Norwegian version
Kristin Holte Haug

Kristin Holte Haug

Fields of study

Academic disciplines

Education

Subject areas

Child care   Educational research   ICT and learning   Digital Storytelling   Peer respons

Countries

Norway

Scientific publications

Haug, Kristin Holte (2018). Den multimodale fortellingens kraft i pedagogisk dokumentasjon. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Ed.). Barnehagepedagogiske linjeskift. kapittel 9. p. 152-170. Fagbokforlaget.

Haug, Kristin Holte (2016). Digital historiefortelling i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning – arbeidsmåte for individuell og kollektiv læring. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 12.
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/vie...

Jamissen, Grete; Haug, Kristin Holte (2014). Towards the Digital Storytelling University. Gregori-Signes, C.; Brigido-Corachan, A.M. (Ed.). Appraising Digital Storytelling across Educational Contexts. kapittel. Publicacions de la Universitat de València.

Haug, Kristin Holte; Storø, Jan (2013). Kindergarten - a Universal Right for Children in Norway. International Journal of Child Care and Education Policy . Vol. 7.
http://hdl.handle.net/10642/1894

Haug, Kristin Holte (2012). Digitale læringsplattformer (LMS) - Støttende stillas – eller?. Otterstad, Ann Merete; Rossholt, Nina (Ed.). Barnehagelærerutdanningens kompleksitet. Bevegelser i faglige perspektiver. Kapittel Digitale læringsplattformer (LMS) - Støttende stillas – eller?. p. 231-250. Universitetsforlaget.

Haug, Kristin Holte (2012). Digitale fortellinger i barnehagens dokumentasjonsarbeid. Haug, Kristin Holte; Jamissen, Grete; Ohlmann, Carsten (Ed.). Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. Kapittel 7. p. 115-127. Cappelen Damm AS.

Haug, Kristin Holte; Jamissen, Grete; Ohlmann, Carsten (2012). Digital historiefortelling - en introduksjon. Haug, Kristin Holte; Jamissen, Grete; Ohlmann, Carsten (Ed.). Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. Kapittel 1. p. 13-27. Cappelen Damm AS.

Haug, Kristin Holte; Jamissen, Grete; Ohlmann, Carsten (2012). Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. ISBN: 9788202364366. 256 p. Cappelen Damm AS.
http://www.cappelendamm.no/main/katalog.aspx?f=32&...

Furu, Anne; Granholt, Marit; Haug, Kristin Holte; Spurkland, Marit (2011). Student i dag - førskolelærer i morgen. ISBN: 978-82-450-0906-4. 196 p. Fagbokforlaget.

Haug, Kristin Holte (2009). Medstudentrespons – et eksempel på en studentaktiv læringsform i arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (ABf). Groven, Berit; Guldal, Tale M.; Lillemyr, Ole Fredrik; Naastad, Nils; Rønning, Frode (Ed.). FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Kapittel12. p. 131-141. Tapir Akademisk Forlag.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete