Tre studenter jobber med mekanikk.

Maskiningeniør

Bachelor

En maskiningeniør blir ofte omtalt som "den klassiske ingeniøren". Dette studiet er for deg som vil utvikle og konstruere mekaniske komponenter og utstyr, og være sentral i design og drift av nesten alt teknisk utstyr vi omgir oss med.

 • Studiestart

  Mer informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du ved å søke opp ditt studium på studentsidene våre (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: alle kvalifiserte
  • Kvote for førstegangsvitnemål: alle kvalifiserte
  • Forkurskvoten: alle kvalifiserte

  Opptakskrav

  Andre bakgrunner som oppfyller opptakskravene er

  Søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning av 2003) og R1 + R2 og FYS1.

  Tre-terminsordningen kan kvalifisere søkere med generell studiekompetanse som mangler nødvendig matematikk/fysikk.

 • Slik søker du

  Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Søknadsfrist 

  • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

  Søk med studiekode

  215 012

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

   

 • Forkurs

  Hvis du mangler generell studiekompetanse eller enkelte fag fra videregående skole for å være kvalifisert til ingeniørutdanning kan du ta et ettårig forkurs.

  Merk at forkurset ikke kvalifiserer til opptak på annen høyere utdanning.

  Les mer om forkurs til ingeniørutdanning her:

 • Tre-terminsordning

  Hvis du har generell studiekompetanse, men mangler nødvendig matematikk og/eller fysikk kan du gjennomføre ingeniørutdanningen over 3 år og 2 sommerterminer.

  Les mer om tre-terminsordning til ingeniørutdanning her:

 • Hva lærer du?

  På maskiningeniør-studiet lærer du profesjonelle arbeidsmetoder innen maskintekniske fagområder som knyttes til utforming av nye produkter og systemer, materialvalg og analyser. Et viktig mål med studiet er å utdanne ansvarsfulle og miljøbevisste ingeniører som kan utvikle gode produkter og tekniske løsninger.

  Du vil få teknologisk fagkompetanse på disse hovedfeltene

  • konstruksjon
  • produksjon
  • energi
  • materialvalg

  Du har mulighet til fordypning innen

  • onstruksjon av systemer og utstyr
  • produktutvikling
  • robotteknologi.

  Alle ingeniørstudiene har grunnlagsfagene matematikk, miljø og kjemi, fysikk, statistikk og samfunnsfag som en del av utdanningen.

  Bachelorstudiet inneholder en bacheloroppgave, vanligvis i samarbeid med en aktuell bedrift, hvor du får verdifull erfaring fra arbeidslivet. OsloMet arbeider kontinuerlig med å utvikle og opprettholde et nært forhold til næringslivet.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Hvert emne har forskjellige undervisningsformer. Her er noen

  • forelesninger
  • øvinger
  • laboratoriearbeid
  • veiledning
  • prosjektarbeid / gruppearbeid

  Det legges særlig vekt på at studentene tilegner seg høy fagkompetanse og skaperevne. 

  Du kan lese mer i emnebeskrivelsene om hvordan undervisningsformen er på de forskjellige emnene.

  Forelesninger

  30 %

  Øving med veiledning

  20 %

  Egenstudier

  50 %
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester

  2. studieår

  1. semester

  3. studieår

  2. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  Etter studiet venter det spennende jobber i privat og offentlig virksomhet, både i Norge og utlandet. Det er høy etterspørsel etter dyktige ingeniører.

  Maskiningeniører jobber ofte i verkstedindustrien, prosessindustrien, energiproduksjon (varmekraftverk, vind- og vannkraft), engineeringselskap og konsulentselskap, hos produsenter og leverandører av utstyr, og i rederier og oljeselskaper.

  Du kan blant annet jobbe som

  • konstruktør
  • produktutvikler
  • prosjektleder eller prosjektmedarbeider
  • teknisk salg
  • produktsjef for tekniske produkter
  • leder i tekniske bransjer på forskjellige nivå
 • Utveksling

  Du kan deler av utdanningen din hos en av våre samarbeidspartnere. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen, og reis ut!

  Du kan i prinsippet reise ut fra og med fjerde semester. Når du kan reise ut vil avhenge av blant annet hvilket land og hvilken institusjon du ønsker å reise til, og hvilket fagtilbud som finnes ved den respektive institusjonen.

  Du kan blant annet dra på utveksling til

  • Spania
  • USA
  • Tyskland
  • Nederland
  • Frankrike
  • Belgia
  • England
  • Skottland
  • Portugal
  • Østerrike

  Les mer om utveksling for maskiningeniør her.

 • Videre studiemuligheter

  Med fullført bachelorgrad fra maskiningeniørstudiet på OsloMet – storbyuniversitetet (HiOA) kan du gå videre på masterstudier ved OsloMet, og andre universiteter som Universitetet i Oslo og NTNU etter nærmere krav til opptak fra disse studiestedene.

  OsloMet tilby følgende relevante masterutdanninger

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema

Gikk fra ingeniørstudiene og rett i jobb

Abid Malik gikk han direkte ut i jobb etter bachelorstudiet maskiningeniør.

Abid Malik sittende i en sofa

Ingeniørstudenter lager kirurgisk utstyr

Visste du at studenter på maskiningeniør ikke bare jobber med maskiner?

Fire maskiningeniørstudenter står i et verksted ikledd heldresser og beskyttelsesbriller.