Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Fakultetet tilbyr høgare utdanning i tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forskings- og utviklingsaktivitetar på desse fagfelta.

Studentar

3000

i 2018

Bachelorprogram

12

I tillegg har vi års- og halvårsemne, og etter- og vidareutdanning.

Masterprogram

5

Nytt masterstudium i 2019: anvendt data- og informasjonsteknologi.

Phd-program

1

Nytt doktorgradsprogram i ingeniørvitskap frå 2019.

Nyheiter

Ny leder på Institutt for bygg- og energiteknikk

Hallgrim Hjelmbrekke er ansatt som ny instituttleder ved Institutt for bygg- og energiteknikk.

Bilde av Hallgrim Hjelmbrekke

Ny instituttleiar på produktdesign

Einar Stoltenberg er tilsett som ny instituttleiar på Institutt for produktdesign.

Bilde av Einar Stoltenberg

Nytt dekanat på TKD

Carl Christian Thodesen blir ny dekan, og Marius Lysebo og Tale Skjølsvik nye prodekaner på Fakultet...

Bilde av ny dekan Carl Christian Thodesen, som presenterer seg for de ansatte på TKD-dagen.

Eksponert avgang

Før de avsluttet utdanningen viste de nye kandidatene i ingeniør- og datafag fram samfunnsnyttig arb...

Bilde av studentene bak bacheloroppgaven "Cooling of PV Solar Panels"

Et kunstverk av et plagg

Første pinsedag ble en ny rød messehagel til Bryn kirke i Bærum innviet. Bak det nydelige arbeidet står førstelektor og tekstilkunstner Randi Veiteberg Kvellestad ved Institutt for estetiske fag.

Forside og bakside av rød messehagel med broderier.

Å virkeliggjøre universell design

Universitetslektor G. Anthony Giannoumis tar for seg hvordan vi kan oppnå universell utforming av IK...

Bilde av G. Anthony Giannoumis

Vil løse samfunnsrelevante utfordringer med design

Det var strålende stemning og fullt hus på åpningen av årets avgangsutstilling på produktdesign.

Mange mennesker er samlet i Studenthallen for å se på utstillingen til produktdesignstudentene

OsloMet-prosjekter skal hjelpe næringslivet med digitalisering

To prosjekter fra OsloMet har fått midler til å utvikle nye videreutdanningstilbud som skal hjelpe n...

Illustrasjonsbilde

Søk studiestipend til videreutdanning

I 2019 deler «Legat for studiestipend til videreutdanning» ut et stipend på 15 000 kroner til ingeni...

Illustrasjonsbilde, fotograf Naasom Azvedo

#Hack4Education-vinnarane

Tre data- og informasjonsteknologistudentar utvikla ein nyttig applikasjon for kvinner frå sør, og k...

Picture of the winners

Nytt forskningssenter for kunstig intelligens

OsloMet har åpnet et nytt forskningssenter for kunstig intelligens som skal styrke forskningen på de...

På bildet får digitaliseringsminister Nikolai Astrup orientering om den nye laben, og det som det jobbes med av kunstig intelligens, av forsker Gustavo Mello. Bak nestleder og strategikoordinator for laben, Stefano Nichele. Foto: Sonja Balci.

Matematikk og simuleringer gir gode tekniske løsninger

Matematiske modeller blir brukt i alle ingeniørfag og vitenskaper, og omgir oss til og med i dagligl...

Illustrasjon laget av Arnab Chaudhuri og Mats Kluftødegård

Hva egner seg best på havbunnen?

I maskinlaben prøver studentene ut kunnskapene sine. Nå vil de finne ut hva som tåler å bli brukt i olje- og gassproduksjon på havbunnen.

Bilde fra maskinlaben. Mye blir vist og forklart. Fra venstre overingeniør Rune Orderløkken, og maskiningeniørstudentene Peder Rustad, Såmund Li og Rasmus Repstad.

Mangler kompetanse om universell utforming av digitale læremidler

Lærere i høyere utdanning er positive til universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, men mangler kompetanse, får for lite støtte og opplever at det ikke er prioritert.

Bilde av student med nettbrett