English version
Petter William Hansen

Petter William Hansen

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Vasseljen, Nina Cathrine Aagesen; Hansen, Petter William ; Hansen, Inger Merethe; Bjerkholt, Eva Merete (2024). Fra to-årig veiledningsordning til ett-årig introduksjonsår? Forskning og innspill til Kunnskapsdepartementet fra lærerutdanningenes nasjonale kompetansenettverk for veiledning for nyutdannede lærere. Kunnskapsdepartementet arbeid med utviklingen av et nytt helhetlig system for kompetanse - og karriereutvikling i barnehage og skole. Kunnskapsdepartementet.

Vasseljen, Nina Cathrine Aagesen; Vathne, Runar; Steinnes, Gerd Sylvi ; Hansen, Inger Merethe; Bjerkholt, Eva Merete; Hansen, Petter William (2024). Nasjonalt nettverk for veiledning for nyutdannede lærere Hvordan bidra til kontinuerlig kvalitetsutvikling i nettverkets arbeid?. Veiledningskonferansen 2024. Høgskolen i Østfold.

Hansen, Petter William ; Watz, Siw Helen Martinsen ; Sandell, Martin Blaauw (2023). Seminar for veiledere i yrkesfag, praktiske og estetiske fag. Desentralisert kompetanseheving i partnerskap med Viken fylkeskommune. Heldagsseminar: Grunnleggende veiledningskompetanse for lærere i yrkesfag, kroppsøving og estetiske fag. OsloMet og Viken fylkeskommune.

Hansen, Petter William (2023). Hvordan skape et godt samarbeid mellom tillitsvalgte og ansatte? En paneldebatt mellom ansatte og tillitsvalgte. Tillitsvalgtkonferansen. Studentparlamentet.

Hansen, Petter William (2023). Vi skal ikke være enig i alt, men vi har et ansvar for å lytte. Khrono.no.
https://khrono.no/vi-skal-ikke-vaere-enig-i-alt-me

Kunnikoff, June Oline ; Hansen, Petter William ; Dalen, Victoria Skogsletten ; Kjellmark, Sigrun Tronshart; Fallet, Kristine; Fjeld, Bjørnhild (2022). Nytt studietilbud for deg som vil bli kunst- og håndverkslærer.
https://www.oslomet.no/studier/studenthistorier/st

Hansen, Petter William ; Bjørndal, Cato R. P.; Ulleberg, Inger (2022). "Hvordan kan man skape gode veiledningssamtaler?" En animasjonsfilmpresentasjon for veiledning av nyutdannede lærere.

Hansen, Petter William ; Helstad, Kristin ; Dahl, Anne Kristin (2022). Hvordan legge til rette for gode veiledningsordninger for nyutdannede lærere i deres to første år i profesjonen?. Frokostseminar for skoleiere, skoleledere og veiledere.. OsloMet og Forum for veiledning.

Hansen, Petter William (2022). Master i lærerutdanning. Utfordringer og muligheter. Digital konferanse. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og NTNU.

Hansen, Petter William (2022). Læringsmiljø til frokost: Mangfold på Estetiske fag, et tiltak gjennom den gode studentopplevelsen. Digitalt seminar. OsloMet.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig