English version

Institutt for bygg- og energiteknikk

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr to bachelorstudier og to masterstudier i ingeniørfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter på fagområder for utdanningene.

Instituttet i tall

Studenter
840

i 2020 (tall fra NSD)

Ansatte
38

årsverk i 2020 (tall fra NSD)

Bachelorprogram
2

Instituttet tilbyr også videreutdanningskurs.

Masterprogram
2

Organisasjon

 • Instituttleder

   Laster inn ...
  • Adresser

   Instituttet holder til i Pilestredet 35 (P35) i Oslo.

   Telefon, postadresse og fakturaadresse

   Senere blir det lagt ut lenke til veibeskrivelse.

  • Eksternt samarbeid

   Institutt for bygg- og energiteknikk og Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har samarbeidspartnarar eksternt for å gjere utdanning og FoU relevant og aktuell for nærings- og arbeidsliv.

   Bachelor- og masteroppgåver

   Det eksterne samarbeidet dreiar seg i stor grad om eit omfattande samarbeid med bedrifter og offentlige etatar om bachelor- og masteroppgåver.

   Oppgåvene tek utgangspunkt i realistiske faglege utfordringar, og vert lagt opp slik at studentane får nytte kunnskapar og dugleik frå studiet.

   Studentane får arbeidslivskontakt og høve til arbeid, og utdanningane vert gjort relevante gjennom oppgåvene.

   Universitetet syter for rettleiing og ser etter at det faglege vert teke vare på.

   I tillegg vert også halde eigne relevansseminar der bedrifter og etatar gjev innspel til utdanningane med tanke på relevans for arbeidslivet.

   Oversikter over studentoppgåver kan gje eksempel på problemstillingar, oppgåvetypar og oppdragsgjevarar. Vi jobbar med å gjere oversikter over oppgåvene tilgjengelege.

  Mer om instituttet

  • Dataverktøy og systemkrav

   Systemkrav til studentenes egne PCer på Institutt for bygg- og energiteknikk

   Utdanningen benytter mye programvare som kun kjører på operativsystemet Windows. Derfor lønner det seg å bruke PC, ikke Mac.

   Den bør ha minst 8 GB minne og rask prosessor (dersom Intel, minst Core-i5 flere kjerner eller ekvivalent).

   Vi anbefaler en «gaming laptop» på grunn av kraftig skjermkort i forbindelse med 3-D modellering og mulighet for tilkobling av VR briller. Bra grafikkort bør prioriteres.

   Det kan også være fordelaktig med SSD-disk og matt skjerm.

   Om man vil kjøre Windows på sin Mac krever det sterk ytelse, og mange sliter med å få dette til å fungere godt.

   Aktuelle dataverktøy gjør studiene relevante

   På byggingeniørstudiet og ingeniør- og masterstudiet i energi og miljø i bygg bruker studentene de mest aktuelle dataverktøyene for å bli godt rustet til arbeidslivet, og bidra med kunnskaper til bransjen.

   Verktøyene er nødvendige for å være konkurranse- og tilpasningsdyktig, og OsloMet – storbyuniversitetet sørger for å være oppdatert på datafronten.

   Med bygningsinformasjonsmodellering (BIM) kan for eksempel all digital bygningsinformasjon lettere koordineres og utnyttes i alle faser av bygg og anlegg – datamodellene følger prosjektet så lenge det eksisterer.

   Involverte parter kommuniserer gjennom modellene, og det sikrer kvaliteten, gir færre feil og rasjonaliserer byggeprosess, forvaltning, drift og vedlikehold.

   Aktuelle dataprogram i knyttet til BIM som benyttes i undervisningen på OsloMet i dag er: Autodesk Revit, Autodesk Inventor, Autodesk Robot, AutoCAD, MagiCAD og Solibri.

   Andre aktuelle dataløsninger som benyttes er

   • geografiske informasjonssystemer som Geodata ArcGIS, og GIS/LINE
   • digital prising av anbud, som gjøres med ISY-G-PROG, SmartKalk
   • beregning og kontroll av elektriske installasjoner i FEBDOK
   • beregninger, verifikasjon, validering, dokumentasjon og gjenbruk av tekniske beregninger i MathCAD
   • dataprogram som brukes i matematikkundervisningen, Matlab
   • innendørs klima- og energisimuleringer med IDA ICE
   • flyt og strømming av væsker som beregnes i Star CCM+'
   • digitale plandata som utarbeides i Focus Arealplan
   • varme- og fukttransport i bygningsdeler som simuleres i WUFI Pro 1D
   • vurdering av biologisk aktivitet (for eksempel muggsopp) i bygningsmaterialer ved bruk av WUFI Bio
   • energiberegning i bygninger med hensyn til kombinerte varme-, luft- og fukttransport (HAM) som simuleres i WUFI Plus
   • elementanalyser i TNO DIANA
   • analyse av strukturer ved bruk av Finit Element Metode (FEM) Ansys
   • elementanalyse med Abaqus 
   • livsløpsvurderinger med One Click LCA og Simapro
   • bygningsenergi- og klimasimuleringer med SIMIEN
   • skanning og håndtering av punktskyer med Autodesk Recap og Leica Cyclone Register
   • kuldebroberegning med THERM
   • referansehåndtering med Endnote
   • notasjon av formler med Mathtype
   • brokonstruksjon med CSiBridge
   • bulk-materialanalyse med EDEM
   • finite element analyse med LS DYNA
   • konstruksjonsanalyse med SAP 2000

   Institutt for bygg og energi teknikk benytter også Trimble Technology Lab som omfatter

   • AEC Conceptual Design
    • ScetchUp Pro
    • Sefaira Enegy Analysis
    • ScetchUp AR, MR, VR Viewers
   • Civil Engineering and Construction
    • TILOS
    • Trimble Quadri
    • Trimble Novapoint IDS
    • Trimble Quatum
    • Trimble SiteVision AR
   • Project Controls and Collboration
    • Trimble Connect
    • Trimble Connect for Hololens
   • Structural Design, Engineering and Analysis
    • Tekla Structural Design Suite
    • Tekla Structures
   • Geospatial Technology
    • Trimble Access
    • Trimble Field Link
  • Betongprøving i laboratorium

   Institutt for bygg- og energiteknikk kan utføre oppdrag i sertifisert betongprøvingslaboratorium.

   Vi utfører prøving av 

   • tilslagsmaterialer: korndensitet og romdensitet, organiske forurensninger (humus), innhold av fine partikler (slam), kornfordeling (sikteanalyse)
   • fersk og herdet betong: trykkfasthet og densitet, inkl. lagring, bøye- og spaltestrekkfasthet, fasthetskontroll med slaghammer, lokalisering av armeringsstål, etterkontroll av armeringens overdekning, utboring av betongsylindre, saging og plansliping av prøvelegemer, fiberinnhold i herdet betong

   Andre typer oppdrag kan også utføres, etter nærmere avtale. Pristilbud, prisliste og oppdragsbetingelser på forespørsel.

   Kontakt

    Laster inn ...

   Aktuelt

   Mange vil lære meir om miljøvennlege bygg

   OsloMet fylte raskt opp plassane til nye vidareutdanningar i bygningsintegrerte solceller og energisimulering av bygningar.

   Biletet er frå innsida av operabygninga i Oslo, og viser vindauga mot aust, med utsikt mot blå himmel med skyer øvst, og bygningar i Bjørvika nedst. I midten er det bygningskonstruksjonar.
   900 videreutdanningsstudenter under Korona

   Korona-pandemien har gitt en planlagt EVU-satsing på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) en voldsom vekst på svært kort tid.

   Illustrasjonsbilde fra Pilestredet 35 i Oslo
   Mange vil beskytte seg med munnbind

   Smittesituasjonen i Oslo tilsier mer bruk av munnbind, og mange studenter på Institutt for bygg- og energiteknikk benyttet anledningen til å forsyne seg av de 20.000 munnbindene de har fått fra en samarbeidspartner.

   Bilde av studenter som henter munnbind
   Ny videreutdanning i overvåkning av bærende bygningskonstruksjoner

   Å kunne kartlegge skader på broer og andre byggkonstruksjoner med avansert sensorteknologi bedrer sikkerheten uten ressurskrevende manuelle observasjoner.

   Bilde av bro på Atlanterhavsvegen
   Stor interesse for automasjon i bygg-utdanning

   Nær 70 søkere har meldt seg til en ny videreutdanning i automasjon i bygg på OsloMet.

   Illustrasjonsbilde fra Pilestredet campus på OsloMet.
   Deltidsutdanning i trafikkteknikk fra høsten

   God trafikkavvikling blir vanskeligere å oppnå, og en ny videreutdanning i trafikkteknikk på OsloMet...

   Bilde fra Pilestredet i Oslo
   Sivilingeniørutdanning i energi og miljø i bygg

   Nå kan du bli sivilingeniør på masterstudiet i energi og miljø i bygg på OsloMet – storbyuniversitet...

   Illustrasjonsbilde fra Institutt for bygg- og energiteknikk
   Eksponert avgang

   Før avsluttet utdanning viste de nye kandidatene i ingeniør- og datafag fram samfunnsnyttig arbeid på avgangsutstillingene.

   Bilde av studentene bak bacheloroppgaven "Cooling of PV Solar Panels"
   Nå læres bygg digitalt

   Allerede første semester kastes de ferske byggingeniørstudentene ut på dypt vann, og modellerer kompliserte bygninger med profesjonelt digitalt verktøy.

   Bilde av Eilif Hjelseth