English version
Kristin Holte Haug

Kristin Holte Haug

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emner

Barnevern   Utdanningsforskning   IKT og læring   Digital historiefortelling   Skrivegrupper og medstudentrespon

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Haug, Kristin Holte (2022). Barnevern for barnehagefolk. Innføring i arbeid med barnevern i barnehagen. 2. utgave. ISBN: 9788215063140. 192 s. Universitetsforlaget.

Haug, Kristin Holte (2018). Den multimodale fortellingens kraft i pedagogisk dokumentasjon. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Red.). Barnehagepedagogiske linjeskift. s. 152-170. Fagbokforlaget.

Haug, Kristin Holte (2016). Digital historiefortelling i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning – arbeidsmåte for individuell og kollektiv læring. Nordisk barnehageforskning. Vol. 12.
https://doi.org/10.7577/nbf.1688

Jamissen, Grete; Haug, Kristin Holte (2014). Towards the Digital Storytelling University. Gregori-Signes, C.; Brigido-Corachan, A.M. (Red.). Appraising Digital Storytelling across Educational Contexts. Publicacions de la Universitat de València.

Haug, Kristin Holte ; Storø, Jan (2013). Kindergarten - a Universal Right for Children in Norway. 13 s. International Journal of Child Care and Education Policy. Vol. 7.
https://doi.org/10.1007/2288-6729-7-2-1

Haug, Kristin Holte (2012). Digitale læringsplattformer (LMS) - Støttende stillas – eller?. Otterstad, Ann Merete; Rossholt, Nina (Red.). Barnehagelærerutdanningens kompleksitet. Bevegelser i faglige perspektiver. s. 231-250. Universitetsforlaget.

Haug, Kristin Holte (2012). Digitale fortellinger i barnehagens dokumentasjonsarbeid. Haug, Kristin Holte; Jamissen, Grete; Ohlmann, Carsten (Red.). Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. s. 115-127. Cappelen Damm AS.

Haug, Kristin Holte ; Jamissen, Grete; Ohlmann, Carsten (2012). Digital historiefortelling - en introduksjon. Haug, Kristin Holte; Jamissen, Grete; Ohlmann, Carsten (Red.). Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. s. 13-27. Cappelen Damm AS.

Haug, Kristin Holte ; Jamissen, Grete; Ohlmann, Carsten (2012). Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. ISBN: 9788202364366. 256 s. Cappelen Damm AS.

Furu, Anne; Granholt, Marit ; Haug, Kristin Holte ; Spurkland, Marit (2011). Student i dag - førskolelærer i morgen. ISBN: 978-82-450-0906-4. 196 s. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig