Norwegian version
Magritt Lundestad

Magritt Lundestad

Fields of study

Academic disciplines

Education

Subject areas

Leadership   Conflicts in staffgroups   Mentoring in Early Childhood Institutions

Scientific publications

Johannessen, Charlotte; Lundestad, Magritt; Slåtten, Mette Vaagan; Thun, Cecilie (2023). Dilemmaer og muligheter ved ny organisering og arbeidsdeling. Konsekvenser for profesjonalitet. Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. Kapittel 8. p. 151-160. Fagbokforlaget.

Lundestad, Magritt; Slåtten, Mette Vaagan (2023). Prosjektet og prosessen. Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. Kapittel 3. p. 45-63. Fagbokforlaget.

Lundestad, Magritt (2021). Styrere om spenninger i dobbeltrollen som leder og veileder i barnehagen. Larsen, Ann Sofi; Luthen, Geir Sverre; Ulla, Bente (Ed.). Tillit, tenkning og trøbbel i profesjonsveiledning. Kapittel 3. p. 55-88. Gyldendal Akademisk.

Lundestad, Magritt; Hannevig, Lise; Skogen, Eva (2020). Pedagogisk leder i barnehagen: Samhandling, organisering og dialog. ISBN: 9788245019681. 274 p. Fagbokforlaget.

Klages, Wiebke; Lundestad, Magritt; Sundar, Paul Robert (2019). Mentoring of Newly Qualified Teachers in Early Childhood Education and Care Centres: Individual or organizational orientation?. International Journal of Mentoring and Coaching in Education .

Lundestad, Magritt (2019). Veiledningsfortellinger: Om ledelse og personalsamarbeid i barnehagen. ISBN: 9788245019773. Fagbokforlaget.

Lundestad, Magritt (2019). Förskolan som lärande organisation - möjligheter och utmaningar som förskolechef. Malmberg, Kristina; Arnqvist, Anders (Ed.). Ledning i förskola: Villkor och uttryck. 7. p. 127-150. Gleerups Utbildning AB.

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan; Lundestad, Magritt; Kise, Marianne (2015). Municipal regulation of early childhood education and care institutions. Pulkkinen, Seppo; Kanervio, Pekka; Risku, Mika (Ed.). More trust, less control - less work? : culture of trust as a basis of educational leadership and school improvement. nr 2.

Lundestad, Magritt (2015). Studentmentorordninger i høyere utdanning – en mulighet for gjensidig læring mellom studenter. Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (Ed.). Språkmangfold i utdanningen. Kapittel 15. p. 236-257. Gyldendal Akademisk.

Lundestad, Magritt (2013). Å ta vare på seg selv som leder. Skogen, Eva (Ed.). Å være leder i barnehagen (2. utgave). Kapittel 9. p. 247-260. Fagbokforlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete