English version
Camilla Foss

Camilla Foss

Kort om

Jeg jobber som læringsdesigner ved DIGIN (Digital Innovation). Jeg har undervist studenter i 20 år, og har vært opptatt av studentaktiv læring for å engasjere studenter. I stillingen som læringsdesigner, støtter jeg undervisere i hvordan de kan bruke digitale verktøy på en pedagogisk måte.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Finbråten, Hanne Søberg; Grønlien, Heidi Kristine; Pettersen, Kjell Sverre; Foss, Camilla; Guttersrud, Øystein (2022). Nursing students’ experiences with concept cartoons as an active learning strategy for developing conceptual understanding in anatomy and physiology: A mixed-method study. 11 s. Nurse Education in Practice . Vol. 65.
https://hdl.handle.net/11250/3049262Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig