Norwegian version
Line Marie Onsrud

Line Marie Onsrud

Publications and research

Dissemination

Thun, Cecilie; Onsrud, Line Marie (2023). Ubehag som ressurs i en mangfoldig barnehage. Utfordringer og muligheter i foreldresamarbeid. Seminarrekke for nyutdanna barnehagelærere i Søndre Nordstrand.

Thun, Cecilie; Onsrud, Line Marie; Sund, Kristin Amine; Røri, Ingrid Lønnkvist (2022). Ubehag som ressurs. Kritisk mangfoldsledelse i barnehagen. Norsk barnehageforskningskonferanse 2022. Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger.

Thun, Cecilie; Onsrud, Line Marie; Sund, Kristin Amine (2021). Utfordringer og muligheter i et likeverdig samarbeid mellom universitet og praksisfelt. Norsk barnehageforskningskonferanse 2021. Universitetet i Stavanger.

Thun, Cecilie; Onsrud, Line Marie; Sund, Kristin Amine (2020). Fra mangfold som ressurs til mangfold som normaltilstand. Barnehagefolk . Vol. 37.

Onsrud, Line Marie (1998). History and contextualization : a study of church history and cultural identity in East Africa Pentecostal Churches as narrated by former and present leaders of the church. 146 p.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete