English version
Kristin Bergaust

Kristin Bergaust

Kort om

Professor Kristin Bergaust er utdannet billedkunster fra Statens Kunstakademi og har en cand.mag innen litteratur og språk. Hennes kunstneriske praksis omfatter galleripresentasjoner så vel som sosiale, performative prosjekter og interdisiplinære samarbeid. Faglige interesser er bl.a kunst og teknologi i et økologisk og sosialt perspektiv Hun arbeider gjerne med digitale medier, som video og lyd. Hun bygget opp og ledet Atelier Nord medialab for kunstnere i Oslo, og har organisert og kuratert en rekke prosjekter innen mediekunstfeltet siden 1990-årene. Fra 2001 til 2007 ledet hun Intermedia ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU. Bergaust har vært medlem av Programstyret for stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid i årene 2002 til 2008. Siden 2008 har Bergaust vært professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for estetiske fag, fra 2015-2017 var hun også professor II ved Fakultet for kunstfag, UiA.

Fagområder

Emner

Digital kunst   Videokunst   Mediekunst   Samtidskunst   Relasjonell estetikk

Regioner

EU   Karibia

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • FeLT- Futures of Living Technologies

    Det kunstneriske forskningsprosjektet FeLT - Futures of Living Technologies, er motivert av interessen for relasjoner og interaksjon mellom mennesker, levende organismer og maskiner, forbindelser på grensen til hva vi kan oppfatte som det levende i dag.

Vitenskapelige publikasjoner

Bergaust, Kristin; Nichele, Stefano (2019). "FeLT- The Futures of Living Technologies". Electronic Workshops in Computing (eWiC) .

Roen, Haakon Haraldsen; Varankian, Vako; Nichele, Stefano; Bergaust, Kristin (2019). Gathering of the Hive: Investigating the clustering behaviour of honeybees through art and swarm robotics. Fellermann, Harold; Bacardit, Jaume; Goni-Moreno, Angel; Fuchslin, Rudolf (Red.). ALIFE 2019: Proceedings of the 2019 Artificial Life Conference. 00212. s. 505-506. MIT Press.
https://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/i...

Muukka-Marjovuo,, Alma; Kaihovirta, Hannah; Vitola,, Ilze; Bergaust, Kristin; Hlíf Kjartansdóttir, Skúlína; Tuivonen, Taneli (2015). The Method Desktop: A boundary for collaborative creative activities. Göthlund, Anette; Illeris, Helene; Thrane, Kirstine Jo (Red.). Edge : 20 essays on contemporary art education. No. 02. s. 80-90. Multivers.

Bergaust, Kristin (2015). Interactivity meets participation - a retrospective in early media art. Aure, Venke; Bergaust, Kristin (Red.). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. Del III. s. 253-275. Fagbokforlaget.

Aure, Venke; Bergaust, Kristin (2015). Estetisk praksis og samfunn - tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. Aure, Venke; Bergaust, Kristin (Red.). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. Innledning. s. 7-33. Fagbokforlaget.

Aure, Venke; Bergaust, Kristin (2015). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. ISBN: 978-82-321-0418-5. 290 s. Fagbokforlaget.

Bergaust, Kristin (2013). The Making of FQ, or How to Pick up Pellets of Information in the Clouds of Fantasy. InFormation - Nordic Journal of Art and Research . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/10642/1885

Sæter, Oddrun; Aure, Venke; Bergaust, Kristin (2012). Artists and Gentrification in Specific Urban Contexts. A Case Study from Wiliamsburg, New York. The International Journal of the Arts in Society . Vol. 6.
http://hdl.handle.net/10642/1444

Aure, Venke; Bergaust, Kristin; Sæter, Oddrun (2009). Bar Candela: Contemporary Art on the Move, in Place and Discourse. The International Journal of the Arts in Society . Vol. 4.

Trifonova, Anna; Jaccheri, Letizia; Bergaust, Kristin (2008). Software Engineering Issues in Interactive Installation Art. International Journal of Arts and Technology . Vol. 1.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig