English version

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Fakultetet tilbyr høgare utdanning i tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forskings- og utviklingsaktivitetar på desse fagfelta.

Studentar
3900

i 2022 (tal frå NSD)

Bachelorprogram
12

pluss års- og halvårsemne, og etter- og vidareutdanning

Masterprogram
7
Ph.d.-program
2

Aktuelt

Her kan kvantedatamaskiner ha best muligheter

Kvantedatamaskiner kan bli svært nyttige i industrien. Mulighetene er best særlig på ett felt.

Illustrasjonsbilde av kjemiske molekyler i hvitt på grå bakgrunn.
Nettverk for formgiving, kunst og handverk jubilerer!

Nettverk for formgiving, kunst og handverk i universitets- og høgskulesektoren (KHUH) fyller 10 år. Det blir markert med jubileumskonferanse 23.-24. januar og fleire publikasjonar.

Prorektor Silje Fekjær snakker i en mikrofon. Hun står foran en skjerm det vi ser et illustrasjonsfoto for Jubileumskonferansen, et leriarbeid av en jente med headset som sitter ved en skolepult og lener hodet i ene hånda.
Tar tak i ingeniørmangelen og utvider studietilbudet

OsloMet tilbyr nye masterspesialiseringer i geoteknikk og smart vannteknologi fra høsten 2023, for å møte etterspørselen etter fagfolk.

Bildet viser studentene studentene Eirik Haug og Hege Høgseth fra OsloMet, sittende på en bro i Klosterenga park på Grønland i Oslo. Det er steinnisjer til vannet i bakgrunnen, men bekken er fri for vann. Det ligger et tynt lag med snø på bakken. I bakgrunnen er det en boligblokk og en villa.
Styrker internasjonalt samarbeid i lærerutdanningen

Ingvill Gjerdrum Maus, Petter Øyan og June Oline Kunnikoff ved Institutt for estetiske fag, har vært i Tyskland for å videreutvikle samarbeidet med Pëdagogiche Hochschule Ludwigsburg (PHL).

Petter, June og Ingvill sitter på en murkant utenfor bygget til PHL. I bakgrunnen ser man noen studenter.
Internasjonal allianse kan bane vei for nullutslipp fra bygg

OsloMet skal lede internasjonal forskning og utdanning som kan bidra til å redusere klimaavtrykket fra bygninger og det bygde miljøet.

Bilde av bygninger og gate ved Aker brygge i Oslo. Det er solskinn, og blå himmel i bakgrunnen.
Om kompetanse og innovasjon i møtet mellom kunst, design og juss

I oktober var over 40 forskere samlet til flerfaglig seminar ved Institutt for produktdesign.

Seminardeltakere som mingler i et lokale der det står utstilt diverse objekter på små hvite pidestaller.
– Singapore gir oss tilgang til teknologiutviklingen i Asia

OsloMet samarbeider nå med teknologimiljøer i Singapore. – Det gir studentene og forskerne våre innsikt i den sterke utviklingen i Asia, sier dekan Carl Christian Thodesen.

Bilde fra havna i Singapore av ansatte fra Fakultet for teknologi, kunst og design. I bakgrunnen seilskipet Statsraad Lehmkuhl.
Anis Yazidi og Frode Eika Sandes på publiseringstoppen i 2021

Begge er forskere ved Institutt for informasjonsteknologi og har lenge vært de to forskerne ved OsloMet som publiserer mest.

Professor Frode Eika Sandnes og professor Anis Yazidi. Foto: Olav-Johan Øye
Starter opp med europeiske prestisjemidler

Andre Laestadius tok med seg ettertraktede "ERC Starting Grant" for unge forskere da han kom til OsloMet høsten 2022.

Bilde av Andre Laestadius framfor hvit tavle med matematiske formler.
Slik lærer studentene det nyeste om inneklima

Swegon sørger for at studentene får bruke moderne inneklimaløsninger med å levere et komplett system til laben på OsloMet.

Bildet viser Heidi Marie Eide og Kenneth Skriden fra Swegon, og Peter Geoffrey Schild og Nils Ledermann fra OsloMet i ventilasjonsteknisk rom. De peker mot ventilasjonsløsninger i taket, og smiler.
Praksis i OsloMets kunstsamling

Jesper og Viktoriya tar bachelor i kunst og design - kunst og formidling, og har praksis i kunstsamlingen.

Jesper sittende bakoverlent på en stol med bena på en annen. Bilder fra kunstsamlingen på veggene og gulvet i bakgrunnen.
OsloMet etablerer doktorgrad i innovasjon for bærekraft

Universitetsstyret vedtok 15. september å etablere et nytt doktorgradsprogram i innovasjon for bærekraft.

Del av gul OsloMet-logo på en fargerik bygning på studiested Pilestredet.
Bilde av Amne og Hussna ved et vindu på OsloMet. Hvit tavle og stumtjener i bakgrunnen.
Vil bruke byggematerialer om igjen

Amne og Hussna prøver å finne ut hvordan byggematerialer kan brukes om igjen. Ombruk er miljøvennlig, men ikke uten utfordringer.

Faisal foran klatreveggen på campus.
– Alle store teknologiselskaper satser på universell utforming av IKT

– Folk prøver å finne praktiske digitale løsninger på komplekse problemer. Derfor satses det på universell utforming av IKT, sier Faisal.

Illustrasjon av kloden sett fra verdensrommet. Stjernebildene med streker gjennom som grafiske elementer ligger over og rundt kloden.
De færreste vet hva kvanteteknologi er. Gjør du?

Mange har fått med seg at teknologien kan forandre verden, men få vet hvordan og hvorfor.

Bilde av Marlene i den medisinsk-tekniske laben på OsloMet. Hun sitter ved et bord med elektronikk-komponenter, og holder opp noe hun ha laget på laben.I bakgrunnen ser vi medisin-teknisk utstyr.
Løser hverdagsproblemer med elektronikk

Marlene bruker det hun har lært på elektronikkingeniørstudiet til å finne praktiske løsninger på aktuelle, dagligdagse problemer.

Bilde av Nils i produksjonsanlegget. I bakgrunnen er det store tanker i børstet metall, rør, ledninger og en måler.
Fikk jobb gjennom bacheloroppgaven

Nils fikk jobb i et selskap som produserer bakterier som kan gi bedre fiskehelse. Bacheloroppgaven i bioteknologi og kjemi var med på å gi han jobben.

EEG-apparatet i bruk i laboratoriet ved OsloMet.
Kan vi bruke teknologi for å måle den psykiske helsen din direkte i hjernen?

Nytt forskningsprosjekt skal finne den beste teknologien for å kartlegge den mentale helsen din.

Studentene sitter og står rundt omkring på gresset, ute på tunet til gården. Vi ser flere hoggestabber, treverktøy og maskiner. I bakgrunnen ser vi et stabbur, et uthus og en låve.
En opplevelse for livet!

De internasjonale produktdesignstudentene ved OsloMet fikk en pangstart på høstsemesteret. Tre uforglemmelige dager fylt med opplevelser – med base på en gammel slektsgård i Numedal.

Student tegner med blyant på tegneverkstedet på OsloMet.
Du må lære å feile for å bli kreativ

Frykt for å mislykkes og for høye forventninger blokkerer det kreative arbeidet.

Syv musikere sitter i en ring og spiller ulike instrumenter. Noen av dem har på seg hvite hjelmer og måleutstyr. I mellom og rundt menneskene er det fire sekskantede bed med ulike planter. I kassene ser vi også sensorer.
Viser frem plantenes språk ved hjelp av kunstnerisk metode og teknologi

Ved hjelp av teknologiske verktøy og kunstnerisk tilnærming viser OsloMet-forsker Maria Castellanos Vicente at plantene snakker sammen. Nå skal forskningsprosjektet hennes stilles ut på et anerkjent museum i Frankrike.

Bilde av lege som viser noe på en skjerm i samtale med pasient. Pasienten har ryggen til, vi ser høyre del av ansiktet, og vi ser baksiden av skjermen.
Kunstig intelligens kan gi oss riktig diagnose. Men vi vet for lite om hvordan den gjør det.

Med kunstig intelligens kan vi lettere oppdage hva slags sykdommer vi har, men vi trenger mer kunnskap om hvordan den finner ut hva som feiler oss.

Bilete av Anne Batzeri med laptop-skjerm som viser kalulatoren. I bakgrunnen er det ei kvit tavle.
Vil gjere det lettare for alle å bruke datateknologi

Når Anna gjer informasjon om sunn mat tilgjengeleg for matprodusentar, lærer ho òg korleis IKT lettare kan brukast av folk flest.