En kalkulator og en oppslått fagbok med notater i.

Forkurs til ingeniørutdanning

Årsstudium

Mangler du generell studiekompetanse eller fysikk og matematikk fra videregående skole for å være kvalifisert til ingeniørutdanning? Ta dette ettårige forkurset.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for forkurs til ingeniørutdanning (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen som ligger på studiestartsiden er en timeplan for alle studentene på kullet.

  For å se din personlige timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har aktivert IT-kontoen din og du er blitt plassert i klasse/gruppe. Dette skjer vanligvis uken før studiestart.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du

  For å få godkjent realkompetanse til fullt forkurs må du

  • fylle 18 år eller mer det året du søker om opptak
  • ha bestått matematikk fra norsk videregående skole, 84 årstimer / 3 uketimer
  • ha minst 5 års relevant fulltids yrkespraksis innen tekniske fag

  Hvis du har avlagt og bestått godkjent fag- eller svenneprøve er du kvalifisert og vil bli plassert i en av de tre opptaksgruppene. Alle fagbrev/svennebrev er likestilt uansett hvordan det er oppnådd og lengden på opplæringen i skolen.

  Les om poengberegning

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensene

  • 55,7 for søkere med generell studiekompetanse
  • 44,3 for resterende søkere
 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 1120.

  Søknadsfristen er 15. april.

  Mer om å søke på forkurs.

 • Hva lærer du?

  På forkurset tar du flere emner som kvalifiserer deg til opptak til ingeniørutdanningene. 

  Du får totalt 34 timer per uke med undervisning.

  Emnene er

  • norsk – med undervisning
  • matematikk – med forelesning og øving
  • fysikk – med blandet undervisning og øving
  • teknologi og samfunn – med undervisning
  • engelsk

  Dersom du allerede har eksamen i ett eller flere av disse emnene, er det mulig å søke om fritak etter at du har fått opptak til forkurset.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Forelesninger er den vanligste formen for undervisning, men du får også øvingstimer, veiledning og laboratoriearbeid.

  God oppfølging gjør det lettere å få god læring om du har mindre studieerfaring enn andre på forkurset. 

  Det er mulighet for prosjektarbeid i alle hovedemner i forkurset, og det kan gi deg trening i å planlegge, bruke faglige ressurser, innhente informasjon og presentere resultater skriftlig og muntlig.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Videre ingeniørstudier – forkurskvoten

  På treårige ingeniørutdanninger er inntil 20 prosent av studieplassene reservert for søkere med ettårig forkurs med full fagkrets.

  Mer om forkurskvoten til ingeniørutdanning (samordnaopptak.no).

  Om du ikke får nok poeng til å komme inn på ingeniørstudium via forkurskvoten, konkurrerer du om studieplass utenom kvoten på linje med andre søkere.

  Forkurs til ingeniørutdanning kvalifiserer ikke til opptak på annen høyere utdanning enn ingeniørutdanning.

  For deg som har generell studiekompetanse, kan tre-terminsordning til ingeniørutdanning være et alternativ til forkurset.

 • Hvilke studier kvalifiserer forkurset deg til?

  Nå du har bestått ettårig forkurs til ingeniørutdanning, er du kvalifisert til studier med kravkode HING, SIVING, NÆRM og MARTE, uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav.

  Du er også kvalifisert til studier med kravkode ING4R2 dersom du har karakteren C (eller annet tilsvarende karakteren 4) eller bedre i matematikk.

  Om du ikke har bestått forkurset, er du ikke kvalifisert til opptak på grunnlag av forkurs, men enkeltfag fra forkurset kan dekke spesielle opptakskrav eller enkelte studiekompetansefag.

  Informasjon om kravkoder (samordnaopptak.no).

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Faglig leder

Laster inn ...