English version
Theo Koritzinsky

Theo Koritzinsky

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk   Internasjonal politikk   Sammenlignende politikk   Sosiologi

Vitenskapelige publikasjoner

Koritzinsky, Theo (2002). 90-tallsreformene: Personer og strukturer - fag og politikk. Vardøger .

Koritzinsky, Theo (2000). Fra Hernes til Lilletun: Reform av reformene?. 8 s. Norsk pedagogisk tidsskrift .

Koritzinsky, Theo (2000). Pedagogikk og politikk i L97. Læreplanens innhold og beslutningsprosessene. ISBN: 82-518-3907-6. 340 s. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig