English version
June Oline Kunnikoff

June Oline Kunnikoff

Kort om

June Oline Kunnikoff er undervisningsleder på Institutt for estetiske fag og har ansvar for praksis og arbeidsliv i studieprogrammene på instituttet. Sentrale arbeidsområder er blant annet samarbeid og kvalitetsutvikling i studiene tilknyttet praksisopplæring, arbeidslivsrelevans og partnerskap med skoler, bedrifter, lærings- og formidlingsarenaer i kunst- og kulturliv. 

Hun har en bakgrunn innen kunst- og designdidaktikk og som lærer i grunnskolen, og er særlig opptatt av utdanningsinnovasjon rettet mot profesjonsutdanninger, profesjonsfellesskap og profesjonskompetanse. Arbeid med formidling, undervisning, veiledning, og forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid (FoUI) omkranser didaktikk og temaene arbeidsliv og praksisopplæring i utdanning, skikkethetsvurdering, lærerprofesjon, lærerrolle og -kompetanse, lærerutdanning i praktiske og estetiske fag, læringsdesign i undervisning, klasseledelse, samarbeidslæring og fellesskapende didaktikk, vurdering for læring og lærelyst, og pedagogisk entreprenørskap.

Administrative arbeidsområder

Samfunnskontakt   Karriereveiledning   Kompetanseutvikling   Konflikthåndtering   Studiekvalitet   Arbeidslivskontakt   Praksisadministrasjon

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Kunnikoff, June Oline ; Carlsen, Rikke Sund; Svanes, Leone Hjermundrud; Hetland, Karen Elisabeth Gjelsvik (2024). Praksis gir innsikt og erfaring.
https://www.oslomet.no/studier/studenthistorier/pr

Kunnikoff, June Oline (2024). Konfransier Kunst- og håndverkskonferansen 2024. Kunst- og håndverkskonferansen. Institutt for estetiske fag, OsloMet - storbyuniversitetet.

Kunnikoff, June Oline ; Ølander, Marita Solhjell (2024). Skikkethetsvurdering i lærerutdanning. Kompetanseutvikling i praksisveiledning og skikkethetsvurdering. Edvard Munch videregående skole.

Kunnikoff, June Oline (2023). Konfransier KDA-konferansen 2023: Inspirasjon, opplevelse og innlevelse. Kunst, design og arkitektur-konferansen. OsloMet; USN; Kunst og design i skolen.

Kunnikoff, June Oline ; Kringeland, Hilde Marian ; Øyan, Petter ; Maus, Ingvill Gjerdrum (2022). Styrker internasjonalt samarbeid i lærerutdanningen.
https://www.oslomet.no/om/nyheter/internasjonalt-s

Kunnikoff, June Oline ; Røisland, Kari Anne; Dalen, Mathilde (2022). Lærerstudenter får tilbud om ny type praksisordning.
https://www.oslomet.no/om/nyheter/ny-type-praksiso

Kunnikoff, June Oline ; Hansen, Petter William ; Dalen, Victoria Skogsletten ; Kjellmark, Sigrun Tronshart; Fallet, Kristine; Fjeld, Bjørnhild (2022). Nytt studietilbud for deg som vil bli kunst- og håndverkslærer.
https://www.oslomet.no/studier/studenthistorier/st

Kunnikoff, June Oline ; Gaden, Malin; Gulbrandsen, Elise Alexandra; Tajik, Hadia; Kristjánsson, Mímir (2022). Ingen skal oppleve å bli utnyttet på arbeidsplassen sin.
https://www.minmote.no/nyheter/a/Or2pA3/ingen-skal

Kunnikoff, June Oline (2022). Hvor kan vi ha praksis?.
https://film.oslomet.no/hvor-kan-vi-ha-praksis

Kunnikoff, June Oline (2022). Hvordan er praksis lagt opp?.
https://film.oslomet.no/hvordan-er-praksis-lagt-op

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig