Norwegian version
Petter William Hansen

Petter William Hansen

Publications and research

Dissemination

Hansen, Petter William (2022). Læringsmiljø til frokost: Mangfold på Estetiske fag, et tiltak gjennom den gode studentopplevelsen. Digitalt seminar. OsloMet.

Hansen, Petter William; Bjørndal, Cato R. P.; Ulleberg, Inger (2022). "Hvordan kan man skape gode veiledningssamtaler?" En animasjonsfilmpresentasjon for veiledning av nyutdannede lærere.

Hansen, Petter William; Kvellestad, Randi Veiteberg; Fauske, Laila Belinda; Omtveit, Bibbi (2021). Ny 5-årig lærarutdanning i praktisk og estetiske fag.
https://www.kunstogdesign.no/nyhetssaker/nylaeraru...These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete