Norwegian version
Maria Brennhovd

Maria Brennhovd

Scientific publications

Evenstad, Randi; Brennhovd, Maria (2023). Much More Than Refurnishing! How Leadership Matters When Transforming Physical Environments for Play. 24 p. Nordisk barnehageforskning. Vol. 20.
https://doi.org/10.23865/nbf.v20.317

Brennhovd, Maria ; Johannessen, Charlotte (2023). Å miste foreldresamarbeidet? Personalets kompetanse i samarbeid med foreldrene. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Ed.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. p. 81-101. Fagbokforlaget.

Evenstad, Randi; Brennhovd, Maria (2020). "Vi må finn på ka vi ska gjør!" Hvilke transformative muligheter og invitasjoner til symbolsk lek finner barna i barnehagens innemiljø?. Hansen Sandseter, Ellen Beate; Storli, Rune (Ed.). Barnehagens fysiske inne- og utemiljø. Inspirasjon til lek.. p. 47-63. Universitetsforlaget.

Becher, Aslaug Andreassen ; Brennhovd, Maria (2010). Pedagogisk dokumentasjon - en arbeidsmåte for vurdering,utvikling og forandring i barnehagen. Kvello, Øyvind (Ed.). Barnas Barnehage 1 - Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen. p. 258-275. Gyldendal Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete