English version
Fra Pheromone performance: Roen, Varankian, Hoebeke and Nichele. I bildet ser vi fire små roboter på en svart overflate.

FeLT- Futures of Living Technologies

Det kunstneriske forskningsprosjektet FeLT - Futures of Living Technologies, er motivert av interessen for relasjoner og interaksjon mellom mennesker, levende organismer og maskiner, forbindelser på grensen til hva vi kan oppfatte som det levende i dag.

Dette innbefatter også hvordan vi erfarer det levende i omgivelsene, i andre arter og vesener og i oss selv når tilværelsen hele tiden endres og utvikles gjennom bruk av teknologi.

Å stille spørsmål ved denne situasjonen, framkaller en følelse av ubehag og redsel for å bli dominert av maskinene, men åpner også for muligheter til å skape endrede former og handlingsmønstre, former for tilblivelse.

Kan vi utvikle fornemmelsen for det levende og skape en mer balansert tilværelse? Kan vi forbedre sansene og kommunikasjonen vår for å eksistere sammen med annet levende?  

Kjernen i FeLT er undersøkelser av slike spekulative, tvetydige spørsmål gjennom kunstneriske metoder i nært samarbeid med teknologisk forskning med den økologiske krisen som et viktig perspektiv. 

Avansert vitenskap framstiller eksempler på levende systemer og deres funksjoner hentet fra blant annet kunstig intelligens og robotikk. Slik forskning blir gjort tilgjengelig som et kunstnerisk materiale som bearbeides performativt og diskursivt, heller enn som kunstnerisk representasjon av vitenskap.

Som resultat av FeLT, utvikles en serie kunstverk og eksperimenter gjennom ph.d.-prosjekt, annen kunstnerisk forskning, gjesteopphold, feltarbeid og workshops. Disse kunstneriske arbeidene vil bli formidlet og reflektert over gjennom utstillinger og andre faglige presentasjoner.

Problemstillinger og spekulasjoner som ellers ikke kan utvikles etisk og praktisk i faglig sammenheng, kan tematiseres gjennom kunstneriske metoder.  

Vi vil kombinere kunstnerisk praksis og estetikk fra bio-kunst og tekno-økologi med samtidskunstens perspektiver på sanseerfaringer og materialitet i kunstnerisk produksjon og forskning.

Med slik inspirasjon både fra kunstnerisk praksis og samtidens teoretiske og vitenskapelige perspektiver på teknologi, økologi og estetikk, utvikles et flerfaglig prosjekt drevet av kunstnerisk forskning.

Se opptak av åpningssymposiet for FeLT 24. november 2020 (vimeo.com)

 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  Baltan Laboratories (NL)

  Homo Sensorium
  Kontaktperson: Director Olga Mink

  Bioart Society (FI)

  Residencies
  Kontaktperson: Director Erich Berger

  Liepaja University (LV)

  Art Research Lab
  Kontaktperson: Professor Rasa Smite

  RIXC, The Center for New Media Culture (LV)

  Unit: Center for New Media Culture
  Kontaktperson: Managing Director Agnese Baranova

Syv musikere sitter i en ring og spiller ulike instrumenter. Noen av dem har på seg hvite hjelmer og måleutstyr. I mellom og rundt menneskene er det fire sekskantede bed med ulike planter. I kassene ser vi også sensorer.
Viser frem plantenes språk ved hjelp av kunstnerisk metode og teknologi

Ved hjelp av teknologiske verktøy og kunstnerisk tilnærming viser OsloMet-forsker Maria Castellanos Vicente at plantene snakker sammen. Nå skal forskningsprosjektet hennes stilles ut på et anerkjent museum i Frankrike.