Radiografi, master i helse og teknologi

Masterprogram

Programmet er profesjonsrettet og gir inngående kompetanse innen bildeprosessering, optimalisering og diagnostikk ved CT eller konvensjonell radiografi. Dette er en spesialisering ved masterprogrammet i helse og teknologi.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  • bachelorgrad eller tilsvarende innen radiografi
  • minst 2,5 i karakterpoeng i gjennomsnitt på bachelorgraden din

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 6314.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på master.

  Hvordan søke enkeltemner på masternivå?

 • Hva lærer du?

  Du får inngående kompetanse i optimalisering og bildeprosessering, spesielt innen persontilpassede undersøkelser og behandlinger.

  Du vil få avansert kunnskap innen bildediagnostiske metoder, behandling og strålevern. Du vil også lære å bruke, analysere og vurdere metoder for diagnostikk og behandling.

  Du kan velge mellom to ulike fordypninger innen radiografi:

  • konvensjonell røntgen
  • Computer Tomografi

  Du har to felles emner sammen med spesialiseringen i biomedisin. Her utforsker du blant annet hvordan ny teknologi kan bidra til bærekraftige løsninger i helse- og omsorgstjenester og innen forskning og utviklingsarbeid.

  Å reflektere over etiske utfordringer som oppstår når ny teknologi tas i bruk, er også sentralt.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester

  2. studieår

  4. semester

  3. studieår

  6. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  I studiet benyttes varierte læringsformer. Et godt læringsutbytte avhenger først og fremst av din egen innsats, og spesialiseringen krever en stor grad av egenstudie.

  Det vil bli to-tre samlinger per studieår. Tiden på universitetet vil i hovedsak bli brukt til forelesning, oppgaveløsning og gruppearbeid.

  Undervisningen vil blant annet bestå av:

  • digitale læringsressurser
  • selvstudier
  • forelesninger
  • ferdighetstrening
  • gruppearbeid
  • akademisk skriving
  • veiledning

  Vi bruker nettbaserte ressurser og arbeids- og undervisningsformer både som forberedelse til undervisning og til selvstudier.

  Selvstudier og gruppearbeid forutsetter høy grad av egenaktivitet. Gjennom å utveksle idéer, presentere, diskutere og skrive oppgaver stimuleres du til læring.

  Når du selv formidler faglig kunnskap og erfaring, gir uttrykk for egne meninger og reflekterer over egne holdninger, handlinger og fagforståelse sammen med medstudenter, fremmer det læringen.

  I ferdighetstrening gjør du forsøk, simuleringer eller praktiske oppgaver knytttet til optimalisering, kvalitetskontrollet etc.

  Gjennom prosjektarbeid, casestudier, skriftlige oppgaver og masteroppgave skal du utarbeide problemstillinger, enten individuelt eller i samarbeid med andre. Å øve på akademisk skriving står sentralt i alle deler av studiet.

  Du vil få veiledning på arbeidskrav og masteroppgaven. Veiledningen skal sikre at arbeidskravene/ masterprosjektet samsvarer med gjeldende retningslinjer og faglig utvikling.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  På radiografi må du også betale en ekstra materiellavgift på 125 kroner for første til fjerde semester.

 • Hva kan du jobbe som?

  Teknologisk kompetanse er etterspurt i helsesektoren, og en mastergrad i helse og teknologi med spesialisering i radiografi vil kunne gi mange muligheter for en karriere i både offentlig og privat sektor.

  Etter fullført master kan aktuelle arbeidsfelt og karriereveier innen helse og teknologi være

  • forskning, fagutvikling og undervisning
  • rådgivingsoppgaver innenfor forvaltning, kunnskapsformidling og veiledning
  • klinisk eller diagnostisk arbeid som bygger på egen spesialkompetanse
  • lederstillinger innen fagområder tilknyttet helse og teknologi
  • innovasjon og implementeringsprosesser
  • produkt- og tjenesteutvikling 
 • Utveksling

  Du kan ta emner ved læresteder i utlandet som del av mastergraden. Hvis du ønsker å arbeide med hele eller deler av masteroppgaven utenlands, anbefaler vi at du velger et lærested eller forskningsinstitutt der vi har etablert samarbeid.

 • Forskerlinje i helsevitenskap

  Har du sterk interesse for forskning, stor arbeidskapasitet og ambisjoner om senere opptak til ph.d.- program?

  Forskerlinjen i helsevitenskap er et tilbud til heltidsstudenter ved utvalgte masterprogrammer.

 • Videre studiemuligheter

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Enkeltemner

Sjekk hvilke emner som tilbys ved Fakultet for helsevitenskap hvis du ønsker å ta et eller flere enkeltemner i stedet for et helt masterprogram.

Faglig leder

Laster inn ...

Du er kanskje også interessert i disse?