Kalkulator og en fagbok

Forkurs til ingeniørutdanning

Årsstudium

Ettårig forkurs til ingeniørutdanning er for deg som mangler generell studiekompetanse eller fysikk og matematikk fra videregående skole for å være kvalifisert til ingeniørutdanning.

 • Studiestart

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Søkere med generell studiekompetanse: 53,8
  • Resterende søkere: 43,2

  Opptakskrav (en av disse)

  • Fullført og bestått VG1 og VG2 (GK og VK1)
  • Generell studiekompetanse
  • Grunnskole og minst fem års praksis (eller en kombinasjon av videregående skole og praksis)

  Opptak til forkurs for ingeniørutdanning.

 • Slik søker du

  Slik søker du

  Registrer søknad på Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Søknadsweb åpner 1. januar.

  Når er søknadsfristen?

  20. april: Ordinær søknadsfrist.

  Søknadsweb åpner 1. januar.

  Når får du svar på søknaden?

  10. juli: Du får svar på søknaden innen 10. juli.

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

   

 • Videre ingeniørstudier - forkurskvoten

  På treårige ingeniørutdanninger er inntil 20 prosent av studieplassene reservert for søkere med ettårig forkurs med full fagkrets. Les mer om forkurskvoten til ingeniørutdanning (samordnaopptak.no).
   
  Om du ikke får nok poeng til å komme inn på ingeniørstudium via forkurskvoten, konkurrerer du om studieplass utenom kvoten på linje med andre søkere.
   
  For deg som har generell studiekompetanse, kan tre-terminsordning til ingeniørutdanning være et alternativ til forkurset.

  Forkurs til ingeniørutdanning kvalifiserer ikke til opptak på annen høyere utdanning enn ingeniørutdanning.

 • Hva lærer du?

  På forkurset tar du flere emner som kvalifiserer deg til opptak til ingeniørutdanningene. 

  Du får totalt 34 timer per uke med undervisning.

  Emnene er

  • Kommunikasjon og norsk – 10 timer med undervisning
  • Matematikk – 8 timer med forelesning + 4 timer øving
  • Fysikk – 8 timer med blandet undervisning og øving
  • Teknologi og samfunn – 4 timer med undervisning

  Dersom du allerede har eksamen i ett eller flere av disse emnene, er det mulig å søke om fritak etter at du har fått opptak til forkurset.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Forelesninger er den vanligste formen for undervisning, men du får også øvingstimer, veiledning og laboratoriearbeid.

  God oppfølging gjør det lettere å få god læring om du har mindre studieerfaring enn andre på forkurset. 

  Det er mulighet for prosjektarbeid i alle hovedemner i forkurset, og det kan gi deg trening i å planlegge, bruke faglige ressurser, innhente informasjon og presentere resultater skriftlig og muntlig.

 • Hva koster det?

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Studier forkurset kvalifiserer til

  Nå du har bestått ettårig forkurs til ingeniørutdanning, er du kvalifisert til studier med kravkode HING, SIVING, NÆRM og MARTE, uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav.

  Du er også kvalifisert til studier med kravkode ING4R2 dersom du har karakteren C (eller annet tilsvarende karakteren 4) eller bedre i matematikk.

  Om du ikke har bestått forkurset, er du ikke kvalifisert til opptak på grunnlag av forkurs, men enkeltfag fra forkurset kan dekke spesielle opptakskrav eller enkelte studiekompetansefag.

  Mer informasjon om kravkoder på samordnaopptak.no!

 • Spesielle hensyn

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema