English version

Forsking og utvikling ved TKD

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har forskings- og utviklingsaktivitetar innan teknologi- og ingeniørfag, og kunst- og designfag.

Forskarutdanning – ph.d.-program

Spesielle satsingar

Meir om FoU ved TKD