English version

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Fakultetet tilbyr høgare utdanning i tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forskings- og utviklingsaktivitetar på desse fagfelta.

Studentar

3300

i 2019

Bachelorprogram

12

I tillegg har vi års- og halvårsemne, og etter- og vidareutdanning.

Masterprogram

5

Nye spesialiseringar i masterstudiet anvendt data- og informasjonsteknologi i 2020.

Ph.d.-program

1

Nytt doktorgradsprogram i ingeniørvitskap frå 2019.

Nyheiter

Mange vil beskytte seg med munnbind

Smittesituasjonen i Oslo tilsier mer bruk av munnbind, og mange studenter på Institutt for bygg- og energiteknikk benyttet anledningen til å forsyne seg av de 20.000 munnbindene de har fått fra en samarbeidspartner.

Bilde av studenter som henter munnbind

OsloMet med nytt utdanningstilbud i teknologiledelse

De som tar denne videreutdanningen i teknologiledelse, får lære mer om hvordan de kan skape verdier...

Bilde av Tale Skjølsvik

Ny videreutdanning i overvåkning av bærende bygningskonstruksjoner

Å kunne kartlegge skader på broer og andre byggkonstruksjoner med avansert sensorteknologi bedrer sikkerheten uten ressurskrevende manuelle observasjoner.

Bilde av bro på Atlanterhavsvegen

Nytt EU-prosjekt baner vei for kvinner og teknologi

Prosjektet har som mål å gi flere kvinner tilgang til teknologi, digitale ferdigheter og lederstilli...

Illustrasjonsbilde fra OsloMet Makerspace.

Tett på gründerbedrifter

Studenter får utvikle ny teknologi, og nystartede bedrifter med knappe ressurser får god hjelp til å sette produkter ut i livet. En vinnerkombinasjon.

Bilde fra presentasjon av prosjekt i Gründergarasjen.

Stor interesse for automasjon i bygg-utdanning

Nær 70 søkere har meldt seg til en ny videreutdanning i automasjon i bygg på OsloMet.

Illustrasjonsbilde fra Pilestredet campus på OsloMet.

Bærekraft i design- og håndverksundervisning

Samtaler om miljøhensyn kan integreres i design- og håndverkundervisningen i ungdomsskolen på en god måte uten å ta mye tid fra det praktiske arbeidet.

Tine i treverk.

Omskaper operasjonshjelmer til effektivt smittevernsutstyr

Mikael Omlid er til daglig ingeniør og veileder ved Institutt for produktdesign. De siste månedene har han også vært en del av et tverrfaglig team som har utviklet Eurodapter, en løsning som raskt kan oppgradere utstyr som allerede finnes på mange sykehus, til effektivt smittevernsutstyr.

Bildet er delt i to. Del 1 viser Max Temmesfeld som demonstrerer operasjonshjelm med Eurodapter, fra siden. Del to viser operasjonshjelmen bakfra med Eurodapter montert.

OsloMet tilbyr teknologiutdanning for permitterte

OsloMet oppretter 500 studieplasser i teknologi for permitterte og arbeidsledige.

Person som ser på en dataskjerm

Deltidsutdanning i trafikkteknikk fra høsten

God trafikkavvikling blir vanskeligere å oppnå, og en ny videreutdanning i trafikkteknikk på OsloMet...

Bilde fra Pilestredet i Oslo

OsloMet gir verneutstyr

Behovet for smittevernutstyr er enormt, og OsloMet bidrar med hansker, overflatesprit, hånddesinfeks...

Bilde av smittevernutstyr som er pakket inn for levering.

Givende, travel tid for studentrepresentantene

Det er spesielle og krevende dager for studenter og ansatte på TKD. Men i kjølvannet av koronakrisen skjer det også mange positive ting og mye blir gjort for å håndtere situasjonen på en god måte.

Skjermbilde fra nettmøte. Bildet er delt i fire skjermbilder, og viser Marius Lysebo, Jørund Støre Bergrem, Jacob Henrik Hudtwalcker og Ådne Iversen på hvert sitt hjemmekontor.

Internasjonale impulser på teknologi og innovasjon

OsloMet sin internasjonale sommerskole tok i 2019 imot et rekordhøyt antall deltakere med 120 studen...

Bilde fra OsloMet International Summerschool