Norwegian version
Magritt Lundestad

Magritt Lundestad

Fields of study

Academic disciplines

Education

Subject areas

Leadership   Conflicts in staffgroups   Mentoring in Early Childhood Institutions

Scientific publications

Lundestad, Magritt (2021). Styrere om spenninger i dobbeltrollen som leder og veileder i barnehagen. Larsen, Ann Sofi; Luthen, Geir Sverre; Ulla, Bente (Ed.). Tillit, tenkning og trøbbel i profesjonsveiledning. Kapittel 3. p. 55-88. Gyldendal Akademisk.

Lundestad, Magritt; Hannevig, Lise; Skogen, Eva (2020). Pedagogisk leder i barnehagen: Samhandling, organisering og dialog. ISBN: 9788245019681. 274 p. Fagbokforlaget.

Klages, Wiebke; Lundestad, Magritt; Sundar, Paul Robert (2019). Mentoring of Newly Qualified Teachers in Early Childhood Education and Care Centres: Individual or organizational orientation?. International Journal of Mentoring and Coaching in Education .

Lundestad, Magritt (2019). Veiledningsfortellinger: Om ledelse og personalsamarbeid i barnehagen. ISBN: 9788245019773. Fagbokforlaget.

Lundestad, Magritt (2019). Förskolan som lärande organisation - möjligheter och utmaningar som förskolechef. Malmberg, Kristina; Arnqvist, Anders (Ed.). Ledning i förskola: Villkor och uttryck. 7. p. 127-150. Gleerups Utbildning AB.

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan; Lundestad, Magritt; Kise, Marianne (2015). Municipal regulation of early childhood education and care institutions. Pulkkinen, Seppo; Kanervio, Pekka; Risku, Mika (Ed.). More trust, less control - less work? : culture of trust as a basis of educational leadership and school improvement. nr 2.

Lundestad, Magritt (2015). Studentmentorordninger i høyere utdanning – en mulighet for gjensidig læring mellom studenter. Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (Ed.). Språkmangfold i utdanningen. Kapittel 15. p. 236-257. Gyldendal Akademisk.

Lundestad, Magritt (2013). Å ta vare på seg selv som leder. Skogen, Eva (Ed.). Å være leder i barnehagen (2. utgave). Kapittel 9. p. 247-260. Fagbokforlaget.

Lundestad, Magritt (2013). Ledelse av assistentgruppen i et relasjonelt perspektiv. Skogen, Eva (Ed.). Å være leder i barnehagen (2. utgave). Kapittel 8. p. 216-244. Fagbokforlaget.

Lundestad, Magritt (2013). Konflikter i personalgrupper i barnehager. Skogen, Eva (Ed.). Å være leder i barnehagen (2. utgave). Kapittel 6. p. 155-181. Fagbokforlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete