Søk innpassing av videreutdanning i stråleterapi i master i radiografi

Har du allerede en videreutdanning i stråleterapi og ønsker å bygge på til en mastergrad i radiografi?

Radiografi er en spesialisering ved masterprogrammet i helse og teknologi.

Har du videreutdanning i stråleterapi og ønsker å bygge på til mastergrad, kan du søke om innpassing.

Du søker i et eget innpassingsløp som har inntil ti studieplasser. Studiestart er høsten 2024.

Opptakskrav

For å søke innpassing på dette programmet må du ha

Karakterer fra videreutdanning i stråleterapi kan inngå i beregningsgrunnlaget for å oppnå nødvendig faglig minstekrav.

Slik søker du

Du søker på Søknadsweb (fsweb.no) med studiekode 215 6324.

Mer om å søke på master.

Studieløp

Videreutdanning i stråleterapi innpasses med 50 studiepoeng i masterspesialiseringen i radiografi.

Du skal ta 70 nye studiepoeng, fordelt på to emner pluss masteroppgaven.

Du gjennomfører utdanningen på deltid over tre semestre og deler av et fjerde semester, der du fullfører masteroppgaven.

I første semester tar du 

I andre, tredje og deler av fjerde semester skriver du masteroppgave, HETEKD5900  (student.oslomet.no).