Bilde av trebygningen der Oceanlab holder til i på Filipstadkaia i Oslo. Blå himmel speiler seg i vinduene en solskinnsdag. Det er gul OsloMet-logo på veggen.

Oceanlab – havlaboratoriet har åpnet dørene

OsloMet kan stolt vise frem sitt senter for forskning innen havteknologi, bærekraft og miljøvern på Filipstadkaia.

Professor Alex Alcocer opplever stort engasjement rundt forskningsfeltene robotikk, miljø, hav og bærekraft. Selv har han arbeidet med å bygge opp et forskningsmiljø på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) siden OsloMet i 2018 ble tildelt midler gjennom EU-prosjektet OASYS.

Bilde av masterstudenter og professor Alex Alcocer inne i bygningen, hvr det er innredet arbeidsplasser. Det er lyse trevegger innvendig, og godt lys fra vinduene.

Her får studenter fra masterstudiet i anvendt data- og informasjonsteknologi orientering om Oceanlab i bygningen på Filipstadkaia. Foto: Olav-Johan Øye

– På OsloMet har vi en ambisjon om å knytte teori opp mot praksis, jobbe mer anvendt og tettere på næringslivet. Her kan studentene teste ut nye ideer, få tilbakemelding fra hverandre, samarbeide om prosjekter og knytte kontakter med næringslivet, sier Alcocer.

OsloMet skal bidra til å utvikle kunnskap om hav, vann og vannressurser gjennom å utvikle teknologi. – Professor Alex Alcocer

I tillegg til å være et sted for studenter, har lokalene også kontorplasser for forskere, ph.d.-stipendiater og startups.

Roboter som samler miljødata

Etableringen av Oceanlab følger OsloMets satsing på urbane hav, og den tverrfaglige satsingen innen innovasjon for bærekraft.

– Gjennom å utvikle teknologi som samler data skal OsloMet bidra til å utvikle kunnskap om hav, vann og vannressurser. 

– I OASYS-prosjektet utvikler vi miniatyr undervannsroboter som henter data fra havet. Disse bruker ulike sanser som lukt, syn og hørsel. Vanligvis kreves det dyrt utstyr for å fremskaffe kunnskap om det som skjer under vann. Vi ønsker å gjøre denne informasjonen mer tilgjengelig for alle, sier Alcocer.

Viktig for å nå bærekraftsmålene

Han legger til at havforskning og data om havet er viktig for å kunne analysere og sikre god fremtidig ressursforvaltning i havet og for å kunne nå bærekraftsmålene. Urbane hav innebærer å se hav og vannressurser i sammenheng med urbane liv og byutvikling. 

– I tillegg har vi en fantastisk beliggenhet rett ved Oslofjorden. Mange er bekymret for Oslofjordens fremtid. Vi ønsker å bidra til å hjelpe, forstå og utvikle en teknologi for å bedre biologisk mangfold og sette søkelys på hvor viktig det er å ta vare på miljøet, sier Alcocer.

Filipstadområdet er planlagt som et satsingsområde for Innovasjonsdistrikt sentrum, der Oceanlab blir en sentral arena for samarbeid om forskning, bygging av nettverk og innovasjon. Innovasjonsdistrikt Sentrum er et samarbeid mellom OsloMet, Oslo kommune, Arena Oslo og andre aktører. 

Åpent for alle

Oceanlab – havlaboratoriet skal være åpent for alle som ønsker å engasjere seg i havet. Det skal i tillegg satses på forskningsformidling, og det blir ulike arrangementer for elever, studenter og næringslivet.

– Vi vil gjøre forskningen vår mer tilgjengelig for publikum og invitere til spennende foredrag og workshops for alle aldersgrupper, sier Alcocer.

I første etasje etableres et nytt Makerspace med hav som tema, hvor det vil være felles forskningsfasiliteter for samarbeidspartnere og forskere ved OsloMet: lab, forskningsbåter, marine roboter og datainfrastruktur. Det blir arrangementer og kurs for skoler og andre interesserte.

I andre etasje blir det et laboratorium med kontorplass til OsloMet sine forskere innen fagfeltet. Her kan også de som tar master- og doktorgradsutdanning få mulighet til å arbeide med prosjektene sine i fremtiden. 

Øverste etasje i bygget gir plass til innovasjon og start-up, hvor de med ideer tilknyttet hav, teknologi og bærekraft kan videreutvikle og realisere konseptene sine. 

Bilde av en vegg ved vinuet med et oppslag som forteller at dette er Norges mest miljøvennlige kontor.

Oceanlab – havlaboratoriet har tatt plass i et miljøvennlig bygg. Foto: Olav-Johan Øye

Initiativtakerne til Oceanlab er Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK), Institutt for estetiske fag (EST) og OsloMet Makerspace på Fakultetet for teknologi, kunst og design (TKD).

10. september inviterer OsloMet til en storslått åpningsseremoni.

Du kan følge åpningsseremonien for Oceanlab – havlaboratoriet live på Facebook (facebook.com).

Mer om undervannsteknologi og urbane hav

Billigere og tryggere miljøovervåkning

Undervannsroboter kan overvåke havmiljøet billigere og med mindre risiko ved hjelp av droner og ubemannede fartøy.

Blått hav
Forskning på det bynære havet

Urbane hav handler om å se hav og vannressurser i sammenheng med det urbane bylivet og byutviklingen.

Bildet viser Barcode med bygninger i sjøkanten i Bjørvika, med sjøvann fra Oslofjorden i forgrunnen. Det er byggeaktivitet. Himmelen har mørke skyer, men litt sollys bakfra lyser opp.
Publisert: 30.08.2021 | Kari Anne Røysland