To studenter gjør eksperimenter i et laboratorium.

Bioteknologi- og kjemiingeniør

Bachelorprogram

Vil du jobbe som ingeniør innen medisin, farmasi, miljø, næringsmidler eller annen kjemisk eller bioteknologisk forskning og industri?

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for bioteknologi- og kjemiingeniør (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede timeplan etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student.

  For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har mottatt brukernavn og pinkode i august.

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
  • Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
  • Forkurskvoten: Alle kvalifiserte

  Opptakskrav

  • Bestått ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning, eller
  • Toårig teknisk fagskole (etter rammeplan av 1998/1999 eller tidligere), eller
  • søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning av 2003) og R1 + R2 og FYS1

  Tre-terminsordningen kan kvalifisere søkere med generell studiekompetanse som mangler nødvendig matematikk/fysikk.

 • Slik søker du

  Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen.

  Søknadsfrist

  • 20. april kl. 14.00 - ordinær søknadsfrist
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, blant annet realkompetansesøkere. Se sidene til Samordna opptak. 

  Søk med studiekode

  215 009

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

 • Hva lærer du?

  Bachelorstudiet Bioteknologi- og kjemiingeniør kombinerer teoretisk undervisning med praktisk arbeid i moderne laboratorier allerede fra første semester.

  Du blir godt kjent med undervisere og medstudenter, det legges vekt på samarbeid, og du får oppgaver som er relevante for arbeidslivet. Du får også samarbeide med våre industri- og forskningspartnere.

  I de første semestrene får du innføring i nødvendige basisfag som er nødvendige for senere å gå i dybden på mer avanserte kjemiske og bioteknologiske problemstillinger. Du lærer å bruke ulike teknikker for opparbeiding av prøver, moderne analysemetoder innen kjemisk og biokjemisk analyse og endre det genetiske materialet i celler.

  Du lærer også hvordan levende celler kan brukes til produksjon av biologiske produkter som blant annet antibiotika, hormoner og enzymer. Genteknologiske metoder, DNA-analyser, kjemiske og biokjemiske analyser, separasjonsteknologi og fermentering er viktige i denne utdanningen. Du får også opplæring i HMS og kvalitetssikring av eget og andres arbeid.

  Alle ingeniørutdanningene har grunnlagsfagene matematikk, fysikk, statistikk, teknologiledelse og programmering.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester

  2. studieår

  3. semester
  4. semester

  3. studieår

  5. semester
  6. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen er en kombinasjon av

  • forelesninger
  • lærerstyrte øvinger
  • laboratorieøvelser
  • prosjektoppgaver
  • innleveringer
  • muntlige presentasjoner

  Gjennom øvinger, laboratorieøvelser og ulike typer innleveringer får du jevnlig tilbakemelding på din faglige utvikling.
  Studiet avsluttes med en bacheloroppgave, vanligvis i samarbeid med en bedrift eller forskningsinstitusjon, hvor du får spennende og verdifull erfaring fra arbeidslivet.

  Forelesninger
  40 %
  Praktiske oppgaver
  20 %
  Egenstudier
  40 %
 • Hva koster det?

 • Forkurs

  Hvis du mangler generell studiekompetanse eller enkelte fag fra videregående skole for å være kvalifisert til ingeniørutdanning kan du ta et ettårig forkurs.

  Merk at forkurset ikke kvalifiserer til opptak på annen høyere utdanning.

  Les mer om forkurs til ingeniørutdanning her:

 • Tre-terminsordning

  Hvis du har generell studiekompetanse, men mangler nødvendig matematikk og/eller fysikk kan du gjennomføre ingeniørutdanningen over tre år og to sommerterminer.

  Les mer om tre-terminsordning til ingeniørutdanning her:

 • Hva kan du jobbe som?

  Kunnskap i kjemi og bioteknologi blir viktig i mange sektorer i framtiden. På ingeniørstudiet ved OsloMet får du innblikk i begge fagområdene, og sammenhengen mellom dem. Du får bred kunnskap som kan brukes innen mange fagfelt.

  Du utdanner deg til et stort arbeidsmarked innen bioteknologisk og kjemisk industri og forskning. I tillegg til jobber i produksjons- og laboratorievirksomhet, kan du kvalifisere deg til ulike jobber innen administrasjon, salg og vedlikehold av teknisk utstyr.

  Noen eksempler på steder du kan jobbe er

  • forskningsinstitutter
  • analyselaboratorier
  • sykehuslaboratorier
  • renseanlegg
  • oppdrettsanlegg
  • gjenvinningsanlegg
  • leverandører av kjemisk og bioteknologisk laboratorieutstyr
 • Utveksling

 • Videre studiemuligheter

  En bachelorgrad i bioteknologi og kjemi gir deg tittelen ingeniør, og gjør deg klar for å gå ut i jobb etter tre år. Det kan også være første trinn på veien mot videre utdanning på master- og doktorgradsnivå.

  Etter bachelorstudiet er det mulig å fortsette på mange masterutdanninger både i Norge og i utlandet, blant annet på OsloMet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

  Ved OsloMet kan du ta en master i biomedisin ved Fakultet for helsevitenskap.

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

To kjemistudenter skviser sagt ut av avokadokjøtt
Ingeniører som lager avokadosåpe

Hva har avokadosåpe med kjemi å gjøre? Ganske mye, viser det seg.