Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Fakultetet tilbyr høgare utdanning i tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forskings- og utviklingsaktivitetar på desse fagfelta.

Studentar

3000

i 2018

Bachelorprogram

12

I tillegg har vi års- og halvårsemne, og etter- og vidareutdanning.

Masterprogram

5

Nytt masterstudium i 2019: anvendt data- og informasjonsteknologi.

Phd-program

1

Nytt doktorgradsprogram i ingeniørvitskap frå 2019.