Vil gjenvinne varme fra gråvann

Bilde av Dina, Thea og Elise i en av labene på OsloMet. I bakgrunnern ser vi rør, radiatorer og målere.

Skotfoss Bruk i Skien skal bli til blant annet kontorer og leiligheter, og målet er å bli et fyrtårn for norsk miljøteknologi. Her skal mye energi brukes på nytt med nyskapende teknologiløsninger. 

Blant annet er det aktuelt å se nærmere på om gråvann, avløpsvannet fra håndvask, dusj, oppvaskmaskin og vaskemaskin, kan føres inn i en CO2-varmepumpe som kan varme opp nytt vann til forbruk og oppvarming. 

Dette passer godt som bacheloroppgave for de tre ingeniørstudentene i energi og miljø i bygg, Dina Aas, Elise Haviken og Thea Aase Pedersen.

Bacheloroppgaven skrives i samarbeid med SINTEF, og er en del av et av SINTEFs større prosjekter: KSP PCM STORE, som finansieres av Forskningsrådet og andre partnere.

Energi og miljø i bygg

På ingeniørstudiet i energi og miljø i bygg får du kompetanse i digitale verktøy for energieffektivisering, energiproduksjon, klimatisering, automasjon og bygningsutforming.

Varmt vann fra avløpet gir ny varme 

Studentene skal finne ut hvor mye energi som kan gjenvinnes fra gråvannet, hvordan løsningen bør dimensjoneres, om det lønner seg, og hvor mye miljøbesparelse det kan gi.

– Vanligvis brukes ikke noe av energien fra dusj, oppvaskmaskin og vaskemaskin. Og det er mye energi som går med i, sier Thea.

– Og det er jo nesten bare varmt vann som går i avløpet, legger Dina til.

– Vi skal bare ta energien fra gråvannet, og den inneholder mye varme som ellers ikke blir brukt til noe, sier Elise.

I tillegg skal varmen kunne lagres, kanskje i en hel sesong, men også over kort tid. 

– Vi ser nærmere på hvor mye av varmen fra gråvannet som kan kjøres direkte gjennom varmepumpen for å skape ny varme, og hvor mye som kan lagres lenge eller kanskje bare 24 timer, sier Thea.

Bilde av Dina, Thea og Elise i laben. De ser på en plansje på veggen over et røranlegg. På veggen er det ellers rør, radiator, og vannkran, og vi skimter deler av en vask.

Her er Dina, Thea og Elise i en av OsloMets laber, og studerer en løsning på veggen. Foto: Olav-Johan Øye

Lager energiregnskap

– Vi sammenligner med et standardsystem, og prøver å finne ut hvor mye du kan vinne i kostnader og energi, men også hvor mye miljøbesparelse du kan få, sier Dina.

– Det vi gjør i bacheloroppgaven er et grovestimat, som gir et grunnlag for å sende inn søknad til Enova.

Og her skal flere energisystemer bidra til oppvarming, som solceller, drivhus og et datasenter, for at det skal bli mest mulig gjenbruk.

– Selv om vi ikke skal se nærmere på de andre systemene, tar vi dem med i et energiregnskap. Det får vi tall på fra leverandørene, sier Thea.

Kult å være med på noe nytt og innovativt

Studentene gjør beregninger, og de har vært på stedet og sett.

– Det er veldig kult at vi ikke bare skal være med på å dimensjonere et standard system, men noe nytt og innovativt, sier Dina.

– Jeg kan ikke komme på andre steder der akkurat dette har blitt gjort i så stor skala. Det er nytenkende, og et pilotprosjekt for energiløsninger.

Praktiske studier passer oss godt

Bacheloroppgaven er den siste delen av studiet. Studentene synes bachelorstudiet deres treffer veldig godt for dem som ønsker en praktisk innretning av studiet. 

– Det er kule emner med mye prosjekter, målinger og lab, så vi har jo kost oss veldig på bacheloren, sier Elise.

– Og når vi kommer ut i jobb så tror jeg det blir sånn at vi vil tenke at dette her har vi gjort på studiet, sier Thea.

– Vi har brukt mye relevant programvare og hatt prosjektarbeid med leiligheter og inneklima, slike ting som faktisk blir gjort, sier Dina.

Elise Dina og Thea sitter ved et bord med studentarbeidsplasser. De jobber med oppgaven og har en hyggelig samtale.

Kule, praktiske emner med prosjekter, målinger og lab og virkelighetsnære dataprogram gjør at Elise (til venstre), Dina og Thea er trygge på at de får en utdanning de kan bruke i arbeidslivet. Her er de i et av rommene studentene pleier å sitte i når de jobber med oppgaver. Foto: Olav-Johan Øye

VVS har fått grønne briller

De vil gjerne råde andre til å ta ingeniørstudiet i energi og miljø i bygg på OsloMet.

– For det første er det ekstremt relevant. Du er jo nesten så å si sikret jobb etterpå. Det er veldig framtidsrettet, og jeg synes det er en god sammensetning av praktiske og teoretiske fag, sier Dina.

– Og det er en voksende bransje, og det er kult å være med på å utvikle ting, at ting er ikke veldig fastsatt, men at du lærer noe nytt hele tiden. Og det kommer mye kule løsninger, sier Elise.

– VVS (varme, ventilasjon og sanitær) er nå pusset opp med grønne briller på. Det er veldig i vinden, og det er en ny tid for VVS, sier Thea. 

– Byggebransjen står for ekstremt mye av energibruken, og det er der du har mest å ta av med å optimalisere og prøve nye løsninger, for eksempel den løsningen vi tar for oss oppgaven vår. Om ti år er det kanskje standard, sier Dina.

Det går bra når du er aktiv i studiene

– Har dere noe råd å gi til dem som har bestemt seg for å studere energi og miljø i bygg?

– Å møte opp i forelesninger, sier Thea. – Og øvingstimer, legger Dina til. 

– Du følger med i forelesning, skriver notater og gjør oppgavene du får, da går det ofte bra på eksamen, sier Elise. 

– Og ikke sats på skippertak, skyter Thea til.

– Bruk foreleserne for det de er verdt, de er veldig behjelpelige, og det er ikke noe problem å komme opp på kontoret og spørre om en ekstra oppgave, og de svarer alltid på e-post, sier Dina.

Gode jobbmuligheter

Studentene har alt smakt på arbeidslivet i bransjen gjennom fritidsjobb og sommerjobb i store selskaper som Swecon, Multiconsult og GK, hvor de har brukt de samme dataprogrammene som på studiet.

Thea og Dina har alt fått jobb etter bacheloren, Dina i AF Energi og Thea i GK. Så noen prosess med jobbsøking trenger de ikke tenke på.

Elise vurderer å søke seg inn på master i energi og miljø i bygg, noe de andre ikke ser bort ifra at de vil ta i framtiden, kanskje på deltid, som det også er muligheter for.

Flere studenthistorier fra energi og miljø i bygg

Prabriti Tiwari ser i kameraet og smiler. Hun sitter på et kontor med to store dataskjermer i bakgrunnen.
Ble ingeniør i energi og miljø i bygg – gikk rett ut i kremjobb

I Multiconsults topp moderne hovedkontor på Skøyen jobber Prabriti Tiwari med 3D-design og modellering av tekniske systemer i bygg. – Veldig spennende, sier 24-åringen, som har en fersk bachelor fra OsloMet på CV-en.

Bilde av Johar, til høyre, og Tawfeq i mikrobiologilaben. Framfor seg har de hamp, sopp og prototyper. Bak kan du se laboratoriemøbler og utstyr.
Vil finne ut om sopp kan isolere hus

Kan sopp lage fornybart og energivennlig byggemateriale, spør studentene.

Bilde av masterstudent Ole Martinus Harket Norbeck og bachelorstudent Nicholas Willoughby i åttende etasje i Pilestredet 35 hvor de energi og miljø i bygg-studiene holder til. I bakgrunnen er den en lyssjakt i bygget, med persienner på vinduene, og lys kommer ned fra taket.
– Foreningen gir oss faglig og sosialt påfyll

Studentforeningen Miljøet hjelper deg å knytte viktige kontakter og øke forståelsen av bransjen du skal inn i.

Publisert: 17.03.2023 | Olav-Johan Øye