Norwegian version
Linda Geelmuyden Ringen

Linda Geelmuyden Ringen

Publications and research

Dissemination

Geelmuyden Ringen, Linda ; Naustheller, Henna (2023). Veiledning og utviklingsarbeid. Regional ordning for kompetanseutvikling.

Geelmuyden Ringen, Linda (2023). Implementering av språkstimulerende tiltak. Regional ordning for kompetanseutvikling. OsloMet.

Geelmuyden Ringen, Linda (2023). Tilbakemeldingskultur. Regional ordning for kompetanseutvikling. Oslo Met.

Geelmuyden Ringen, Linda (2021). Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen. Styrermøte. St. Hanshaugen.

Geelmuyden Ringen, Linda (2021). Foreldresamarbeid i lys av studie om omsorg på småbarnsavdelinger.Hvordan lede personalet mot et godt foreldresamarbeid?. Seminar. Forskningsgr. ledelse, veiledning og organisasjonsbygging.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete