Norwegian version
Line Marie Onsrud

Line Marie Onsrud

Scientific publications

Thun, Cecilie ; Onsrud, Line Marie (2023). Mangfold som honnørord eller maktkritikk? Forståelser av mangfold i barnehagelærerutdanningen. UNIPED. Vol. 46.
https://doi.org/10.18261/uniped.46.4.7

Thun, Cecilie ; Onsrud, Line Marie ; Sund, Kristin Amine (2023). Ubehag som ressurs. Kritisk mangfoldsledelse av profesjonelle læringsfellesskap i barnehagen. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Ed.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. p. 201-226. Fagbokforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete