To masterstudenter i radiografi snakker med en pasient som sitter på en behandlingsbenk.

Radiografi, master i helse og teknologi

Masterprogram

Utdanningen er profesjonsrettet og gir inngående kompetanse innen bildeprosessering, optimalisering og diagnostikk ved CT eller konvensjonell radiografi. Spesialiseringen i radiografi er en del av masterprogrammet i helse og teknologi.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for radiografi (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen som ligger på studiestartsiden er en timeplan for alle studentene på kullet.

  For å se din personlige timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har aktivert IT-kontoen din og du er blitt plassert i klasse/gruppe. Dette skjer vanligvis uken før studiestart.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  • bachelorgrad eller tilsvarende innen radiografi
  • minst 2,5 i karakterpoeng i gjennomsnitt på bachelorgraden din

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensen 3,52.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

 • Hva lærer du?

  Du får inngående kompetanse i optimalisering og bildeprosessering, spesielt innen persontilpassede undersøkelser og behandlinger.

  Du vil få avansert kunnskap innen bildediagnostiske metoder, behandling og strålevern. Du vil også lære å bruke, analysere og vurdere metoder for diagnostikk og behandling.

  Du kan velge mellom to ulike fordypninger innen radiografi:

  • Konvensjonell røntgen
  • Computer Tomografi

  Du har to felles emner sammen med spesialiseringen i biomedisin. Her utforsker du blant annet hvordan ny teknologi kan bidra til bærekraftige løsninger i helse- og omsorgstjenester og innen forskning og utviklingsarbeid.

  Å reflektere over etiske utfordringer som oppstår når ny teknologi tas i bruk, er også sentralt.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  HETEK Masterstudium i radiografi kull 24 - 1. år
  1. semester
  2. semester

  2. studieår

  HETEK Masterstudium i radiografi kull 24 - 2. år
  4. semester

  3. studieår

  HETEK Masterstudium i radiografi kull 24 - 3. år
 • Hvordan foregår undervisningen?

  I studiet benyttes varierte læringsformer. Et godt læringsutbytte avhenger først og fremst av din egen innsats, og spesialiseringen krever en stor grad av egenstudie.

  Det vil bli to-tre samlinger per studieår. Tiden på universitetet vil i hovedsak bli brukt til forelesning, oppgaveløsning og gruppearbeid.

  Undervisningen vil blant annet bestå av:

  • digitale læringsressurser
  • selvstudier
  • forelesninger
  • ferdighetstrening
  • gruppearbeid
  • akademisk skriving
  • veiledning

  Vi bruker nettbaserte ressurser og arbeids- og undervisningsformer både som forberedelse til undervisning og til selvstudier.

  Selvstudier og gruppearbeid forutsetter høy grad av egenaktivitet. Gjennom å utveksle idéer, presentere, diskutere og skrive oppgaver stimuleres du til læring.

  Når du selv formidler faglig kunnskap og erfaring, gir uttrykk for egne meninger og reflekterer over egne holdninger, handlinger og fagforståelse sammen med medstudenter, fremmer det læringen.

  I ferdighetstrening gjør du forsøk, simuleringer eller praktiske oppgaver knyttet til optimalisering, kvalitetskontroll etc.

  Gjennom prosjektarbeid, casestudier, skriftlige oppgaver og masteroppgave skal du utarbeide problemstillinger, enten individuelt eller i samarbeid med andre. Å øve på akademisk skriving står sentralt i alle deler av studiet.

  Du vil få veiledning på arbeidskrav og masteroppgaven. Veiledningen skal sikre at arbeidskravene/ masterprosjektet samsvarer med gjeldende retningslinjer og faglig utvikling.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  På radiografi må du også betale en ekstra materiellavgift på 125 kroner for første til fjerde semester.

  Studenter fra land utenfor EU/EØS må betale studieavgift (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  Teknologisk kompetanse er etterspurt i helsesektoren, og en mastergrad i helse og teknologi med spesialisering i radiografi vil kunne gi mange muligheter for en karriere i både offentlig og privat sektor.

  Etter fullført master kan aktuelle arbeidsfelt og karriereveier innen helse og teknologi være

  • forskning, fagutvikling og undervisning
  • rådgivingsoppgaver innenfor forvaltning, kunnskapsformidling og veiledning
  • klinisk eller diagnostisk arbeid som bygger på egen spesialkompetanse
  • lederstillinger innen fagområder tilknyttet helse og teknologi
  • innovasjon og implementeringsprosesser
  • produkt- og tjenesteutvikling 
 • Utveksling

  Du kan ta emner ved læresteder i utlandet som del av mastergraden. Hvis du ønsker å arbeide med hele eller deler av masteroppgaven utenlands, anbefaler vi at du velger et lærested eller forskningsinstitutt der vi har etablert samarbeid.

 • Forskerlinje i helsevitenskap

  Har du sterk interesse for forskning, stor arbeidskapasitet og ambisjoner om senere opptak til ph.d.- program?

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Tre OsloMet-studenter sitter ved en pc, to av de smiler til kamera.
Ledige studieplasser ved OsloMet

Det er fortsatt mulig å få studieplass i Oslo og på Kjeller høsten 2024. OsloMet har ledige studieplasser ved flere studier.

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Enkeltemner

Sjekk hvilke emner som tilbys ved Fakultet for helsevitenskap hvis du ønsker å ta et eller flere enkeltemner i stedet for et helt masterprogram.

Faglig leder

Laster inn ...

Flere masterstudier

OsloMet tilbyr mange mastere innen helse- og sosialfag.

Studenthistorier

To hender med engangshansker holder en beholder og en sprøyte i et laboratorium.
Om master i helse og teknologi

OsloMet tilbyr mastergrad i helse og teknologi med spesialiseringer i biomedisin og radiografi.

Anita Fosterud Reitan står foran en skjem og viser et fargerikt CT-bilde av en hjerne.
Endelig kan du ta en master i radiografi

Er du radiograf og har lyst til å fordype deg i faget med en master? OsloMet har Norges første masterprogram for radiografi.