Andrea får en million til å starte bedrift

Andrea sitter på en benk på campus. I bakgrunnen er det noen gule skilt, bygninger og trær.

Knitry får dermed en million kroner i støtte fra Innovasjon Norge. Pengene skal brukes til å videreutvikle bedriften.  

STUD-ENT er en forkortelse for StudentEntreprenørskap. Ordningen retter seg mot nyutdannede studenter som har ambisjoner om å starte eget selskap, basert på kunnskap de har tilegnet seg gjennom studiene.   

Nå har Andrea nettopp fullført sin mastergrad i estetiske fag, studieretning kunst og designdidaktikk. 

– En ettermiddag, tre dager før innlevering av masteroppgaven, kom eposten fra Innovasjon Norge. I emnefeltet sto det «Du har mottatt et tilbud til signering», forteller hun.  

– Jeg hoppet av glede sammen med samboeren min Eric, som også er med på prosjektet, og ringte resten av teamet for å spre den gode nyheten.  

– Det var veldig motiverende og ga energi og pågangsmot til siste innspurt av masteroppgaven, smiler Andrea. 

Knitry 

Knitry er en digital læringsarena, sosial markedsplass og informasjonskanal for strikking og garn. Ideen til bedriften oppsto under koronapandemien.  

– Våren 2020 satt jeg i «lock-down» og skrev bacheloroppgave i fagdidaktikk for design, kunst og håndverk. I dette prosjektet undersøkte jeg de håndstrikkede plaggenes potensiale som bærekraftige alternativer til det masseproduserte.  

– Gjennom arbeidet oppdaget jeg et «hull i markedet». Strikkeoppskriftene var spredt over hele internett og i en mengder bøker. Men det var vanskelig å få en oversikt over det som eksisterte.  

– Gründeren i meg vokste og året etter ble selskapet Knitry etablert.  

Siden den gang har ideen utviklet seg til et ambisiøst prosjekt. Nå består selskapet av seks personer: Andrea, Eric, Jonathan, Eva, Emma og Petter. Sammen jobber de for å skape løsninger for strikkere og garnleverandører internasjonalt. Selskapet har som overordnet mål å fremme strikkingens, og håndverkets, plass i klesindustrien og i kulturen. 

Portrett av Andrea. Hun har grønn genser og står foran det buede inngangspartiet til et teglsteinsbygg.

Arbeidskrevende kombinasjon 

De fleste gründere er enige om at det å starte opp en bedrift er både utfordrende og arbeidskrevende. Det er også en masteroppgave. Hvordan har det vært å kombinere de to? 

– Det er mye jobbing! Siden masterløpet i estetiske fag ikke er lagt opp slik som en master i entreprenørskap, har det vært to helt separate løp, forklarer Andrea.  

– Likevel har jeg brukt prosjektet som case i praksisperiode og i masteroppgaven.  

– Knitry ble for øvrig medlem av Gründergarasjen (student.oslomet.no) som ligger på campus Pilestredet i 2022, og det har vi hatt stor glede av.   

Gründergarasjen er et inspirerende og støttende fellesskap for gründere. Garasjen har som mål å gjøre ideer til vellykkede bedrifter, og er et samarbeid mellom Simula Research Lab og OsloMet – for alle studenter, alumni og ansatte ved universitetet. 

Andrea roser også miljøet på studiet. 

– Mastergruppa er helt fantastisk. Mange av oss har sittet sammen på «master-kontoret» og skrevet sammen og heiet på hverandre. Det har vært en veldig fin tid!  

Masterstudiet i estetiske fag består av fire studieretninger. Kunst og designdidaktikk som Andrea tar, kunst i samfunnet, mote og samfunn og teater og samfunn.  

– Det skaper en spennende dynamikk når vi kommer sammen fra fire ulike studieretninger, sier hun. 

Kvalitetsstempel 

Hva betyr støtten fra Innvoasjon Norge for det videre arbeidet med Knitry?  

– Støtten betyr mye, understreker studentgründeren.  

– Den gjør det først og fremst mulig for meg som daglig leder å kunne jobbe med prosjektet full tid det kommende året, og dermed drive prosjektet og utviklingen fremover.  

– Dessuten skaper det tillit og blir et kvalitetsstempel i arbeidet med å bygge relasjoner og samarbeidspartnere.   

Andrea gleder seg til å bli ferdig med masteren og har altså planene klare.  

– Jeg skal jobbe etter beste evne for å realisere Knitry! Det blir et spennende år med utvikling, design, markedsføring, søknadsprosesser og bygging av gode relasjoner med aktører og investorer.  

– Samtidig vil jeg fortsette å være på OsloMet og bidra med det jeg kan, der det trengs! 

Fire av Knitry-medlemmene samlet rundt et bord med lap-toper. De ser sammen på en av skjermene.

Imponerende

Carl C. Thodesen er dekan ved Fakultet for teknologi kunst og design og påtroppende prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid ved OsloMet. Han synes det er flott at Knitry har fått støtte fra STUD-ENT.  

– De hjerteligste gratulasjoner til Andrea og Knitry! Vi er kjempestolte over at en av våre studenter har fått STUD-ENT tildeling. 

– Dette gir økonomiske muligheter, men er like mye en viktig anerkjennelse av kvaliteten på prosjektet, understreker han.  

Instituttleder Liv K. Dahlin ved Institutt for estetiske fag gleder seg også på Andreas vegne.  

– Først og fremst, gratulerer så mye til Andrea og alle involverte i Knitry!  

Dahlin synes det er imponerende hvordan Andrea har klart å sjonglere etableringen av Knitry og gjennomføringen av eget masterprosjekt.  

– Begge deler krever nysgjerrighet, stå-på-vilje og stor arbeidskapasitet. I tillegg er det nødvendig med et sterkt og tydelig faglig engasjement.  

– Problemstillingene og drøftingen som er løftet frem i masterprosjektet peker på samtidsrelevante kunst- og designdidaktiske spørsmål og Knitry bidrar til å løfte disse over i praksis og handling. Jeg ønsker dere lykke til med året som kommer! 

et strikketøy, med hun som strikker duset ut i profil i forgrunnen. Man kan skimte en annen som også strikker i midten av bildet, lengre frem.
Masteren gir faglig tyngde til lærerrollen

– Masteren i estetiske fag, studieretning fagdidaktikk: kunst og design, gir relevant tyngde til utdannelsen min, og ikke minst til min fremtidige lærerrolle, sier Silje.

Egle og Joakim sett bakfra, på vei mot et område som er gravd ut og gjort klar til blomstereng. Egle med rake på skulderen og Joakim med trillebår og sekk.
Produktdesignstudenter fikk en million i støtte

Egle Juodziukynaite og Joakim M. Winum står bak bedriften Tiny Workers. I sommer mottok de en million kroner fra STUD-ENT.