English version
Christine Tørris

Christine Tørris

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Tørris, Christine (2024). Nursing Students’ Motivation, Awareness, and Knowledge of Women’s Health: A Norwegian Quasi-Experimental Study. Education Sciences. Vol. 14.
https://doi.org/10.3390/educsci14030273

Di Michele, Laura; Tørris, Christine ; Gunn, Catherine; Johansen, Safora (2024). International student mobility in diagnostic radiography: Benefits and pitfalls. 5 s. Radiography. Vol. 30.
https://doi.org/10.1016/j.radi.2024.05.005

Holmen, Heidi ; Flølo, Tone Nygaard ; Tørris, Christine ; Løyland, Borghild ; Almendingen, Kari ; Bjørnnes, Ann Kristin ; Albertini Früh, Elena ; Grov, Ellen Karine ; Helseth, Sølvi ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Malambo, Rosah ; Misvær, Nina ; Rasalingam, Anurajee ; Riiser, Kirsti ; Sandbekken, Ida Hellum ; Schippert, Ana Carla Soares Portugal ; Sparboe-Nilsen, Bente ; Bigum Sundar, Turid Kristin ; Sæterstrand, Torill Margaret ; Utne, Inger ; Valla, Lisbeth ; Winger, Anette ; Torbjørnsen, Astrid (2023). Unpacking the Public Health Triad of Social Inequality in Health, Health Literacy, and Quality of Life—A Scoping Review of Research Characteristics. 19 s. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 21.
https://doi.org/10.3390/ijerph21010036

Finbråten, Hanne Søberg ; Guttersrud, Øystein ; Foss, Camilla ; Pettersen, Kjell Sverre ; Tørris, Christine ; Meyer, Mona Elisabeth ; Halvorsrud, Hedvig ; Stensrud, Helge; Sandbekken, Ida Hellum ; Sæland, Mone Eli; Grønlien, Heidi Kristine (2023). Bruk av «concept cartoons» i kombinasjon med digitalt student-respons-system for å støtte læring i Anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen - En undervisningsstrategi for å fremme studentaktiv læring. UNIPED. Vol. 46.
https://doi.org/10.18261/uniped.46.4.3

Hougaard, Peter Forde ; Tørris, Christine ; Erichsen, Torunn ; Høium, Kari ; Ulfsby, Kirsten Jacobsen ; Jensen, Trude Løkhaug; Opheim, Helene Margrethe Storebø (2023). Teknologi og aktivisering i læringsfellesskap. Knutstad, Unni; Larsen, Kristian; Jensen, Kari Toverud (Red.). Fagdidaktiske temaer i helsefagene. s. 91-123. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.198.ch6

Meyer, Mona Elisabeth ; Sandbekken, Ida Hellum ; Tørris, Christine ; Halvorsrud, Hedvig ; Molin, Marianne (2023). Hva kjennetegner digitale seminargrupper som fungerer godt, og hva kjennetegner de som fungerer mindre godt?. UNIPED. Vol. 46.
https://doi.org/10.18261/uniped.46.1.3

Tørris, Christine ; Meyer, Mona Elisabeth ; Sandbekken, Ida Hellum ; Halvorsrud, Hedvig ; Molin, Marianne (2022). Nursing Students’ Perceived Learning Outcomes, Motivation to Learn and Grade Achieved in a Digital Blended Learning Course: A Norwegian Cross-Sectional Study. Education Sciences. Vol. 12.
https://doi.org/10.3390/educsci12070467

Tørris, Christine ; Gjølstad, Eli ; Morseth, Marianne S. ; Debesay, Jonas ; Almendingen, Kari (2022). Students’ Experiences with Online Teaching and Learning in Norway: A Qualitative Study into Nutrition Education One Year after the COVID-19 Lockdown. 19 s. Education Sciences. Vol. 12.
https://doi.org/10.3390/educsci12100670

Almendingen, Kari ; Morseth, Marianne S. ; Gjølstad, Eli ; Brevik, Asgeir ; Tørris, Christine (2021). Student's experiences with online teaching following COVID-19 lockdown: A mixed methods explorative study. PLOS ONE. Vol. 16.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250378

Tørris, Christine ; Bjørnnes, Ann Kristin (2020). Duration of Lactation and Maternal Risk of Metabolic Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis. 18 s. Nutrients. Vol. 12.
https://doi.org/10.3390/nu12092718

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig