English version

Bærekraftig bygd miljø (SustainaBUILT)

Forskningsgruppens offisielle navn er «Sustainable Built Environment». Vi forsker på bærekraftige løsninger for det bygde miljøet – innemiljøet og miljøbelastning for både bygninger og byområder.

Du finner mer detaljert informasjon om oss på den engelske siden vår.

Bakteppet for vår forskning er FNs mål for bærekraftig utvikling, spesielt klimatilpasning og reduksjon av klimagassutslipp. Våre interesseområder inkluderer:

For å oppnå de ovennevnte målene kreves det en kombinasjon av bred tverrfaglighet og dyp spisskompetanse.

Forskningsgruppen samler forskere med kompetanse innen ingeniørfag:

Forskningsgruppen samler også forskere innen helsefag:

Forskningsgruppen hører til Fakultet for teknologi, kunst og design.

Du kan lese mer om SustainaBUILT på forskningsgruppens nettside (uni.oslomet.no).

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
  • Medlemmer

    Laster inn ...