English version

Ingeniørvitenskap

Ph.d.-program

Doktorgradsstudiet i ingeniørvitenskap er tverrfaglig, og bygger på anvendt matematikk og fysikk, teknologi og ingeniørfag – og samspillet mellom disse. Det har en anvendt profil, og er tilrettelagt for å møte samfunnets behov for fremtidsrettet ekspertise innen blant annet digitalisering, helseteknologi, informasjonssikkerhet, bærekraft og miljø.

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om programmet?

Ta kontakt med oss på e-post.

Mer om forskerutdanning ved OsloMet

Forskning ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)