Norwegian version
Hilde Marian Kringeland

Hilde Marian Kringeland

Administrative field of work

Graphic services   Marketing   Web publishing   Social media   Student recruitment   Photography   Media contact

Publications and research

Dissemination

Berg, Arild Skarsfjord ; Kringeland, Hilde Marian (2023). Kulturarv og estetisk praksis på dagsorden.
https://www.crafthub.eu/

Kunnikoff, June Oline ; Kringeland, Hilde Marian ; Øyan, Petter ; Maus, Ingvill Gjerdrum (2022). Styrker internasjonalt samarbeid i lærerutdanningen.
https://www.oslomet.no/om/nyheter/internasjonalt-s

Kringeland, Hilde Marian ; Ellinggard, Stine (2019). Årets underviser gjør kunnskap til kulskap!.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete