English version
Runa Kalleson

Runa Kalleson

Kort om

Førstelektor ved institutt for fysioterapi, fakultet for helsevitenskap. Forskningsområder inkluderer barn med funksjonsnedsettelser og deres familier, deriblant foreldres empowerment, barns deltakelse i familie- og fritidsaktiviteter, og tjenester rettet mot barn og familier. Underviser og veileder studenter på bachelor- og masternivå i temaer relatert til fysioterapi for barn og unge. Involvert i videreutviklingen av det tverrfaglige undervisningsopplegget INTERACT og medlem av forskningsgruppene (Re)habilitering – individ, tjenester og samfunn og CHILDLIFE - barneliv og profesjonsutøvelse.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Johansen, Stine; Andersen, Guro Lillemoen; Lydersen, Stian; Kalleson, Runa ; Hollung, Sandra Julsen (2024). Use of primary health care services among children and adolescents with cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology.
https://doi.org/10.1111/dmcn.15879

Riiser, Kirsti ; Kalleson, Runa ; Holmen, Heidi ; Torbjørnsen, Astrid (2023). Integrating research in health professions education: a scoping review. BMC Medical Education. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12909-023-04615-4

Kalleson, Runa ; Jahnsen, Reidun Birgitta; Østensjø, Sigrid (2021). Exploring participation in family and recreational activities among children with cerebral palsy during early childhood: how does it relate to motor function and parental empowerment?. 10 s. Disability and Rehabilitation.
https://doi.org/10.1080/09638288.2021.1894608

Kalleson, Runa ; Jahnsen, Reidun Birgitta; Østensjø, Sigrid (2021). Comprehensiveness, Coordination and Continuity in Services Provided to Young Children with Cerebral Palsy and Their Families in Norway. 15 s. Child Care in Practice.
https://doi.org/10.1080/13575279.2021.1898934

Toverød, Hanna Schultze; Pollen, Silje Pernille; Kalleson, Runa ; Riiser, Kirsti (2020). Fysioterapeuters erfaringer fra samarbeid med foreldre i behandlingen av barn med medfødt klumpfot - en kvalitativ studie. Fysioterapeuten. Vol. 87.
https://fysioterapeuten.no/barnefysioterapi-fagfel

Valla, Lisbeth ; Slinning, Kari; Kalleson, Runa ; Wentzel-Larsen, Tore; Riiser, Kirsti (2020). Motor skills and later communication development in early childhood: results from a population -based study. Child: Care, Health and Development. Vol. 46.
https://doi.org/10.1111/cch.12765

Kalleson, Runa ; Jahnsen, Reidun Birgitta; Østensjø, Sigrid (2019). Empowerment in families raising a child with cerebral palsy during early childhood: Associations with child, family and service characteristics. Child: Care, Health and Development.
https://doi.org/10.1111/cch.12716Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig