English version

Slik kan vi få flere til å sykle

Syklister på elsykler en sommerdag med solskinn

Enkle tiltak som bruk av elsykler, reduserte fartsgrenser og begrensning av bilparkering kan gjøre det lettere for folk å velge sykkel framfor bil, argumenterer Piatkowski i boken «Bicycle City: Riding the Bike Boom to a Brighter Future».

– Forskningen viser at elektriske sykler hjelper for eksempel mange amerikanere til å la bilen stå hjemme og velge sykkel i stedet. Ingen hadde forutsett hvor mye elsykler har hatt å si, framhever Piatkowski.

Alle Piatkowski intervjuet i boken omtalte elsykler som en «game changer», og de har rett, mener han. Elektrifisering reduserer barrierer mot sykling, og gjør elsykler til levedyktige bilerstatninger i mange av de daglige reisene.

– Elsykler er fysisk enklere å bruke, og folk blir motivert til å sykle lenger. Når det blir lettere å sykle en lang strekning, så gjør folk gjerne det.

– Det gjør det også lettere for deg å ta den tryggeste veien til jobb, selv om den er litt lengre.

Overvinne enda flere barrierer mot sykling

Og sykler, inkludert elsykler og el-lastesykler, kan i enda større grad erstatte biler over korte avstander.

Dette kan gjøres ved å overvinne enda flere barrierer mot sykling, som kan gjøre byene mer innbydende for folk i alle aldre og med ulike ferdigheter.

Her henter Piatkowski eksempler fra Oslo. Selv om sykling ikke er like utbredt i Oslo som i København og Amsterdam, har også Oslo gjort mye bra for sykling med enkle grep, for eksempel ved å begrense bilparkering i sentrale bystrøk og senke fartsgrenser.

På denne måten blir bilkjøring mindre attraktivt, og sykling mer relevant. Resultatet er at det blir lettere å ferdes for folk, spesielt i sentrum, og mye tryggere gater og veier for alle.

– Dette var billige tiltak, og raskt etter at Oslo gjorde disse tingene, ble færre syklister og fotgjengere drept.

Portrett av Daniel Piatkowski

Førsteamanuensis Daniel Piatkowski framhever Oslo som verdensledende i å minske bilavhengighet, men i Norge er byen heller et unntak enn regelen, sier han. Foto: Sonja Balci, OsloMet

15 minutters byer

Det kan også bli snakk om mer avanserte tiltak, som å bygge bedre fysisk sykkelinfrastruktur i byen, bygge destinasjoner som ligger tett på hverandre, og kanskje utvikle en by der folk enkelt kan komme seg fram til ting på sykkel innen 15 minutter.

Femten minutters byer, der folk har alt de trenger innen 15 minutters gang- eller sykkelavstand, har blitt mye mer aktuelt de siste årene, for eksempel i en by som Paris.

Nye sykkelmuligheter er med på å gjøre pedaldrevet mobilitet til et realistisk, effektivt alternativ for mange forskjellige mennesker.

I boken argumenterer Piatkowski også for at sykling som transport ikke bare hører hjemme i store, urbane byer, men også kan gjøres i forsteder og i landlige områder.

Piatkowski oppfordrer leserne til å endre perspektiv på sykling, og viser at en vellykket sykkelby er en by der ingen må sykle, men hvem som helst kan gjøre det.

«Bil-lette» byer

Piatkowski gjør også et poeng av å snakke om «bil-lette»-byer i stedet for bilfrie byer.
Noen mennesker vil åpenbart fortsatt trenge en bil, og busser og trikker vil fremdeles være nyttige.

Fordelen med sykler, og spesielt elsykler og el-lastesykler, er imidlertid at de kan brukes til mange av de samme formålene som biler, samtidig som de er billigere, raskere, enklere og grønnere. Og de kan ta deg til enda flere steder.

Klimavennlig og helsefremmende

Investering i sykkelvennlig infrastruktur kan også gi grunnlag for god helse og psykisk velvære, og bidra til å håndtere klimaendringer.

Ved å omfavne sykling tar lokalsamfunn et viktig skritt mot å dempe klimakrisen og skape mer bærekraftige transittsystemer.

Boken til Piatkowski viser hvor raskt sykling tiltok under korona-pandemien, og hvordan det ansporet til store endringer i urban mobilitet som gjør byene våre mer bærekraftige.

Etterspørselen etter sykler økte kraftig, og det ble brått behov for plass til å bevege seg utendørs, der virus ikke så lett kunne spre seg.

Fakta om Daniel Piatkowski

Daniel Piatkowski er førsteamanuensis i integrert areal- og transportplanlegging ved OsloMet. Før han flyttet til Norge underviste han i byplanlegging ved University of Nebraska–Lincoln og Savannah State University. Han har også jobbet med planlegging i Colorado og New Mexico.

Piatkowski har skrevet mange vitenskapelige artikler og er fra før medforfatter av boken «Bicycling for Transportation: An Evidence-Base for Communities.»

Erfaringer fra Lincoln og Oslo

Ved å samle den nyeste forskningen, intervjuer og casestudier fra hele verden, gir Piatkowski informasjon og inspirasjon til å bruke sykler som en katalysator for å skape en framtid med færre biler i byer av alle størrelser.

Piatkowski trekker også fram eksempler fra sine egne erfaringer med å bo i så forskjellige byer som Lincoln i Nebraska og Oslo. I begge byene har sykling blitt mer aktuelt.

Lincoln er en bilavhengig by der det ofte er tryggest og enklest å kjøre bil til nødvendige gjøremål, men har også fått et imponerende nettverk av sykkelstier som egner seg for rekreasjon, mer enn i mange andre amerikanske byer. Sykling har kommet mer i fokus, med bedre tilrettelegging for sykling de siste årene.

Også Oslo har historisk vært en bilavhengig by, men fra 2014 til 2020 økte syklingen med 80 prosent. Målet er ikke først og fremst å bli en sykkelby, men å bli en mindre bilavhengig og mer «menneskevennlig» by. Elsykler har blitt populære ikke bare på grunn av reduserte fartsgrenser og parkeringsrestriksjoner, men også fordi byen har kupert terreng.

Den nye boken «Bicycle City: Riding the Bike Boom to a Brighter Future» ble utgitt i USA 24. mai 2024 på forlaget Island Press.

Kontakt

Laster inn ...

Flere forskningssaker

Mørke skyer og lyse skyer om hverandre, med en liten åpning i skydekket med mer lys.
Hvordan blir skyene over oss i framtiden?

Kunstig intelligens kan nå trenes til å forutse hvordan skydekket blir når klimaet endrer seg.

Fra vannrenseanlegg. Et baseng fylt av kloakk med belyst betongtak over.
Slik kan kloakk bli miljøvennlig drivstoff

Det du spyler ned i toalettet blir miljøvennlig drivstoff til busser og trailere. OsloMet-forskere prøver nå å gjøre produksjonen av biogass mer energieffektiv og miljøvennlig ved hjelp av kunstig intelligens.

Publisert: 03.06.2024
Sist oppdatert: 03.06.2024
Tekst: Olav-Johan Øye
Foto: Geir Olsen, NTB