Oceanlab - havlaboratoriet

Oceanlab – havlaboratoriet er OsloMets møteplass for forskning og innovasjon innenfor havteknologi og bærekraft, og målet er å bidra til utvikling av ny teknologi samt synliggjøre forskningen for publikum.

Bildet viser fasaden til Oceanlab på Filipstadkaia. Huset har impregnerte trevegger med vinduer som er nesten like høye som etasjene. Det er OsloMet-logo på veggen. Kai med bildekk som bryggefendere i forgrunnen, og sjø fremst på bildet. Vinsjer og andre bygninger på kaien viser også. Det er delvis skyet på himmelen.

 

Laboratoriet skal være et møtested mellom akademia, næringsliv, myndigheter, skoler og andre som vil bygge bro mellom forskning, utvikling, innovasjon, undervisning og samfunnskontakt.

 • Forskning på Oceanlab

  Etableringen av Oceanlab følger OsloMets satsing på urbane hav og den tverrfaglige satsingen innen innovasjon for bærekraft. Urbane hav innebærer å se hav og vannressurser i sammenheng med urbane liv og byutvikling.

  Gjennom å utvikle teknologi som samler data skal OsloMet bidra til å utvikle kunnskap om hav, vann og vannressurser. I OASYS-prosjektet utvikles det miniatyr undervannsroboter som henter data fra havet. 

  Undervannsroboter, såkalte miniatyr undervannsglidere (MUG), hjulpet av droner og selvgående overflatefartøyer, kan gjøre dette med langt lavere kostnader, mer miljøvennlig og uten risiko for mennesker.

  Havområdene i verden er under kraftig press på grunn av overutnytting, forurensing og klimaendringer, og uansvarlig og lite bærekraftig vekst kan gjøre stor skade.

  Kunstig intelligens og selvstyrende (autonome) systemer kan derimot gi oss "øyne" i havet som gjør det lettere å oppdage forurensing med mer nøyaktige data.

  Forskningsprosjektet OASYS er finansiert av Norges forskningsråd, det tyske forbundsdepartementet for økonomiske anliggender og energi (BMWi), og EU-kommisjonen under rammen av ERA-NET Cofund MarTERA.

  Filipstadområdet er planlagt som et satsingsområde for Innovasjonsdistrikt sentrum, der Oceanlab blir en sentral arena for samarbeid om forskning, bygging av nettverk og innovasjon.

  Innovasjonsdistrikt Sentrum er et samarbeid mellom OsloMet, Oslo kommune, Arena Oslo og andre aktører.

 • Åpent for alle

  Oceanlab – havlaboratoriet skal være åpent for alle som ønsker å engasjere seg i havet. Det skal i tillegg satses på forskningsformidling, og det blir ulike arrangementer for elever, studenter og næringslivet.

  I første etasje etableres et nytt Makerspace med hav som tema, hvor det vil være felles forskningsfasiliteter for samarbeidspartnere og forskere ved OsloMet: lab, forskningsbåter, marine roboter og datainfrastruktur. Det blir arrangementer og kurs for skoler og andre interesserte.

  I andre etasje blir det et laboratorium med kontorplass til OsloMet sine forskere innen fagfeltet. Her kan også de som tar master- og doktorgradsutdanning få mulighet til å arbeide med prosjektene sine i fremtiden. 

  Øverste etasje i bygget gir plass til innovasjon og start-up, hvor de med ideer tilknyttet hav, teknologi og bærekraft kan videreutvikle og realisere konseptene sine. 

  Initiativtakerne til Oceanlab er Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK), og Makerspace på Fakultetet for teknologi, kunst og design (TKD).

Kontakt oss

Laster inn ...