English version

Institutt for bygg- og energiteknikk

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr to bachelorstudier og tre masterstudier i ingeniørfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter på fagområdene til utdanningene.

Instituttet i tall

Studenter
830

i 2021 (tall fra NSD)

Ansatte
39

årsverk i 2021 (tall fra NSD)

Bachelorprogram
2

Instituttet tilbyr også videreutdanningsemner.

Masterprogram
3

Nytt masterprogram i smart mobilitet og urban analyse.

Organisasjon

 • Instituttleder

   Laster inn ...
  • Adresser

  • Eksternt samarbeid

   Institutt for bygg- og energiteknikk og Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har samarbeidspartnarar eksternt for å gjere utdanning og FoU relevant og aktuell for nærings- og arbeidsliv.

   Bachelor- og masteroppgåver

   Det eksterne samarbeidet dreiar seg i stor grad om eit omfattande samarbeid med bedrifter og offentlige etatar om bachelor- og masteroppgåver.

   Oppgåvene tek utgangspunkt i realistiske faglege utfordringar, og vert lagt opp slik at studentane får nytte kunnskapar og dugleik frå studiet.

   Studentane får arbeidslivskontakt og høve til arbeid, og utdanningane vert gjort relevante gjennom oppgåvene.

   Universitetet syter for rettleiing og ser etter at det faglege vert teke vare på.

   I tillegg vert også halde eigne relevansseminar der bedrifter og etatar gjev innspel til utdanningane med tanke på relevans for arbeidslivet.

   Oversikter over studentoppgåver kan gje eksempel på problemstillingar, oppgåvetypar og oppdragsgjevarar. Vi jobbar med å gjere oversikter over oppgåvene tilgjengelege.

  Mer om instituttet

  • Dataverktøy og systemkrav

   Systemkrav til studentenes egne PC-er 

   Utdanningene på Institutt for bygg- og energiteknikk benytter mye programvare som kun kjører på operativsystemet Windows. Derfor lønner det seg å bruke PC, ikke Mac.

   PC-en bør ha minst 8 GB minne og rask prosessor. Dersom det er Intel, må den ha minst Core-i5 flere kjerner eller ekvivalent.

   Til 3D-modellering anbefaler vi en "gaming laptop" på grunn av kraftig skjermkort og mulighet for tilkobling av VR briller. Bra grafikkort bør prioriteres.

   Det kan også være fordelaktig med SSD-disk og matt skjerm.

   Om du vil bruke Windows på Mac, krever det sterk ytelse, og mange sliter med å få dette til å fungere godt.

   Aktuelle dataverktøy gjør studiene relevante

   På byggingeniørstudiet, masterstudiet i bygg- og konstruksjonsteknikk, masterstudiet i smart mobilitet og urban analyse, og ingeniør- og masterstudiet i energi og miljø i bygg, bruker studentene de mest aktuelle dataverktøyene.

   Dette kan gjøre dem godt rustet til arbeidslivet, og i stand til å bidra med kunnskaper til bransjen.

   Verktøyene er nødvendige for å være konkurranse- og tilpasningsdyktig, og OsloMet – storbyuniversitetet sørger for å være oppdatert på datafronten.

   Med bygningsinformasjonsmodellering (BIM) kan for eksempel all digital bygningsinformasjon lettere koordineres og utnyttes i alle faser av bygg og anlegg. Datamodellene følger prosjektet så lenge det eksisterer.

   Involverte parter i byggeprosjekter kommuniserer gjennom modellene. Det sikrer kvaliteten, gir færre feil og rasjonaliserer byggeprosess, forvaltning, drift og vedlikehold.

   Aktuelle BIM-program som benyttes i undervisningen på OsloMet i dag er: Autodesk Revit, Autodesk Inventor, Autodesk Robot, AutoCAD, MagiCAD og Solibri.

   Andre aktuelle dataløsninger som benyttes er

   • geografiske informasjonssystemer som Geodata ArcGIS, og GIS/LINE
   • digital prising av anbud, som gjøres med ISY-G-PROG, SmartKalk
   • beregning og kontroll av elektriske installasjoner i FEBDOK
   • beregninger, verifikasjon, validering, dokumentasjon og gjenbruk av tekniske beregninger i MathCAD
   • dataprogram som brukes i matematikkundervisningen, Matlab
   • innendørs klima- og energisimuleringer med IDA ICE
   • flyt og strømming av væsker som beregnes i Star CCM+'
   • digitale plandata som utarbeides i Focus Arealplan
   • varme- og fukttransport i bygningsdeler som simuleres i WUFI Pro 1D
   • vurdering av biologisk aktivitet (for eksempel muggsopp) i bygningsmaterialer ved bruk av WUFI Bio
   • energiberegning i bygninger med hensyn til kombinerte varme-, luft- og fukttransport (HAM) som simuleres i WUFI Plus
   • elementanalyser i TNO DIANA
   • analyse av strukturer ved bruk av Finit Element Metode (FEM) Ansys
   • elementanalyse med Abaqus 
   • livsløpsvurderinger med One Click LCA og Simapro
   • bygningsenergi- og klimasimuleringer med SIMIEN
   • skanning og håndtering av punktskyer med Autodesk Recap og Leica Cyclone Register
   • kuldebroberegning med THERM
   • referansehåndtering med Endnote
   • notasjon av formler med Mathtype
   • brokonstruksjon med CSiBridge
   • bulk-materialanalyse med EDEM
   • finite element analyse med LS DYNA
   • konstruksjonsanalyse med SAP 2000
   • Analyse av termodynamikk- og varmetransportproblemer med EES

   Institutt for bygg- og energiteknikk benytter også Trimble Technology Lab som omfatter

   • AEC Conceptual Design
    • SketchUp Pro
    • Sefaira Enegy Analysis
    • SketchUp AR, MR, VR Viewers
   • Civil Engineering and Construction
    • TILOS
    • Trimble Quadri
    • Trimble Novapoint IDS
    • Trimble Quatum
    • Trimble SiteVision AR
   • Project Controls and Collaboration
    • Trimble Connect
    • Trimble Connect for Hololens
   • Structural Design, Engineering and Analysis
    • Tekla Structural Design Suite
    • Tekla Structures
   • Geospatial Technology
    • Trimble Access
    • Trimble Field Link
  • Betongprøving i laboratorium

   Institutt for bygg- og energiteknikk kan utføre oppdrag i sertifisert betongprøvingslaboratorium.

   Vi utfører prøving av 

   • tilslagsmaterialer: korndensitet og romdensitet, organiske forurensninger (humus), innhold av fine partikler (slam), kornfordeling (sikteanalyse)
   • fersk og herdet betong: trykkfasthet og densitet, inkl. lagring, bøye- og spaltestrekkfasthet, fasthetskontroll med slaghammer, lokalisering av armeringsstål, etterkontroll av armeringens overdekning, utboring av betongsylindre, saging og plansliping av prøvelegemer, fiberinnhold i herdet betong

   Andre typer oppdrag kan også utføres, etter nærmere avtale. Pristilbud, prisliste og oppdragsbetingelser på forespørsel.

   Kontakt

    Laster inn ...

   Aktuelt

   Vi jenter må tørre å ta flere sjanser

   Visste du at kun cirka 25 prosent av Norges ingeniører er kvinner? Og at dagens teknologi dermed er utviklet mest for menn?

   Bildet viser to jenter på scenen under et show på Jenter og teknologi-arrangementet i Oslo.
   Blokkjede gjør desentralisert energiforvaltning mulig

   OsloMet starter opp ny videreutdanning i bruk av blokkjede-teknologi i energiforvaltning.

   Illustrasjonsbilde av tre blanke lyspærer. En lyspære i midten viser skarpt i bildet, de to andre er uskarpe. Svart bakgrunn.
   Satser på transport- og infrastrukturutdanning

   Konnekt gjør det mulig for OsloMet å satse på smart transport og infrastruktur i byggingeniørstudiene.

   Bilde fra Oslo sentrum en regnfull kveld. En trikk er på vei mot Majorstua fremst i bildet, en buss kommer kjørende i mot. Gaten og bygninger til venstre og høyre er godt belyst, og gate og fortau er fuktig etter regnet.
   Ny master i smart mobilitet og urban analyse

   Det nye masterprogrammet på OsloMet gir studentene kompetanse i bærekraftig og smart transportplanlegging og byanalyse.

   Bilde av studenter som peker på digitale kart over et byområde på en skjerm på veggen. Rommet bak studentene er mørkt, slik at studentene viser i svart mot den lyse skjermen.
   AFRY og TKD inkluderer hverandre

   Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) inngår samarbeid med AFRY, som satser sterkt på mangfold og inkludering.

   Bildet viser Christopher Klepsland til venstre og dekan Carl Christian Thodesen smilende mens de undertegner avtalen i et møtelokale i Rebel.
   OsloMet får digitalt topplaboratorium

   OsloMet-studentene får toppmoderne digital lab i bygg- og anleggsteknikk, bygningsteknologi og bærekraftig design.

   Bilde av nyutdannet byggingeniørstudent Cecilie Erland med utstyr til laben i hendene. I bakgrunnen en blå vekk med tegninger av veier, kjøretøy, lyktestopler og annen transportinfrastruktur, og informasjon om Trimble sine løsninger.
   Skal lære mer om smarte transportsystemer

   Byggingeniørstudentene må lære mer om smarte systemer for infrastruktur og vedlikehold.

   Bilde fra Atlanteravsbroen, med motorsykler i kjørebanen foran. Vi er på toppen av broen, som er halvmåneformet. Rekkverk på hver side.
   Byggingeniørfagene styrkes i samarbeid med Norconsult

   OsloMet skal samarbeide med Norconsult for å styrke undervisning, forskning og innovasjon i bygg- og energiteknikk.

   Bilde av dekan ved Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet, Carl Christian Thodesen som står til venstre, og konserndirektør Bård Hernes ved Norconsults hovedkontor, som står til høyre. De står på fortauet like ved Pilestredet. I bakgrunnen ser vi Pilestredet 32 med OsloMet-logo. Til venstre ser vi en trestamme, og skimter en bil som kommer kjørende. Det er i begynnelsen av juni 2021, og fint vær.
   Mange vil lære meir om miljøvennlege bygg

   OsloMet fylte raskt opp plassane til nye vidareutdanningar i bygningsintegrerte solceller og energisimulering av bygningar.

   Biletet er frå innsida av operabygninga i Oslo, og viser vindauga mot aust, med utsikt mot blå himmel med skyer øvst, og bygningar i Bjørvika nedst. I midten er det bygningskonstruksjonar.
   900 videreutdanningsstudenter under korona

   Korona-pandemien har EVU på Fakultet for teknologi, kunst og design en voldsom vekst på svært kort tid.

   Illustrasjonsbilde fra Pilestredet 35 i Oslo
   Mange vil beskytte seg med munnbind

   Mange studenter på Institutt for bygg- og energiteknikk benyttet anledningen til å forsyne seg av 20.000 munnbind de har fått fra en samarbeidspartner.

   Bilde av studenter som henter munnbind
   Videreutdanning i overvåkning av bærende bygningskonstruksjoner

   Å kunne kartlegge skader på broer og andre bygg med avansert sensorteknologi bedrer sikkerheten.

   Bilde av bro på Atlanterhavsvegen
   Stor interesse for automasjon i bygg-utdanning

   Nær 70 søkere har meldt seg til en ny videreutdanning i automasjon i bygg på OsloMet.

   Illustrasjonsbilde fra Pilestredet campus på OsloMet.
   Deltidsutdanning i trafikkteknikk

   God trafikkavvikling blir vanskeligere å oppnå, og ny videreutdanning i trafikkteknikk gir innsikt i håndtering av trafikale problemer.

   Bilde fra Pilestredet i Oslo
   Bilde av Maria og Vetle i arbeidstøy, og med hjelm i hendene. Glassdører i bakgrunnen speiler bygninger og byggeplass en solskinnsdag.
   Vant konkurransen om sommerjobber

   Av 1200 søkere til 29 plasser fikk de nye byggingeniørene sommerjobb i Statsbygg før de går videre på master.

   Bilde av Johar, til høyre, og Tawfeq i mikrobiologilaben. Framfor seg har de hamp, sopp og prototyper. Bak kan du se laboratoriemøbler og utstyr.
   Vil finne ut om sopp kan isolere hus

   Kan sopp lage fornybart og energivennlig byggemateriale, spør studentene.

   En smilende Christian poserer med et gult måleapparat i et spesialklasserom.
   Christian drømmer om å bli rådgivende ingeniør

   Christian Nordli tok bachelor på OsloMet og så ingen grunn til å bytte universitet da han ville gå videre med master i bygg og konstruksjonsteknikk.

   Bilde av masterstudent Ole Martinus Harket Norbeck og bachelorstudent Nicholas Willoughby i åttende etasje i Pilestredet 35 hvor de energi og miljø i bygg-studiene holder til. I bakgrunnen er den en lyssjakt i bygget, med persienner på vinduene, og lys kommer ned fra taket.
   – Foreningen gir oss faglig og sosialt påfyll

   Studentforeningen Miljøet hjelper deg å knytte viktige kontakter og øke forståelsen av bransjen du skal inn i.

   Bilde av en smilende masterstudent Marianne Christiansen, med Campus Pilestredet på OsloMet i bakgrunnen.
   Blir ekspert på miljøvennlige bygg

   Bygninger står for 40 prosent av all energibruk, og 36 prosent av alle klimagassutslipp. Marianne tar master i hvordan bygg kan bli mer bærekraftige.

   Bilde av Magnus Hedly utenfor Pilestredet 35 hvor ingeniørutdanningen holder til, med Oslo-trikken i bakgrunnen.
   Det mest aktuelle verktøyet for byggingeniører

   Tidligere byggingeniørstudent Magnus Hedly tar det siste i programvare med seg tilbake til OsloMet.

   På bildet har studenten Jacob VR-briller på, og på en skjerm kan vi se hvordan han navigerer seg gjennom et bygg.
   Ser feil og muligheter med VR-briller

   Tenk deg at du kan se alle detaljer i et hus før det blir bygd, slik at feil kan rettes før du starter byggingen.

   Jon og Sigbjørn lener seg henslengt mot et gelender i aulaen i P52.
   Tar den nye masteren for byggingeniører

   Våren 2020 uteksamineres historiens første sivilingeniører ved OsloMet.

   Knut André Bolstad i hvit frakk i en lab
   Prosjektene på ingeniørstudiet gjør meg attraktiv

   Når folk i byggebransjen spør Knut André Bolstad om hva han studerte, er det prosjektene som vekker interessen.

   Bilde av Ivar Johan og Karoline
   Jobbrelevant – og skikkelig godt miljø

   – Masteren i energi og miljø i bygg er veldig rettet mot det vi skal jobbe med, sier Karoline.