Norwegian version
Maria Brennhovd

Maria Brennhovd

Scientific publications

Evenstad, Randi; Brennhovd, Maria (2020). "Vi må finn på ka vi ska gjør!" Hvilke transformative muligheter og invitasjoner til symbolsk lek finner barna i barnehagens innemiljø?. Hansen Sandseter, Ellen Beate; Storli, Rune (Ed.). Barnehagens fysiske inne- og utemiljø. Inspirasjon til lek.. Kapittel 3. p. 47-63. Universitetsforlaget.

Becher, Aslaug Andreassen; Brennhovd, Maria (2010). Pedagogisk dokumentasjon - en arbeidsmåte for vurdering,utvikling og forandring i barnehagen. Kvello, Øyvind (Ed.). Barnas Barnehage 1 - Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen. Kapittel 13. p. 258-275. Gyldendal Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete