English version
Venke Aure

Venke Aure

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emner

Vitenskapsteori   Epistemologi   Didaktikk   Forskningsmetode   Kunstdidaktikk   Læreplanteori

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Aure, Venke; Dahlsveen, Heidi (2018). The Kiss - Utterance surrounding the utterance within. Journal for Artistic Research (JAR) .

Gjærum, Rikke Gürgens; Aure, Venke (2016). Kjønn som væren: hvordan kan iscenesatte kunstuttrykk bidra til forståelse av kjønnet eksistens?. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift . Vol. 3.

Aure, Venke; Gjærum, Rikke Gürgens (2015). Kunstdidaktikkens møte med marginale røster. InFormation - Nordic Journal of Art and Research . Vol. 4.
https://journals.hioa.no/index.php/information/art...

Aure, Venke; Bergaust, Kristin (2015). Estetisk praksis og samfunn - tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. Aure, Venke; Bergaust, Kristin (Red.). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. Innledning. s. 7-33. Fagbokforlaget.

Aure, Venke (2015). The epistemology of the gaze and photographic essays. A basis for understanding visual representations of a city. Aure, Venke; Bergaust, Kristin (Red.). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. Del II, kapittel 2. s. 117-138. Fagbokforlaget.

Aure, Venke; Bergaust, Kristin (2015). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. ISBN: 978-82-321-0418-5. 290 s. Fagbokforlaget.

Aure, Venke; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe-Møller, Anna (2013). Emancipatory Theatre and Performative Didactics. InFormation - Nordic Journal of Art and Research . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/10642/1946

Aure, Venke (2013). Didaktikk - i spennet mellom klassisk formidling og performativ praksis. InFormation - Nordic Journal of Art and Research . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/10642/1931

Sæter, Oddrun; Aure, Venke; Bergaust, Kristin (2012). Artists and Gentrification in Specific Urban Contexts. A Case Study from Wiliamsburg, New York. The International Journal of the Arts in Society . Vol. 6.
http://hdl.handle.net/10642/1444

Aure, Venke (2009). Læringssyn. Konsten som läranderesurs. Syn på lärande, pedagogiska strategier och social inklusion på nordiska konstmuseer. s. 208-224.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig