English version
Petter William Hansen

Petter William Hansen

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Hansen, Petter William (2023). Hvordan skape et godt samarbeid mellom tillitsvalgte og ansatte? En paneldebatt mellom ansatte og tillitsvalgte. Tillitsvalgtkonferansen. Studentparlamentet.

Hansen, Petter William (2023). Vi skal ikke være enig i alt, men vi har et ansvar for å lytte. Khrono.no.
https://khrono.no/vi-skal-ikke-vaere-enig-i-alt-me...

Hansen, Petter William; Bjørndal, Cato R. P.; Ulleberg, Inger (2022). "Hvordan kan man skape gode veiledningssamtaler?" En animasjonsfilmpresentasjon for veiledning av nyutdannede lærere.

Hansen, Petter William; Helstad, Kristin; Dahl, Anne Kristin (2022). Hvordan legge til rette for gode veiledningsordninger for nyutdannede lærere i deres to første år i profesjonen?. Frokostseminar for skoleiere, skoleledere og veiledere.. OsloMet og Forum for veiledning.

Hansen, Petter William (2022). Master i lærerutdanning. Utfordringer og muligheter. Digital konferanse. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og NTNU.

Hansen, Petter William (2022). Læringsmiljø til frokost: Mangfold på Estetiske fag, et tiltak gjennom den gode studentopplevelsen. Digitalt seminar. OsloMet.

Hansen, Petter William; Kvellestad, Randi Veiteberg; Fauske, Laila Belinda; Omtveit, Bibbi (2021). Ny 5-årig lærarutdanning i praktisk og estetiske fag.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig