English version

Forsking og utvikling

Fakultet for teknologi, kunst og design har forsknings- og utviklingsaktivitetar innan teknologi- og ingeniørfag, og kunst- og designfag.

Forskarutdanning – ph.d.

Forskingsfasilitetar

FoU-leiing

FoU-administrasjon

 • FoU-seksjonen ved fakultetet

  FoU-seksjonen yter støtte, rådgjeving og rettleiing til UF-tilsette og leiing i spørsmål har med forsking, utvikling og innovasjon å gjere.

  Seksjonen har også det administrative ansvaret for drifta av doktorgradsprogrammet i ingeniørvitskap og for oppfølging av TKD sine stipendiatar. 

  Kontaktpersonar i FoU-seksjonen:

   Laster inn ...
    Laster inn ...
    • Koordinator for doktorgradsprogrammet 
    • Cristin 
    • Instituttkontakt for Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK)
     Laster inn ...
     • Internfinansiering
     • Internasjonalisering, utdanningsprosjekt, Cristin
     • Assistane til doktorgradsprogramma
      Laster inn ...
      • Søknadsstøtte eksternfinansiering (EU, NFR, annan bidrags og oppdragsverksemd (BOA))
      • Ansvarleg forsking og innovasjon (RRI)
      • Eksterne nettverk og partnarskap 
      • Innovasjon 
      • Intellektuelle rettar (IPR)
      • Instituttkontakt for Institutt for informasjonsteknologi (IT)
       Laster inn ...
       • Søknadsstøtte eksternfinansiering (EU, NFR, annan BOA)
       • Prosjektoppfølging/rapportering 
       • Forskingsformidling
       • Instituttkontakt for Institutt for bygg- og energiteknikk (BE) 
        Laster inn ...
        • Personvern 
        • Datahandteringsplanar
        • Forskingsetikk  
        • Cristin 
        • Sekretær FoU-utvalet
        • Instituttkontakt for Institutt for estetiske fag (EST) og Institutt for produktdesign (PD)

         

       • Kontakt FoU-seksjonen på e-post

        FoU-seksjonen når du på e-postadresse tkd-a-fou-hab@oslomet.no

       • Forskingsformidling

        Treng du hjelp til å nå ut? Bør verda få høyre om det du forskar på? Fakultetet sine kommunikasjonsrådgjevarar hjelper gjerne til med forskingsformidling.

         Laster inn ...
          Laster inn ...

         Automatiske tilbakemeldinger bedrer prestasjonene

         Under simulatortrening kan automatiske tilbakemeldinger bedre prestasjonene, og gjøre de som trenes...

         Bilde fra simulatortrening ved Equinor på Mongstad

         Anerkjent landskapsrebell

         30 år etter at Kunstakademiet anbefalte henne å pakke bort penslene, høster landskapsrebellen Ingeborg Stana nasjonal og internasjonal anerkjennelse for sine bilder.

         Maleri av landskap malt av Ingeborg Stana. I forgrunnen blått, lilla hav farget av solnedgangen i gult. En øy på hver side og en stor blå himmel i bakgrunnen med skyformasjoner i hvitt og gratt og lilla.

         Institutt for informasjonsteknologi på publiseringstoppen

         Frode Eika Sandnes og Anis Yazidi er blant de femti forskerne som publiserte mest i Norge i 2015 til...

         Bilde av Tale Skjølsvik, Frode Eika Sandnes, Anis Yazidi og Carl Christian Thodesen.

         Mikkels FoU-arbeid er Sandnes’ nye landemerke

         Det var høytidsstemning da ordføreren i Sandnes kommune avduket skulpturen «Til minne om skogen». Bak det nye landemerket står kunstner og professor Mikkel Wettre ved Institutt for produktdesign.

         Bildet er delt i to. Bilde en viser skulpturen Til minne om skogen utenfor rådhuset i Sandnes. Bildet to er den skålforemde skulpturen sett ovenfra.

         Hvordan lage trygge og selvoppløsende implantater?

         Det er et spørsmål som opptar forskere ved OsloMet og Det odontologiske fakultet ved UiO.

         Bilde fra MgSafe-nettverksamlingen på OsloMet. I midten ser vi professor Payman Mirtaheri til venstre og professor Anis Yazidi.

         Eva med beste artikkel – igjen!

         I sommer var en stor gjeng fra forskningsgruppa Design Literacy i London på den internasjonale forskningskonferansen Academy for Design Innovation Management (ADIM). Mange av Institutt for estetiske fags utsendte deltok med paper og professor Eva Lutnæs stakk enda en gang av med pris for «Best Paper», for hele konferansen.

         Deltakere fra Institutt for estiske fag og OsloMet foran en plakatvegg med reklame for konferansen. Fra venstre: Liv Merete Nielsen, Else Margrethe Lefdal, Janne Beate Reitan, Tore Andre Ringvold, Irene Brodshaug, Anita Neuberg, Peter Haakonsen, Randi Veiteberg Kvellestad og Eva Lutnæs

         Nytt forskningssenter for kunstig intelligens

         OsloMet har åpnet et nytt forskningssenter for kunstig intelligens som skal styrke forskningen på de...

         På bildet får digitaliseringsminister Nikolai Astrup orientering om den nye laben, og det som det jobbes med av kunstig intelligens, av forsker Gustavo Mello. Bak nestleder og strategikoordinator for laben, Stefano Nichele. Foto: Sonja Balci.

         Å virkeliggjøre universell design

         Universitetslektor G. Anthony Giannoumis tar for seg hvordan vi kan oppnå universell utforming av IK...

         Bilde av G. Anthony Giannoumis
         Bilde av student med nettbrett
         Oppvekst, skole og utdanning  |  Informasjonssystemer og teknologi

         Mangler kompetanse om universell utforming av digitale læremidler

         Lærere i høyere utdanning er positive til universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, men mangler kompetanse, får for lite støtte og opplever at det ikke er prioritert.

         Blått hav
         Forbruk, klima og miljø

         Billigere og tryggere miljøovervåkning

         Undervannsroboter kan overvåke miljøet i havet mye billigere og med mindre risiko ved hjelp av droner og ubemannede fartøyer.