English version
Kristin Holte Haug

Kristin Holte Haug

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emner

Barnevern   Utdanningsforskning   IKT og læring   Digital historiefortelling   Skrivegrupper og medstudentrespon

Land

Norge

Samarbeidsrelasjoner

Forskningsgruppene: "Barnehagelærer - profesjonskvalifisering og utdanningsforskning" (Forskningsgruppeleder professor Nina Rossholt) og "Barneliv og profesjonsutøvelse" (Forskningsgruppeleder professor Anne Greve).

Vitenskapelige publikasjoner

Haug, Kristin Holte (2018). Den multimodale fortellingens kraft i pedagogisk dokumentasjon. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Red.). Barnehagepedagogiske linjeskift. kapittel 9. s. 152-170. Fagbokforlaget.

Haug, Kristin Holte (2016). Digital historiefortelling i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning – arbeidsmåte for individuell og kollektiv læring. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 12.
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/vie...

Jamissen, Grete; Haug, Kristin Holte (2014). Towards the Digital Storytelling University. Gregori-Signes, C.; Brigido-Corachan, A.M. (Red.). Appraising Digital Storytelling across Educational Contexts. kapittel. Publicacions de la Universitat de València.

Haug, Kristin Holte; Storø, Jan (2013). Kindergarten - a Universal Right for Children in Norway. International Journal of Child Care and Education Policy . Vol. 7.
http://hdl.handle.net/10642/1894

Haug, Kristin Holte (2012). Digitale læringsplattformer (LMS) - Støttende stillas – eller?. Otterstad, Ann Merete; Rossholt, Nina (Red.). Barnehagelærerutdanningens kompleksitet. Bevegelser i faglige perspektiver. Kapittel Digitale læringsplattformer (LMS) - Støttende stillas – eller?. s. 231-250. Universitetsforlaget.

Haug, Kristin Holte (2012). Digitale fortellinger i barnehagens dokumentasjonsarbeid. Haug, Kristin Holte; Jamissen, Grete; Ohlmann, Carsten (Red.). Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. Kapittel 7. s. 115-127. Cappelen Damm AS.

Haug, Kristin Holte; Jamissen, Grete; Ohlmann, Carsten (2012). Digital historiefortelling - en introduksjon. Haug, Kristin Holte; Jamissen, Grete; Ohlmann, Carsten (Red.). Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. Kapittel 1. s. 13-27. Cappelen Damm AS.

Haug, Kristin Holte; Jamissen, Grete; Ohlmann, Carsten (2012). Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. ISBN: 9788202364366. 256 s. Cappelen Damm AS.
http://www.cappelendamm.no/main/katalog.aspx?f=32&...

Furu, Anne; Granholt, Marit; Haug, Kristin Holte; Spurkland, Marit (2011). Student i dag - førskolelærer i morgen. ISBN: 978-82-450-0906-4. 196 s. Fagbokforlaget.

Haug, Kristin Holte (2009). Medstudentrespons – et eksempel på en studentaktiv læringsform i arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (ABf). Groven, Berit; Guldal, Tale M.; Lillemyr, Ole Fredrik; Naastad, Nils; Rønning, Frode (Red.). FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Kapittel12. s. 131-141. Tapir Akademisk Forlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig