Norwegian version
June Oline Kunnikoff

June Oline Kunnikoff

Administrative field of work

Public relations   Career counselling   Competence development   Conflict management   Quality of Education   Arbeidslivskontakt   Practical training management

Publications and research

Dissemination

Kunnikoff, June Oline ; Carlsen, Rikke Sund; Svanes, Leone Hjermundrud; Hetland, Karen Elisabeth Gjelsvik (2024). Praksis gir innsikt og erfaring.
https://www.oslomet.no/studier/studenthistorier/pr

Kunnikoff, June Oline (2024). Konfransier Kunst- og håndverkskonferansen 2024. Kunst- og håndverkskonferansen. Institutt for estetiske fag, OsloMet - storbyuniversitetet.

Kunnikoff, June Oline ; Ølander, Marita Solhjell (2024). Skikkethetsvurdering i lærerutdanning. Kompetanseutvikling i praksisveiledning og skikkethetsvurdering. Edvard Munch videregående skole.

Kunnikoff, June Oline (2023). Konfransier KDA-konferansen 2023: Inspirasjon, opplevelse og innlevelse. Kunst, design og arkitektur-konferansen. OsloMet; USN; Kunst og design i skolen.

Kunnikoff, June Oline ; Kringeland, Hilde Marian ; Øyan, Petter ; Maus, Ingvill Gjerdrum (2022). Styrker internasjonalt samarbeid i lærerutdanningen.
https://www.oslomet.no/om/nyheter/internasjonalt-s

Kunnikoff, June Oline ; Røisland, Kari Anne; Dalen, Mathilde (2022). Lærerstudenter får tilbud om ny type praksisordning.
https://www.oslomet.no/om/nyheter/ny-type-praksiso

Kunnikoff, June Oline ; Hansen, Petter William ; Dalen, Victoria Skogsletten ; Kjellmark, Sigrun Tronshart; Fallet, Kristine; Fjeld, Bjørnhild (2022). Nytt studietilbud for deg som vil bli kunst- og håndverkslærer.
https://www.oslomet.no/studier/studenthistorier/st

Kunnikoff, June Oline ; Gaden, Malin; Gulbrandsen, Elise Alexandra; Tajik, Hadia; Kristjánsson, Mímir (2022). Ingen skal oppleve å bli utnyttet på arbeidsplassen sin.
https://www.minmote.no/nyheter/a/Or2pA3/ingen-skal

Kunnikoff, June Oline (2022). Hvor kan vi ha praksis?.
https://film.oslomet.no/hvor-kan-vi-ha-praksis

Kunnikoff, June Oline (2022). Hvordan er praksis lagt opp?.
https://film.oslomet.no/hvordan-er-praksis-lagt-op

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete