Naz A.G.Z.; Zhang, Yang (2021). Volume 2. Proceedings of the DRS LEARN X DESIGN 2021. 6th International Conference for Design Education Researchers. 24–26 September 2021 Jinan, China. Engaging with Challenges in Design Education. ISBN: 978-1-912294-44-2. 316 s. Design Research Society.

von Bohemia, Erik; Nielsen, Liv Merete; Pan, Lusheng; Börekçi, Naz A.G.Z.; Zhang, Yang (2021). Volume 1. Proceedings of the DRS LEARN X DESIGN 2021. 6th International Conference for Design Education Researchers. 24–26 September 2021 Jinan, China. Engaging with Challenges in Design Education. ISBN: 978-1-912294-43-5. 276 s. Design Research Society.
https://learnxdesign.net/lxd2021/wp-content/upload...

Berg, Arild; Carella, Alfredo Raúl; Lysebo, Marius; Nielsen, Liv Merete (2021). Bærekraft i profesjonsutdanninger. Gap mellom strategi og programplaner?. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 14.

Ringvold, Tore Andre; Nielsen, Liv Merete (2021). Complexity, interdisciplinarity and design literacy. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 14.

Fan, Yun; Zhang, Yang; von Bohemia, Erik; Xia, Xiang; Nielsen, Liv Merete (2020). Assessment criteria within China's industrial design education. Buck, Lyndon; von Bohemia, Erik; Grierson, Hillary (Red.). Proceedings of the 22nd International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2020), VIA Design, VIA University in Herning, Denmark. 10th -11th September 2020. paper. The Design Society.

Nielsen, Liv Merete; Lepperød, Janne (2019). Hvorfor elever mangler kompetente lærere i Kunst og håndverk. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 12.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.3629

Nielsen, Liv Merete (2018). Building making scholarship – om utviklingen av making disciplines. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 11.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig