Norwegian version
Johnny Hyunh

Johnny Hyunh

Publications and research

Dissemination

Hyunh, Johnny ; Torsnes, Elise (2023). Pedagogisk dokumentasjon.
https://www.youtube.com/watch?v=sjAEMtRKGMU

Hyunh, Johnny ; Torsnes, Elise (2022). Barnehagens arbeidsmåter.

Hyunh, Johnny ; Torsnes, Elise (2022). Barnehagens verdigrunnlag.

Hyunh, Johnny (2022). Barnehageansatte må ha kunnskap om bruk av nettbrett. Første steg.

Hyunh, Johnny (2019). Lek under lupen - kritisk diskursanalyse av "Rammeplan for barnehagen". 109 p. OsloMet - storbyuniversitetet.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete