Studenter prøver ut energibesparende teknikker

Energi og miljø i bygg – ingeniør

Bachelor

I en verden med store klimautfordringer og knappe ressurser er det svært viktig at nybygg og renovering av bygg sikrer godt inneklima og bruker miljøvennlige materialer og energiløsninger. Som energi- og miljøingeniør vil du være sentral i å oppnå dette på best mulige måte.

 • Studiestart

  Mer informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du ved å søke opp ditt studium på studentsidene våre (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak 

  • Ordinær kvote: alle kvalifiserte
  • Kvote for førstegangsvitnemål: alle kvalifiserte
  • Forkurskvoten: alle kvalifiserte

  Opptakskrav 

  Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller  realkompetanse.

  Spesielle opptakskrav: matematikk R1 + R2 og fysikk 1. 

  • Bestått ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller 
  • Toårig teknisk fagskole (etter rammeplan av 1998/1999 eller tidligere) eller 
  • Søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning av 2003) og R1 + R2 og FYS1.
  • Tre-terminsordningen kan kvalifisere søkere med generell studiekompetanse som mangler nødvendig matematikk/fysikk 
 • Slik søker du

  Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Søknadsfrist 

  • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

  Søk med studiekode

  215 822

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

 • Hva lærer du?

  Bygninger står for 40 prosent av energibruken i verden, og bidrar mye til klimaendringene vi ser rundt oss. De neste 30 årene skal bygg i Norge gå fra å være energisluk til å bli energiprodusenter, også kalt «plusshus».

  Skal vi nå målene i Parisavtalen, må vi redusere energibruken i bygninger, og endre energiløsningene. Stadig skjerpede krav fra myndigheter og forbrukere om energieffektive og helsevennlige bygninger stiller nye utfordringer til byggebransjen. Dette har resultert i sterk etterspørsel etter innovative ingeniører med nye og bærekraftige løsninger innen prosjektering, forvaltning og effektivisering av energiressursene i bygg.

  Ingeniørstudiet i energi og miljø i bygg tar utgangspunkt i grunnleggende realfaglige emner som fysikk og kjemi, termodynamikk, strømningsteknikk og varmetransport, som støtter praktiske emner innen energi- og miljøteknikk, VVS og inneklima, og utvikler deg til en fremtidsrettet og ettertraktet ingeniør.

  I bachelorstudiet gjennomfører du praktiske prosjekter i gruppearbeid, som speiler arbeidsmetodene til praktiserende ingeniører. 

  Du lærer å bruke 3D-modellering (BIM), energisimuleringsverktøy, og å måle med avanserte instrumenter, og tolke resultatene fra disse. Du lærer å prosjektere energi- og miljøriktige løsninger i bygninger, som er svært nyttig i arbeidslivet. Med denne erfaringen har du kunnskap til å løse problemstillinger, foreslå tekniske alternativer, og analysere og kvalitetssikre resultatene. Du vil kunne samarbeide med andre fagfolk, og argumentere og gi råd slik at du og ditt fagområde blir forstått.

  Med visjonen om utfasing av fossile energikilder, behøves ingeniører som kan fremme og bruke de grønne alternativene, og dermed bidra til det grønne skiftet. 

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen foregår som en kombinasjon av

  • forelesninger
  • regne- og dataøvinger
  • laboratorieøvinger (grupper)
  • prosjekter (grupper)

  Prosjektarbeid preges i stor grad av studentens egeninnsats, og du vil ha en stadig større andel prosjektarbeid senere i studiet. I de tre siste semestrene vil det også bli mer samarbeid med næringslivet. 

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester

  2. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  Energi og miljø i bygg-ingeniørene er svært ettertraktet på jobbmarkedet, med kort tid mellom uteksaminering og ansettelse. 

  Den brede innsikten i energitekniske fag som tilegnes i studiet gir deg et bredt spekter av jobbmuligheter, for eksempel:

  • jobbe som entreprenør eller utførende
  • byggeteknisk rådgivning
  • prosjektering
  • drift av tekniske anlegg
  • prosjektledelse
  • byggeledelse
  • teknisk salg
  • inneklimavurdering
  • produktutvikling og feilsøking
  • automatikk
  • VVS
  • miljøvurdering og utvikling
  • «smart hus»-løsninger
  • saksbehandling for offentlige etater
  • forskning
  • egen virksomhet
 • Forkurs

  Hvis du mangler generell studiekompetanse eller enkelte fag fra videregående skole for å være kvalifisert til ingeniørutdanning kan du ta et ettårig forkurs. Merk at forkurset ikke kvalifiserer til opptak på annen høyere utdanning.

   

 • Tre-terminsordning

  Hvis du har generell studiekompetanse, men mangler nødvendig matematikk og/eller fysikk kan du gjennomføre ingeniørutdanningen over 3 år og 2 sommerterminer. 

 • Utveksling

  Du kan deler av utdanningen din hos en av våre samarbeidspartnere. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen, og reis ut! 

  Du kan i prinsippet reise ut fra og med fjerde semester. Når du kan reise ut vil avhenge av blant annet hvilket land og hvilken institusjon du ønsker å reise til, og hvilket fagtilbud som finnes ved den respektive institusjonen. 

  Les mer om utveksling på miljø og energi i bygg-studiet 

 • Videre studiemuligheter

  Med fullført bachelor og minimum C i snitt kan du kvalifisere for: 

  Du vil også være kvalifisert for andre masterprogrammer, blant annet ved NTNU. 

 • Spesielle hensyn

  Systemkrav til PCen din

  • Utdanningen benytter mye programvare som kun kjører på operativsystemet Windows. Derfor lønner det seg å bruke PC, ikke Mac.
  • Den bør ha minst 8 GB minne og rask prosessor (dersom Intel, minst Core-i5 flere kjerner eller ekvivalent).
  • Vi anbefaler en «gaming laptop» på grunn av kraftig skjermkort i forbindelse med 3-D modellering og mulighet for tilkobling av VR briller. Bra grafikkort bør prioriteres. 
  • Det kan også være fordelaktig med SSD-disk og matt skjerm.
  • Om man vil kjøre Windows på sin Mac krever det sterk ytelse, og mange sliter med å få dette til å fungere godt. 

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema

Prosjektene på ingeniørstudiet gjør meg attraktiv

Når folk i byggebransjen spør Knut André Bolstad om hva han studerte, er det prosjektene som vekker interessen.