Norwegian version
Marita Solhjell Ølander

Marita Solhjell Ølander

Publications and research

Dissemination

Kunnikoff, June Oline ; Ølander, Marita Solhjell (2024). Skikkethetsvurdering i lærerutdanning. Kompetanseutvikling i praksisveiledning og skikkethetsvurdering. Edvard Munch videregående skole.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete