Kvinnelig student tar prøver i et reagensglass.

Biomedisin

Masterprogram

Er du interessert i de biologiske mekanismene som fører til sykdom? Vil du lære mer om hvordan teknologi kan brukes til å påvise sykdom og delta i forskning? Masterprogrammet i biomedisin kombinerer naturvitenskap og helsevitenskap og er et studium for kandidater med bachelorgrad fra naturvitenskapelige helsefag og biologiske fag.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart, samt programplan, timeplan, pensum og mye mer finner du på studentsidene våre.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelorgrad, cand.mag.-grad eller grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang. I fagkretsen må det inngå biomedisinske eller naturvitenskapelige fagområder med fagfordypning på minimum 80 studiepoeng i en emnegruppe som omfatter kunnskap i kjemi, biologi, fysikk og laboratorieteknikk.

  Les mer om opptakskrav i programplanen.

  Master i biomedisin er tilrettelagt spesielt for bioingeniører, farmasøyter og radiografer.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din. 

  Poengberegning og rangering   

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og relevant høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget. 

  Relevant yrkespraksis er all yrkespraksis relatert til biomedisin. Dette kan være oppgaver knyttet til laboratoriediagnostikk eller medisinsk forskning og behandling. 
  Relevant utdanning er høyere utdanning innen medisinske, naturvitenskapelige eller tekniske fagområder.

  Poenggrense ved siste opptak

  Heltid: 2,97 / Deltid: Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Søk med studiekode

  215 6009 Heltid

  215 6010 Deltid

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Slik søker du opptak til enkeltemner på masternivå

   

 • Hva lærer du?

  Masterstudiet i biomedisin gjør deg kvalifisert for arbeid med laboratorieforskning, klinisk forskning og utviklingsarbeid på laboratorier og forskningsinstitutter.

  Studiet består av biomedisinske basalfag som er nødvendige for forskning, metodeutvikling og kvalitetssikring. Som student velger du mellom ulike emner som gir muligheter for forskjellige studieløp

  • ett løp er egnet for bioingeniør/ingeniører/farmasøyter som ønsker fordypning i biomedisinsk forskning og utvikling.
  • to løp er egnet for radiografer som ønsker fordypning innen CT eller stråleterapi.
  • det fjerde løpet er for bioingeniører og radiografer som ønsker fordypning innen nukleærmedisin.

  Ved fullført studium har du avansert kunnskap om normale og patologiske tilstander, cellebiologiske mekanismer og biomedisinske analysemetoder. Du har ferdighetene som kreves for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

  Du lærer deg å analysere biomedisinske problemstillinger, kvalitetssikre analyse- og behandlingsmetoder innen din fagfordypning, og kan presentere forskningsresultater i henhold til gjeldende konvensjoner i biomedisin.

  Som ferdig utdannet kan du delta i diskusjoner om biomedisinsk forskning, og du har det som kreves for å bidra til nytenking og innovasjon i biomedisin, medisinsk teknologi og andre helsefaglige områder.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Dette er i utgangspunktet et toårig studium på heltid, men tilbys også som 3-årig deltidsstudium. Senest 3-4 uker etter studiestart må du ha valgt et av følgende studieløp:

  • Biomedisinsk forskning og utvikling - for bioingeniører, farmasøyter og ingeniører
  • CT - for radiografer
  • Stråleterapi - for radiografer
  • Nukleærmedisin - for bioingeniører og radiografer

  1. studieår består av enkeltemner innen din fordypning, samt emnet Vitenskapsteori, etikk og vitenskapelig metode – som er obligatorisk i alle studieløp.

  2. studieår bruker du på å skrive masteroppgaven.

  Det benyttes ulike arbeids- og undervisningsformer gjennom studiet:

  • forelesninger
  • seminarer
  • laboratoriekurs
  • gruppearbeid
  • skriftlige oppgaver
  • omvisninger på sykehus og forskningslaboratorier
  • nettbasert undervisning

  Det er obligatorisk tilstedeværelse innenfor områder hvor du ikke kan tilegne deg kunnskap og ferdigheter gjennom litteraturstudier alene. Underveis i studiet leverer du arbeidskrav i form av obligatorisk tilstedeværelse, laboratorierapporter, skriftlige oppgaver og praktisk test.

  Forelesning

  30 %

  Seminar

  10 %

  Laboratorieundervisning

  10 %

  Egenstudier

  50 %
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  For heltidsstudiet må du også betale en materiellavgift på 250 kroner per semester.

  Velger du å ta utdanningen på deltid, må du også betale en materiellavgift på 125 kroner per semester i det første, andre, tredje og fjerde semesteret. I det femte og sjette semesteret må du betale 250 kroner per semester i tillegg til semesteravgiften.

 • Studiets oppbygging

  • Masterstudium i biomedisin

    

   Feil ved henting av programplan eller ikke implementert enda. ( MABIO/2020/HØST )

  • Masterstudium i biomedisin - deltidsstudium

    

   Feil ved henting av programplan eller ikke implementert enda. ( MABIO-D/2020/HØST )

 • Hva kan du jobbe som?

  Biomedisin er et fagområde i vekst. Det er stor utvikling i biomedisinsk forskning og utvikling. Behovet for personer med høy utdanning i biomedisin er derfor økende i samfunnet.

  Studiet har som mål å utdanne personer som kan arbeide med

  • laboratorieforskning
  • klinisk forskning
  • utviklingsarbeid på medisinske laboratorier, bildediagnostiske avdelinger og forskningsinstitutter.

  Det kan også være muligheter for arbeid i administrative stillinger, undervisningsstillinger eller andre stillinger som krever kompetanse i biomedisin, men dette kan kreve tilleggsutdanning. Studiet kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram.

 • Utveksling

  Du kan ta emner ved læresteder i utlandet som del av mastergraden. Det er særlig aktuelt å arbeide med hele eller deler av masteroppgaven ved læresteder eller forskningsinstitutter der det er etablert samarbeid.

  Universitetet har institusjonsavtaler med læresteder og forskningsinstitutter i flere land. Masterstudiet i biomedisin har spesielle samarbeidsavtaler med:

  • University of Salford i England
  • Technische Universität Dresden i Tyskland. 
 • Forskerlinje i helsevitenskap

  Har du sterk interesse for forskning, stor arbeidskapasitet og ambisjoner om senere opptak til ph.d.- program? 

  Forskerlinjen er et tilbud til heltidsstudenter ved utvalgte masterprogram.

  Forskerlinje i helsevitenskap

 • Videre studiemuligheter

 • Enkeltemner

Søknadsprosess og studiested

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema

Studenthistorier

Frida Sitter i lab-frakk på en lab og smiler inn i kameraet

Tar master i biomedisin for å forske på kroppens mysterier

Frida Perry (25) har en drøm om å utvikle medisiner som kan redde liv. En master i biomedisin kvalifiserer henne til å realisere drømmen, og på veien dit lærer hun å gjøre detektivarbeid på kroppen - på cellenivå.

Bioingeniørstudent analyserer koronaprøver.

Bioingeniørstudent analyserer koronaprøver på Ahus

Tina er bioingeniørstudent ved OsloMet og var i praksis på Ahus da koronakrisen traff Norge. Hun fortsatte med å analysere koronaprøver.