Petter, June og Ingvill sitter på en murkant utenfor bygget til PHL. I bakgrunnen ser man noen studenter.

Styrker internasjonalt samarbeid i lærerutdanningen

Førsteamanuensis Ingvill Gjerdrum Maus, professor Petter Øyan og undervisningsleder June Oline Kunnikoff ved Institutt for estetiske fag, har vært på utveksling i Tyskland for å videreutvikle samarbeidet med instituttets partnerskole for lærerutdanning, Pëdagogiche Hochschule Ludwigsburg (PHL).

Oppdraget var tredelt. Petter, Ingvill og June er nemlig OsloMets representanter inn i tre ulike utviklingsprosjekter: INVITE-prosjektet, LICs-prosjektet og etablering av internasjonal utveksling i praksisopplæring.

Utdanning i design for bærekraft

Ingvill deltok i "International Teaching Week 2022" som inngår i prosjektet "Ludwigsburg International Classrooms" (LICs), der undervisere og forskere fra ulike verdensdeler blir invitert til undervisning, faglige samtaler og nettverksbygging. 

Årets arrangement hadde temaet "Education for Sustainable Development" og Ingvill holdt et 25-timers kurs over 5 dager i «Utdanning i design for bærekraft».

– Dette har vært en kjempefin anledning til å bli kjent med studenter, forskere, undervisere og administrativt ansatte i eget fagfelt ved et tysk universitet, og jeg har blitt tatt godt imot av alle, smiler Ingvill.

– I løpet av oppholdet har jeg fått innblikk i faglig innhold og hvordan undervisningen er organisert, samt fått besøke og prøve ut verksteder, makerspace, undervisningsrom, galleri, serveringsområder og uteområdene på campus.

– Deltagerne på kurset var lærerstudenter i kunstfag, men også kunststudenter med fordypning i spesialpedagogikk og lærerstudenter i biologi deltok. Det var interessant å få diskutere muligheter og utfordringer i undervisning i design for bærekraft med disse studentene, sier hun.

Den internasjonale undervisningsuken pågikk samtidig som nettverkssamarbeidet i INVITE-prosjektet (ph-ludwigsburg.de) (International Networking for Virtually Improved Teacher Education) og utviklingen av praksissamarbeidet. Dermed kunne de som underviste også delta i fagsamtalene og nettverksbyggingen med INVITE-partnerne.

– Slik var dette også en god anledning til å bli kjent med ny forskning, knytte nye kontakter og formidle informasjon om forskergruppene og forskningen som vi gjør på instituttet, forteller Ingvild fornøyd.

Mange ulike treskulpturer står utstilt ute under et buet overbygg. Skulpturene står på små bord og krakker.

Ønsker mer internasjonalt samarbeid 

INVITE-prosjektet har som siktemål å styrke internasjonalt samarbeid i lærerutdanning rettet mot bærekraftig utvikling og mangfold, forteller professor Petter Øyan.

Konkret betyr det at en studentgruppe fra Pëdagogiche Hochschule Ludwigsburg og en fra Institutt for estetiske fag ved OsloMet, samarbeider om å utvikle et tverrfaglig COIL-prosjekt (Collaborative Online International Learning).

– På Institutt for estetiske fag gjennomføres prosjektet i faglærerutdanning i design, kunst og håndverk. Et av prosjektene i entreprenørskap- og innovasjonsemnet på studiet, er et tverrfaglig samarbeid mellom en tysk og en norsk studentgruppe.

På denne måten bidrar studentene aktivt med å utvikle en COIL-modell, forklarer Petter.

– Vi utvikler også et Erasmus-utvekslingstilbud for studenter i den femårige lærerutdanningen i design, kunst og håndverk.

Utdanningene ved de to institusjonen har forskjellige fagtilbud og på den måten kan studentene få litt andre erfaringer enn i sitt vanlige studium. PHL tilbyr f.eks. bokbinding og blysats, eller skulptur i tre og keramikk, sier han.

I Tyskland ble det også tid til et besøk på Schlossbergschule i Vaihingen-Enz, en grunnskole utenfor Ludwigsburg. Skolen ønsker å ta imot norske studenter i undervisningspraksis.

Et av våre felles satsingsområder er makerspace som læringsarena, forteller Petter.

– De har kurs i 3D modellering og rapid prototyping allerede i 3. klasse, med elever i 7. klasse som veiledere. Det er spennende! 

To elever jobber på datamaskinen. Vi ser noen figurer som er skåret ut med laserkutter.

Studentutveksling i praksisperioden

Undervisningsleder June Oline Kunnikoff hadde studentutveksling via praksis som sin hovedagenda for turen. Institutt for estetiske fag ønsker nemlig å tilby lærerstudentene utveksling i praksisperiodene.

– Vi ser for oss at en gruppe norske studenter i samarbeid med tyske studenter, grunnskoler og lærere, kan gjennomføre praksis og få denne godkjent som en av studiets obligatoriske arbeidskrav, forklarer June.

– Ved å samarbeide tett med PHL om praksisopplæring i lærerutdanningen, ønsker vi i større grad å kunne tilby våre studenter internasjonale perspektiver ved å gjennomføre en av utdanningens praksisperioder i Tyskland, ved en tysk grunnskole som f.eks. Schlossbergschule.

– På lik linje ønsker vi tyske studenter velkommen til å gjennomføre praksis hos en av våre praksispartnere i grunnskole, videregående skole og ved andre læringsarenaer.

– Slik vil lærerstudenter innen design, kunst og håndverk få en unik mulighet til å styrke forståelse av egen lærerrolle, sin fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse, i en internasjonal og flerkulturell kontekst.

– Vår tids nyhetsbilde bekrefter at samarbeid på tvers av landegrenser, er viktigere enn noen gang. Særlig for lærerstudenter, som er på vei inn i en profesjon som har en så enorm påvirkningskraft på kommende generasjoner, understreker hun.   

Tre lærere står runt et bord med diverse digitalt utsyr. I bakgrunnen ser vi en pultrekke med barn og ungdommer som sitter og jobber på datamskiner.er
Publisert: 28.11.2022 | Hilde M. Kringeland