Institutt for bygg- og energiteknikk

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr to bachelorprogrammer og to masterstudier i ingeniørfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen relevante fagområder for utdanningene.

Instituttet i tall

Studenter

700

i 2018

Ansatte

40

i 2019

Bachelorprogram

2

Masterprogram

2

Instituttet har også en forskningsgruppe knyttet til "Smart zero-emission built environment". Navn og informasjon ellers oppdateres.

Organisasjon

 • Instituttleder

 • Adresse

  Instituttet holder til i Pilestredet 35 (P35) i Oslo.

  Senere blir det lagt ut lenke til veibeskrivelse.

 • Eksternt samarbeid

  Institutt for bygg- og energiteknikk og Fakultet for teknologi, kunst og design har samarbeidspartnere eksternt for å gjøre utdanning og FoU relevant og aktuell for nærings- og arbeidsliv.

  Bachelor- og masteroppgaver

  Samarbeidet dreier seg i stor grad om et omfattende samarbeid med bedrifter og offentlige etater om bachelor- og masteroppgaver.

  Oppgavene tar utgangspunkt i realistiske faglige utfordringer, og legges opp slik at studentene får benytte kunnskaper og ferdigheter fra studiet.

  Universitetet sørger for veiledning og påser at det faglige blir ivaretatt.

  Studentene får arbeidslivskontakt og jobbmuligheter, og utdanningane gjøres mer relevante gjennom oppgavene.

  Det blir også holdt egne relevansseminarer der bedrifter og etater gir innspill til utdanningene med tanke på relevans for arbeidslivet.

  Oversikter over studentoppgaver gir eksempler på problemstillinger, oppgavetyper og oppdragsgivere. Vi jobber med å gjøre oversikter over oppgavene tilgjengelige.

Mer om instituttet

 • Aktuelle dataverktøy gjør studiene relevante

  På byggingeniørstudiet og ingeniør- og masterstudiet i energi og miljø i bygg bruker studentene de mest aktuelle dataverktøyene for å bli godt rustet til arbeidslivet, og bidra med kunnskaper til bransjen.

  Verktøyene er nødvendige for å være konkurranse- og tilpasningsdyktig, og OsloMet – storbyuniversitetet sørger for å være oppdatert på datafronten.

  Med bygningsinformasjonsmodellering (BIM) kan for eksempel all digital bygningsinformasjon lettere koordineres og utnyttes i alle faser av bygg og anlegg – datamodellene følger prosjektet så lenge det eksisterer.

  Involverte parter kommuniserer gjennom modellene, og det sikrer kvaliteten, gir færre feil og rasjonaliserer byggeprosess, forvaltning, drift og vedlikehold.

  Aktuelle dataprogram i knyttet til BIM som benyttes i undervisningen på HiOA i dag er: Autodesk Revit, Autodesk Inventor, Autodesk Robot, AutoCAD, MagiCAD og Solibri.

  Andre aktuelle dataløsninger som benyttes er

  • geografiske informasjonssystemer som Geodata ArcGIS, og GIS/LINE
  • digital prising av anbud, som gjøres med ISY-G-PROG, SmartKalk
  • beregning og kontroll av elektriske installasjoner i FEBDOK
  • hydrauliske beregninger av kanalnett og vannforsyningsnett som gjøres med MIKE URBAN
  • beregninger, verifikasjon, validering, dokumentasjon og gjenbruk av tekniske beregninger i MathCAD
  • dataprogram som brukes i matematikkundervisningen, Matlab
  • infrastruktur- og samferdselsprosjektering med Trimble Novapoint
  • innendørs klima- og energisimuleringer med IDA ICE
  • flyt og strømming av væsker som beregnes i Star CCM+
  • digitale plandata som utarbeides i Focus Arealplan
  • varme- og fukttransport i bygningsdeler som simuleres i WUFI Pro 1D
  • vurdering av biologisk aktivitet (for eksempel muggsopp) i bygningsmaterialer ved bruk av WUFI Bio
  • energiberegning i bygninger med hensyn til kombinerte varme-, luft- og fukttransport (HAM) som simuleres i WUFI Plus
  • elementanalyser i TNO DIANA
  • analyse av strukturer ved bruk av Finit Element Metode (FEM) Ansys

  Systemkrav til studentenes egne PCer på Institutt for bygg- og energiteknikk

  Utdanningen benytter mye programvare som kun kjører på operativsystemet Windows. Derfor lønner det seg å bruke PC, ikke Mac.

  Den bør ha minst 8 GB minne og rask prosessor (dersom Intel, minst Core-i5 flere kjerner eller ekvivalent).

  Vi anbefaler en «gaming laptop» på grunn av kraftig skjermkort i forbindelse med 3-D modellering og mulighet for tilkobling av VR briller. Bra grafikkort bør prioriteres.

  Det kan også være fordelaktig med SSD-disk og matt skjerm.

  Om man vil kjøre Windows på sin Mac krever det sterk ytelse, og mange sliter med å få dette til å fungere godt.

 • Hvorfor bør du velge studier i bygg og energiteknikk?

 • Betongprøving i laboratorium

  Institutt for bygg- og energiteknikk kan utføre oppdrag i tilknytning til vårt sertifiserte betongprøvingslaboratorium.

  Vi utfører prøving av følgende:

  • Tilslagsmaterialer: Korndensitet og romdensitet, organiske forurensninger (humus), innhold av fine partikler (slam), kornfordeling (sikteanalyse).
  • Fersk og herdet betong: Trykkfasthet og densitet, inkl. lagring, bøye- og spaltestrekkfasthet, fasthetskontroll med slaghammer, lokalisering av armeringsstål, etterkontroll av armeringens overdekning, utboring av betongsylindre, saging og plansliping av prøvelegemer, fiberinnhold i herdet betong.

  Andre typer oppdrag kan også utføres, etter nærmere avtale. Pristilbud, prisliste og oppdragsbetingelser på forespørsel.

  Kontakt