Norwegian version
Cecilie Thun

Cecilie Thun

Research projects

Scientific publications

Thun, Cecilie ; Førde, Elisabeth (2023). Hvor går grensene mellom praktiske og pedagogiske oppgaver?. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Ed.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. p. 103-127. Fagbokforlaget.

Johannessen, Charlotte; Thun, Cecilie (2023). Innledning. Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Ed.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. p. 13-28. Fagbokforlaget.

Thun, Cecilie ; Johannessen, Charlotte (2023). Metode. Kollektiv kunnskapsutvikling i et kvalitativt forskningsprosjekt. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Ed.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. p. 29-44. Fagbokforlaget.

Thun, Cecilie ; Onsrud, Line Marie ; Sund, Kristin Amine (2023). Ubehag som ressurs. Kritisk mangfoldsledelse av profesjonelle læringsfellesskap i barnehagen. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Ed.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. p. 201-226. Fagbokforlaget.

Johannessen, Charlotte; Lundestad, Magritt ; Slåtten, Mette Vaagan ; Thun, Cecilie (2023). Dilemmaer og muligheter ved ny organisering og arbeidsdeling. Konsekvenser for profesjonalitet. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Ed.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. p. 151-160. Fagbokforlaget.

Johannessen, Charlotte U ; Thun, Cecilie (2023). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. ISBN: 9788245044300. Fagbokforlaget.

Thun, Cecilie (2019). Akademisk karriere som "risikosport". Midlertidighet i et kjønnsperspektiv. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 36.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2019-01-02

Thun, Cecilie (2019). Excellent and gender equal? Academic motherhood and 'gender blindness' in Norwegian academia. Gender, Work & Organization.
https://doi.org/10.1111/gwao.12368

Thun, Cecilie (2018). Å «bære» sitt kjønn. Kjønnet organisasjonskultur innenfor realfag. Tidsskrift for kjønnsforskning. Vol. 42.
https://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02

Thun, Cecilie (2015). Grenser for norskhet? Om barns medborgerskap og kulturelt mangfold i barnehagen. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 99.
http://hdl.handle.net/10642/2958

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete