English version
Kristin Holte Haug

Kristin Holte Haug

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emner

Barnevern   Utdanningsforskning   IKT og læring   Digital historiefortelling   Skrivegrupper og medstudentrespon

Land

Norge

Samarbeidsrelasjoner

Forskningsgruppene: "Barnehagelærer - profesjonskvalifisering og utdanningsforskning" (Forskningsgruppeleder professor Nina Rossholt) og "Barneliv og profesjonsutøvelse" (Forskningsgruppeleder professor Anne Greve).

Vitenskapelige publikasjoner

Haug, Kristin Holte (2022). Barnevern for barnehagefolk. Innføring i arbeid med barnevern i barnehagen. 2. utgave. ISBN: 9788215063140. 192 s. Universitetsforlaget.

Haug, Kristin Holte (2018). Den multimodale fortellingens kraft i pedagogisk dokumentasjon. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Red.). Barnehagepedagogiske linjeskift. kapittel 9. s. 152-170. Fagbokforlaget.

Haug, Kristin Holte (2016). Digital historiefortelling i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning – arbeidsmåte for individuell og kollektiv læring. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 12.
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/vie...

Jamissen, Grete; Haug, Kristin Holte (2014). Towards the Digital Storytelling University. Gregori-Signes, C.; Brigido-Corachan, A.M. (Red.). Appraising Digital Storytelling across Educational Contexts. kapittel. Publicacions de la Universitat de València.

Haug, Kristin Holte; Storø, Jan (2013). Kindergarten - a Universal Right for Children in Norway. International Journal of Child Care and Education Policy . Vol. 7.
http://hdl.handle.net/10642/1894

Haug, Kristin Holte (2012). Digitale læringsplattformer (LMS) - Støttende stillas – eller?. Otterstad, Ann Merete; Rossholt, Nina (Red.). Barnehagelærerutdanningens kompleksitet. Bevegelser i faglige perspektiver. Kapittel Digitale læringsplattformer (LMS) - Støttende stillas – eller?. s. 231-250. Universitetsforlaget.

Haug, Kristin Holte (2012). Digitale fortellinger i barnehagens dokumentasjonsarbeid. Haug, Kristin Holte; Jamissen, Grete; Ohlmann, Carsten (Red.). Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. Kapittel 7. s. 115-127. Cappelen Damm AS.

Haug, Kristin Holte; Jamissen, Grete; Ohlmann, Carsten (2012). Digital historiefortelling - en introduksjon. Haug, Kristin Holte; Jamissen, Grete; Ohlmann, Carsten (Red.). Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. Kapittel 1. s. 13-27. Cappelen Damm AS.

Haug, Kristin Holte; Jamissen, Grete; Ohlmann, Carsten (2012). Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. ISBN: 9788202364366. 256 s. Cappelen Damm AS.
http://www.cappelendamm.no/main/katalog.aspx?f=32&...

Furu, Anne; Granholt, Marit; Haug, Kristin Holte; Spurkland, Marit (2011). Student i dag - førskolelærer i morgen. ISBN: 978-82-450-0906-4. 196 s. Fagbokforlaget.

Haug, Kristin Holte (2009). Medstudentrespons – et eksempel på en studentaktiv læringsform i arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (ABf). Groven, Berit; Guldal, Tale M.; Lillemyr, Ole Fredrik; Naastad, Nils; Rønning, Frode (Red.). FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Kapittel12. s. 131-141. Tapir Akademisk Forlag.

Haug, Kristin Holte; Karlsson, Eivind (2008). Studenten – en sentral aktør i egen læreprosess. UNIPED . Vol. 31.

Haug, Kristin Holte (2006). Studenters deltakelse i utvikling av kriterier for medstudentrespons. UNIPED . Vol. 29.

Haug, Kristin Holte (2006). Skrivegrupper i førskolelærerutdanningen - Hvilke muligheter for læring ble skapt?. Østern, Anna-Lena; Sjøholm, Kaj; Arnolds-Granlund, Sol-Britt (Red.). Kulturella møteplatser i tid och rum. Kapittel.

Haug, Kristin Holte (2005). Use of Writing Groups in Early Childhood Education: Which impact did peer-responses have on the students' learning-potential?. Bjarnø, Vibeke (Red.). New Teaching and Learning Practices: Experiences with eLearning Projects at Oslo University College 1998-2005. Part II The use of virtual learning environments. s. 88-97.

Haug, Kristin Holte (2005). Studentbruk av videotriggere og diskusjonsforum. Høivik, Helge (Red.). Fragmenter. Modell og eksempler på brukerstyrt e-læring. Kapittel 6. Høgskolen i Oslo og Akershus.
http://www.hio.no/content/view/full/36941

Haug, Kristin Holte (2003). Førskolelærerutdanningen skal endres. Om studentaktiviserende læringsformer og skrivegrupper. Barnehagefolk .

Haug, Kristin Holte (2003). Fokus på arbeidsformer i en førskolelærerutdanning i endring. Norsk pedagogisk tidsskrift .

Haug, Kristin Holte (1999). Er vi likeverdige? - Om samarbeid mellom barnehagen og barnevernet. Tidsskriftet Norges Barnevern .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig