To studenter gjør eksperimenter

Bioteknologi- og kjemiingeniør

Bachelor

Bioteknologi er kalt verdens nye vekstnæring og gir deg muligheter til en spennende fremtid som kan inneholde alt fra medisinsk forskning, rettsmedisinske analyser, brygging av øl, utvikling av dyrefor, biologisk vannrensing, produksjon av biodrivstoff og mye, mye mer.

 • Studiestart

  Mer informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du ved å søke opp ditt studium på studentsidene våre (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: alle kvalifiserte
  • Kvote for førstegangsvitnemål: alle kvalifiserte
  • Forkurskvoten: alle kvalifiserte

  Opptakskrav

  Spesielle opptakskrav: matematikk R1 + R2 og fysikk 1.

  • Bestått ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
  • Toårig teknisk fagskole (etter rammeplan av 1998/1999 eller tidligere) eller
  • søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning av 2003) og R1 + R2 og FYS1.
  • Tre-terminsordningen kan kvalifisere søkere med generell studiekompetanse som mangler nødvendig matematikk/fysikk
 • Slik søker du

  Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Søknadsfrist 

  • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

  Søk med studiekode

  215 009

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

   

 • Hva lærer du?

  Dette studiet vil lære deg hvordan du kan forske på levende celler og bruke dem til produksjon av biologiske produkter. Du får lære om hvordan mikroorganismer, plante- og dyreceller utnyttes for å framstille antibiotika, hormoner, enzymer og mange andre aktuelle forbindelser.

  Du vil bruke moderne analysemetoder og teknikker for opparbeiding av prøver innen kjemisk og biokjemisk analysevirksomhet.

  Store deler av utdanningen er å bli kjent med arbeid i laboratorier. Det legges stor vekt på at studentene skal få opplæring i selvstendig laboratoriearbeid og bli flink på kvalitetssikring av eget arbeid.

  Du skal bli kjent med teknikker for å endre cellenes genetiske materiale og for å få organismene til å vokse. Genteknologiske metoder, DNA-analyser, biokjemiske analyser, separasjonsteknologi og fermentering er viktige tema i denne utdanningen.

  Alle ingeniørstudiene har grunnlagsfagene matematikk, miljø og kjemi, fysikk, statistikk og samfunnsfag.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen foregår som en kombinasjon av

  • forelesninger
  • øvinger
  • laboratorieøvelser
  • prosjekter
  • innleveringer

  Studentene vil gjennom øvinger og tilbakemeldinger på de ulike øvingsoppgavene, få kontinuerlig tilbakemelding på sin faglige utvikling.

  Bachelorstudiet avsluttes med en bacheloroppgave, vanligvis i samarbeid med en aktuell bedrift, hvor du får en spennende og verdifull erfaring fra arbeidslivet. OsloMet arbeider kontinuerlig med å utvikle og opprettholde et nært forhold til næringslivet.

  Forelesninger

  40 %

  Praktiske oppgaver

  20 %

  Egenstudier

  40 %
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester

  2. studieår

  1. semester
  2. semester

  3. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Forkurs

  Hvis du mangler generell studiekompetanse eller enkelte fag fra videregående skole for å være kvalifisert til ingeniørutdanning kan du ta et ettårig forkurs.

  Merk at forkurset ikke kvalifiserer til opptak på annen høyere utdanning.

  Les mer om forkurs til ingeniørutdanning her:

 • Tre-terminsordning

  Hvis du har generell studiekompetanse, men mangler nødvendig matematikk og/eller fysikk kan du gjennomføre ingeniørutdanningen over 3 år og 2 sommerterminer.

  Les mer om tre-terminsordning til ingeniørutdanning her:

 • Hva kan du jobbe som?

  Denne utdannelsen gir deg svært mange og varierte muligheter i arbeidslivet.

  Noen av stedene du kan jobbe er

  • innen forskning og utvikling ved laboratorier i privat og offentlig sektor
  • næringsmiddelindustrien (matvarer, drikkevarer og dyrefôr)
  • farmasøytisk industri
  • kjemisk industri
  • forskningsinstitutter
  • sykehuslaboratorier
  • renseanlegg
  • næringsmiddelkontrollen
  • oppdrettsanlegg
  • oljeindustrien
  • salg av bioteknologisk utstyr og kjemikalier
 • Utveksling

  Du kan deler av utdanningen din hos en av våre samarbeidspartnere. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen, og reis ut!

  Du kan reise ut fra og med tredje semester.

  Du kan blant annet dra på utveksling til

  • Michigan Technological University (USA)
  • South Dakota School of Mines and Technology (USA)
  • San Francisco State University (USA)
  • Queensland University of Technology (Australia)

  Det er også mangle flere muligheter for utveksling som du kan lese mer om her.

 • Videre studiemuligheter

  Etter gjennomført bachelorgrad i bioteknologi og kjemi er det mulig å fortsette på mange masterutdanninger både i Norge og i utlandet. Studenter som har tatt bachelorgrad i bioteknologi og kjemi har blant annet studert videre på OsloMet, UiO, NMBU og NTNU.

  Ved OsloMet kan du ta følgende masterutdanning:

To kjemistudenter skviser sagt ut av avokadokjøtt
Teknologi og design

Ingeniører som lager avokadosåpe

Hva har avokadosåpe med kjemi å gjøre? Ganske mye, viser det seg.

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema