Kalkulator og en fagbok

Forkurs til ingeniørutdanning

Årsstudium

Dette ettårige forkurset er for deg som mangler generell studiekompetanse eller fysikk og matematikk fra videregående skole for å være kvalifisert til ingeniørutdanning.

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Søkere med generell studiekompetanse: 49,5
  • Resterende søkere: 48,2

  Opptakskrav (en av disse)

  • Fullført og bestått VG1 og VG2 (GK og VK1)
  • Generell studiekompetanse
  • Grunnskole og minst fem års praksis (eller en kombinasjon av videregående skole og praksis)

  Opptak til forkurs for ingeniørutdanning.

 • Slik søker du

  Slik søker du

  Registrer søknad på Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Søknadsweb åpner 1. januar.

  Når er søknadsfristen?

  15. april: Ordinær søknadsfrist.

  Søknadsweb åpner 1. januar.

  Når får du svar på søknaden?

  10. juli: Du får svar på søknaden innen 10. juli.

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

   

 • Videre ingeniørstudier - forkurskvoten

  Hvis du består eksamen fra forkurs med omfang på minst 90% kvalifiserer du til opptak i egen kvote. Minst 20% av studieplassene ved alle ingeniørlinjer reserveres for studenter fra forkurs, og opptak skjer etter poengberegning fra bestått forkurs. Det er altså de med best karakterer som kommer inn først.

  Selv om du ikke har nok poeng til å komme inn via forkurskvoten, vil du konkurrere om studieplass utenom kvoten på linje med andre søkere.

  For deg som har generell studiekompetanse, kan tre-terminsordning til ingeniørutdanning være et alternativ til forkurset.

 • Hva lærer du?

  På dette forkurset tar du flere emner som kvalifiserer deg til opptak til ingeniørutdanningene i en egen kvote – forkurskvoten. Merk at forkurset ikke kvalifiserer til opptak på annen høyere utdanning.

  Du vil totalt ha 34 timer per uke med undervisning.

  Emnene er

  • Kommunikasjon og norsk – 10 timer med undervisning
  • Matematikk – 8 timer med forelesning + 4 timer øving
  • Fysikk – 8 timer med blandet undervisning og øving
  • Teknologi og samfunn – 4 timer med undervisning

  Dersom du allerede har eksamen i ett eller flere av disse fagene, er det mulig å søke om fritak etter opptak til forkurset.

   

 • Hvordan foregår undervisningen

  Forelesninger er den vanligste formen for undervisning, men du vil også ha øvingstimer, veiledning og laboratoriearbeid.

  Du vil totalt ha 34 timer per uke med undervisning.

  Noen av forkursstudentene har mindre studieerfaring enn andre, så man får god oppfølging for å skape best mulig læring.

  Det er åpnet for prosjektarbeid i alle hovedemner i forkurset, og dette vil gi deg trening i å planlegge tid, arbeid og bruk av faglige ressurser, samt innhente informasjon og presentere resultater skriftlig og muntlig.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Studier forkurset kvalifiserer til

  Søkere med bestått 1-årig forkurs for ingeniør og maritim høgskoleutdanning er kvalifisert til studier med kravkode HING, SIVING, NÆRM og MARTE uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav.

  Disse søkerne er også kvalifisert til studier med kravkode ING4R2 dersom de har karakteren C (eller annet tilsvarende karakteren 4) eller bedre i matematikk.

  Søkere som ikke har bestått forkurs er ikke kvalifisert på grunnlag av forkurs, men enkeltfag fra forkurset kan dekke spesielle opptakskrav eller enkelte studiekompetansefag.

  Mer informasjon på samordnaopptak.no!

 • Spesielle hensyn

  Permisjon fra studiet (student.oslomet.no).

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema