Ser feil og muligheter med VR-briller

På bildet har studenten Jacob VR-briller på, og på en skjerm kan vi se hvordan han navigerer seg gjennom et bygg.

Ved hjelp av VR-briller ser studentene seg rundt i et virtuelt bygg der de har prosjektert løsninger. Raskt finner de fram til feil og forbedringspunkter.

I egne rom som kalles «Little Big Rooms» eller digitale samhandlingsrom, kan de studere store og små ting i virtuelle bygg. 

Oftest har bare en av studentene VR-briller. Men på veggen er det et par store skjermer, slik at studenter som ikke har briller på kan følge ferden gjennom bygget, få visualisert løsninger, diskutere, være med på å modellere og løse problemer. 

Mye morsommere og mer interessant

Vi er til stede når studentene får undervisning i emnet VVS-teknikk (EMVE3500). 

Ingeniørstudent i energi og miljø i bygg, Jacob Andersen, er en av dem som bruker det digitale samhandlingsrommet på OsloMet. 

– VR gjør jobbing med bygningsmodellering (BIM) mye morsommere, og mer interessant, synes han. 

VR

VR eller virtuell virkelighet er datateknologi som lar deg påvirke og bli påvirket av et dataskapt miljø som skal etterlikne en virkelighet.

Inspirert av dataspill

Byggenæringen har hentet inspirasjon fra dataspill for å effektivisere og kvalitetssikre arbeidet sitt, og VR-utstyr blir mer og mer vanlig i prosjektering av bygg. 

OsloMet sørger for at studentene forberedes på framtidens byggebransje med å ta i bruk moderne VR-utstyr.

Prosjekterer bygg med VR

Jacob har et prosjekt der han skal prosjektere løsninger for drift av ventilasjon, varme og sanitær i et bygg sammen med noen andre studenter. 

Det er en del av en skolebygning, men det kunne også ha vært en enebolig eller en annen type bygning. 

Studentene har tatt prosjektet med seg inn i VR for å simulere løsninger. 

De skal argumentere for tankene de har gjort seg om løsningen og forklare sine valg. 

Bruker verktøyene som i byggenæringen

De digitale samhandlingsrommene skal etterligne verktøyene som brukes i store prosjektmøter i byggenæringen. 

Byggebransjen er veldig prosjektdrevet, noe som gjenspeiles på byggingeniørstudiet og ingeniørstudiet i energi og miljø i bygg, der det er mange store prosjekter i emnene studentene tar. 

De digitale samhandlingsrommene skal også sørge for at prosjektmøtene til studentene etterstreber den samme effektiviteten og kommunikasjonen som de kan møte i tilsvarende møter i næringen. 

Kan se hvordan bygget blir i virkeligheten

Og denne gangen har studentene gått inn i et virtuelt bygg de har trent på å modellere, for å gjøre seg mer kjent med hvordan det faktisk er der. 

De bruker det virtuelle bygget til å lære å modellere ventilasjon, varme og sanitær i et virkelig bygg. 

– Vi gir studentene innføring i bruk av de tekniske installasjonene i det digitale samhandlingsrommet, deretter holder vi et prosjektmøte, forteller labingeniør Ernst Erik Hempel, som veileder studentene.

Bildet viser Jacob med VR briller, og på skjermen på bildet vises detaljer i bygget med en tegning.

VR gir veldig gode muligheter til å simulere hvordan et bygg skal se ut før du begynner å bygge det. Foto: Olav-Johan Øye

Lettere å være nytenkende og kreativ

– Det digitale gir oss evnen til å være nytenkende og kreative, da framtiden tilsier at digitalisering av ingeniørarbeidet er veien framover, sier Jacob. 

– Dermed får vi god kompetanse og innblikk i hva vi kan forvente oss ute i bransjen vi skal ut i etter endte studier, ved hjelp av de digitale ressursene OsloMet gir oss tilgang på. 

– VR er en veldig god mulighet til å simulere hvordan et bygg skal se ut før man begynner å bygge det. Samtidig hjelper det oss studenter å visualisere hvordan ting kommer til å bli ute i arbeid. 

Forenkler og forklarer byggeprosessen

– Så snart studentene får interesse for VR, og får øynene opp for hvor nyttig og morsomt det er, tror jeg bestemt at de vil synes det er noe av det beste av prosjektprosessen. 

– Jo mer vi lærer om hva det kan brukes til, jo mer vil vi bruke det for å forenkle og forklare konsepter som er vanskelig å forstå på papir. 

– Er det mye å sette seg inn i før du kan bruke VR-løsningen?

– Har du aldri brukt det før, kan det være vanskelig å skjønne det helt, fordi det er en del ting du må forstå før du kan sette i gang, men med god veiledning kommer du fort inn i det. 

– Studenter som har brukt VR før, vil lett kunne huske det, og mye enklere forstå hva det kan brukes til, og kan fort begynne å leke seg med det og være kreativ. 

Lettere å forstå hvordan ting skal være

– Jeg får ofte høre om store komponenter, hvordan ting skal være i byggeprosesser og hvordan ting må plasseres, og jeg må innrømme at jeg noen ganger sitter og ikke forstår noen ting. 

– Og da kan jeg hoppe inn i VR, og mye lettere få en visualisering av hvordan ting skal se ut, og hvordan ting skal være.

– Hva er dine egne planer for bruk av samhandlingsrommet og VR-modellering?

– Jeg skal bruke dette rommet mye mer! 

Framtiden innen ingeniørfaget

– Hvilken opplevelse gir det deg å bruke dette verktøyet?

– En opplevelse av framtiden innen ingeniørfaget!

For å få lov til å bruke digitale samhandlingsrom, må studentene først få en innføring før de kan booke rommet til eget bruk i prosjektarbeid. 

I tillegg til tredjeårsstudentene i VVS-teknikk, lærer også førsteårsstudentene i byggfaglig innføring (BYFE1201) å bruke utstyret. Begge emnene forutsetter godt samarbeid i grupper på fem – seks studenter.

Førsteårsstudentene i byggfaglig innføring modellerer sin egen tomannsbolig fra bunnen av, og synes ofte det er veldig gøy å gå rundt i noe de selv har funnet på og modellert. 

På dette bildet har Jacob tatt av VR-brillene og plassert de i pannen, og gjort seg ferdig med gjennomgangen av det virtuelle bygget.

VR har gitt Jacob en opplevelse av framtiden innen ingeniørfaget. Foto: Olav-Johan Øye

Kommer raskt inn i prosjekteringen i arbeidslivet

Det er mange forslag til forbedringer og endringer som kommer opp etter hvert som studentene tar modellen sin i nærmere tredimensjonalt øyesyn.

– Når studentene våre kommer ut i arbeidslivet skal de være godt vant med å jobbe prosjektbasert, og ingeniørene vi utdanner på Institutt for bygg- og energiteknikk er kjent for å raskt komme inn i prosjekteringen med relativt kort opplæringstid, sier Ernst Erik Hempel.

– At vi gjør dem vant med å bruke denne teknologien, som ennå ikke er like utbredt på alle prosjektkontorene i næringslivet, gir studentene våre enda en fordel når de kommer ut på markedet. 

– Den digitale omstillingen av byggebransjen er i full gang, og våre studenter er ofte i forkant med å implementere den.

Om våren er det ofte mange grupper av bachelorstudenter som er innom det digitale samhandlingsrommet og jobber, for det hjelper på samarbeidet og fokuset når flere jobber på de store skjermene samtidig.

Med seg har de også sin egen modell som de prosjekterer, som de også går inn i. 

Brukes på mange områder

VR har alt blitt vanlig på arbeidsplassene i flere bransjer innen bygg, og brukes av arkitekter i tegning av hus. I meglernæringen har VR vært et salgsverktøy lenge, og rådgivere og entreprenører har begynt å holde byggemøter i VR, noe som ofte tar mindre tid enn å reise på møter.

Da vi var innom det digitale samhandlingsrommet, hadde 180 førsteårsstudenter i byggfaglig innføring alt fått opplæring de siste fire ukene, i tillegg til 20 tredjeklassinger i VVS-teknikk. 

VR har også andre populære bruksområder: Google Earth VR, Apollo 11, Cars 2 og Beat Saber er populære programmer ved siden av Revit, som er modelleringsprogrammet studentene i energi og miljø i bygg bruker.

Prabriti Tiwari ser i kameraet og smiler. Hun sitter på et kontor med to store dataskjermer i bakgrunnen.
Ble ingeniør i energi og miljø i bygg – gikk rett ut i kremjobb

I Multiconsults topp moderne hovedkontor på Skøyen jobber Prabriti Tiwari med 3D-design og modellering av tekniske systemer i bygg. – Veldig spennende, sier 24-åringen, som har en fersk bachelor fra OsloMet på CV-en.

Bilde av Johar, til høyre, og Tawfeq i mikrobiologilaben. Framfor seg har de hamp, sopp og prototyper. Bak kan du se laboratoriemøbler og utstyr.
Vil finne ut om sopp kan isolere hus

Kan sopp lage fornybart og energivennlig byggemateriale, spør studentene.

Knut André Bolstad i hvit frakk i en lab
Prosjektene på ingeniørstudiet gjør meg attraktiv

Når folk i byggebransjen spør Knut André Bolstad om hva han studerte, er det prosjektene som vekker interessen.

Bilde av Ivar Johan og Karoline
Jobbrelevant – og skikkelig godt miljø

– Masteren i energi og miljø i bygg er veldig rettet mot det vi skal jobbe med, sier Karoline.

Publisert: 16.11.2020 | Olav-Johan Øye