English version

Forskning og utvikling på Institutt for bygg- og energiteknikk

Ansatte ved Institutt for bygg- og energiteknikk deltar i forskningsgrupper og forskningsprosjekter på prioriterte områder. Instituttet har moderne forskningsfasiliteter.

Forskningspublikasjoner

Forskerutdanning

  • Ingeniørvitenskap

    Doktorgradsstudiet i ingeniørvitenskap er tverrfaglig, og bygger på anvendt matematikk og fysikk, teknologi og ingeniørfag – og samspillet mellom disse. Det har en anvendt profil, og er tilrettelagt for å møte samfunnets behov for fremtidsrettet ekspertise innen blant annet digitalisering, helseteknologi, informasjonssikkerhet, bærekraft og miljø.