English version
Camilla Foss

Camilla Foss

Kort om

Jeg jobber som læringsdesigner ved DIGIN (Digital Innovation). Jeg har undervist studenter i 20 år, og har vært opptatt av studentaktiv læring for å engasjere studenter. I stillingen som læringsdesigner, støtter jeg undervisere i hvordan de kan bruke digitale verktøy på en pedagogisk måte.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Guttersrud, Øystein; Finbråten, Hanne Søberg; Stensrud, Helge; Halvorsrud, Hedvig; Pettersen, Kjell Sverre; Foss, Camilla; Grønlien, Heidi Kristine (2020). Hvordan bruke skriftlig eksamen til utvikling av undervisning. NOKUT-konferansen 2020. NOKUT.

Lunde, Gerd Hilde; Westergård, Britt-Evy; Foss, Camilla (2019). Elpida project.eu Free e-learning course in 6 languages: Sexual Health, Ageing, Transition to adulthood, Human rights, Stress management and Communication. Nettverk: Funksjonsshemmede, seskualitet og samliv (NFSS). Nettverk: Funksjonsshemmede, seskualitet og samliv (NFSS).

Gulbrandsen, Liv Mette; Løndal, Knut; Foss, Camilla; Ødegaard, Nina Bjerketveit; Øien, Ingvil; Ulleberg, Inger (2018). Interprofessional Interaction with Children and Youth. Its 21 4th conference on interdisciplinary teamwork skills for the 21st century. NTNU.

Ødegaard, Nina Bjerketveit; Foss, Camilla (2017). Innføring i veiledning.

Ødegaard, Nina Bjerketveit; Foss, Camilla (2017). Studentaktivt forskurs i veiledning på nett. Læringsfestivalen. NTNU og NUV.

Ødegaard, Nina Bjerketveit; Foss, Camilla (2017). Studentaktivt forkurs i veiledning på nett. Læringsfestivalen. NTNU, NUV.

Foss, Camilla; Granås, Anne Gerd (2015). Acquisition of communication skills for pharmacy students: role-play, video and debriefing. ESCP–SFPC international workshop. European Society of Clinical Pharmacy.
http://download.springer.com/static/pdf/494/art%25...

Foss, Camilla; Granås, Anne Gerd (2015). Despite having my teacher’s voice I really believed the avatar was a patient. ESCP–SFPC international workshop acquisition of pharmaceutical skills: simulation, serious games, innovative approaches. European Society of Clinical Pharmacy.
http://download.springer.com/static/pdf/494/art%25...

Ødegaard, Nina Bjerketveit; Nilsen, Annette Drangsholt; Foss, Camilla; Røijen, Kristin Elisabeth (2014). Fra utdanningene: Pedagogisk kafé som arena for erfaringsdeling om bruk av IKT i undervisningen.
https://blogg.hioa.no/fpksatsing/2014/09/05/fra-ut...

Granås, Anne Gerd; Foss, Camilla; Hermansen, Hege (2013). Fra utdanningene: bruk av digitale kollokvier for å styrke forholdet mellom utdanning og praksis.
http://blogg.hioa.no/fpksatsing/2013/12/17/fra-utd...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig