Norwegian version
Cecilie Thun

Cecilie Thun

Research projects

Scientific publications

Fangen, Katrine ; Thun, Cecilie (2024). Ambivalens og endring. Unge norsksomaliske kvinner snakker om omskjæring. Johansen, R. Elise B (Ed.). Kvinnelig omskjæring/kjønnslemlestelse i Norge; Kunnskap og praksis. p. 123-152. Universitetsforlaget.

Thun, Cecilie ; Johannessen, Charlotte (2023). Metode. Kollektiv kunnskapsutvikling i et kvalitativt forskningsprosjekt. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Ed.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. p. 29-44. Fagbokforlaget.

Johannessen, Charlotte; Thun, Cecilie (2023). Innledning. Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Ed.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. p. 13-28. Fagbokforlaget.

Johannessen, Charlotte U ; Thun, Cecilie (2023). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. ISBN: 9788245044300. Fagbokforlaget.

Thun, Cecilie ; Førde, Elisabeth (2023). Hvor går grensene mellom praktiske og pedagogiske oppgaver?. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Ed.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. p. 103-127. Fagbokforlaget.

Thun, Cecilie ; Onsrud, Line Marie (2023). Mangfold som honnørord eller maktkritikk? Forståelser av mangfold i barnehagelærerutdanningen. UNIPED. Vol. 46.
https://doi.org/10.18261/uniped.46.4.7

Thun, Cecilie (2023). Team Leadership and Diversity in Norwegian Early Childhood Education and Care. Modise, Matshediso; Fonsen, Elina; Heikka, Johanna; Phatudi, Nkidi; Bøe, Marit; Phala, Thembi (Ed.). Global Perspectives on Leadership in Early Childhood Education. p. 127-140. Helsinki University Press (HUP).
https://doi.org/https://doi.org/10.33134/HUP-20-8

Thun, Cecilie ; Onsrud, Line Marie ; Sund, Kristin Amine (2023). Ubehag som ressurs. Kritisk mangfoldsledelse av profesjonelle læringsfellesskap i barnehagen. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Ed.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. p. 201-226. Fagbokforlaget.

Johannessen, Charlotte; Lundestad, Magritt ; Slåtten, Mette Vaagan ; Thun, Cecilie (2023). Dilemmaer og muligheter ved ny organisering og arbeidsdeling. Konsekvenser for profesjonalitet. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Ed.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. p. 151-160. Fagbokforlaget.

Thun, Cecilie (2019). Akademisk karriere som "risikosport". Midlertidighet i et kjønnsperspektiv. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 36.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2019-01-02

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete