English version

Design Literacy

Et bærekraftig og samfunnsetisk perspektiv på designkompetanse (design literacy) ligger til grunn for forskningen på design og designutdanning fra barnehage til ph.d.

Denne forskningsgruppen knytter designkompetanse (design literacy) til demokratisk deltakelse i designprosesser og til bevissthet om kvalitet og bærekraftige aspekter ved produksjon og forbruk. Vi ønsker å avdekke og synliggjøre hvilken innflytelse allmenheten, blant annet i rollen som konsumenter, har på miljøutfordringer i samfunnet.

Forskningsgruppen hører til Fakultet for teknologi, kunst og design.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

   Designede gjenstander og løsninger påvirker våre liv og verdier. Designere, beslutningstakere, investorer og forbrukere har ulike posisjoner i designprosessen, der alle foretar valg som vil påvirke vår fremtid. For å løse globale miljøutfordringer og skape en bedre framtid for alle, må designere og allmennheten samarbeide.  For dette formålet er det nødvendig at mange utvikler designkompetanse (design literacy) som grunnlag for kritisk tenkning. Vi spør: Hvilke utfordringer står utdanningssystemet overfor for å fremme designkompetanse på ulike nivå?

   Designutdanning på grunnskole og videregående nivå representerer både et grunnlag for profesjonell designutdanning og en prekvalifisering for valg vi tar daglig. Vi fokuserer på progresjon i utdanningssystemet - fra barnehage til doktorgrad.

   Vår forskning vil kunne bidra til å fremme et bærekraftig og samfunnsetisk perspektiv på utdanningspolitikk og utdanningspraksis. Vi behøver forskning for å forbedre designutdanningene og faglærerutdanningene og for å utdanne reflekterte og kvalitetsbevisste forbrukere. Dette er avgjørende for utviklingen av et bærekraftig samfunn med fokus på kvalitet, miljøbevisst forbruk og ressursbruk.

   Utviklingen av makerspace inngår som en vesentlig del av forskergruppens arbeid. Interaksjonen mellom formell utdanning og makerspace-bevegelsen kan bidra til innovasjon og entreprenørskap. Forskergruppen bygger på prinsippene i Responsible Research and Innovation (RRI).

  • Prosjekter