English version
Christine Tørris

Christine Tørris

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Meyer, Mona Elisabeth; Sandbekken, Ida Hellum; Tørris, Christine; Halvorsrud, Hedvig; Molin, Marianne (2023). Hva kjennetegner digitale seminargrupper som fungerer godt, og hva kjennetegner de som fungerer mindre godt?. UNIPED . Vol. 46.

Tørris, Christine; Gjølstad, Eli; Morseth, Marianne S.; Debesay, Jonas; Almendingen, Kari (2022). Students’ Experiences with Online Teaching and Learning in Norway: A Qualitative Study into Nutrition Education One Year after the COVID-19 Lockdown. 19 s. Education Sciences . Vol. 12.

Tørris, Christine; Meyer, Mona Elisabeth; Sandbekken, Ida Hellum; Halvorsrud, Hedvig; Molin, Marianne (2022). Nursing Students’ Perceived Learning Outcomes, Motivation to Learn and Grade Achieved in a Digital Blended Learning Course: A Norwegian Cross-Sectional Study. Education Sciences . Vol. 12.

Almendingen, Kari; Morseth, Marianne S.; Gjølstad, Eli; Brevik, Asgeir; Tørris, Christine (2021). Student's experiences with online teaching following COVID-19 lockdown: A mixed methods explorative study. PLOS ONE . Vol. 16.

Høium, Kari; Blaalid, Laila; Tørris, Christine (2020). Erfaringer med et manualbasert verktøy for veiledning av vernepleierstudenter i praksis. UNIPED . Vol. 43.

Tørris, Christine; Bjørnnes, Ann Kristin (2020). Duration of Lactation and Maternal Risk of Metabolic Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis. 18 s. Nutrients . Vol. 12.
https://www.mdpi.com/2072-6643/12/9/2718

Tørris, Christine (2020). Kan omvendt undervisning gi bedre læringsutbytte i legemiddelregning, sammenlignet med tradisjonell undervisning? En kvasieksperimentell kontrollert studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning .

Tørris, Christine; Mobekk, Hilde (2019). Improving cardiovascular health through nudging healthier food choices: A systematic review. Nutrients . Vol. 11:2520.

Tørris, Christine; Småstuen, Milada Cvancarova; Molin, Marianne (2018). Nutrients in fish and possible associations with cardiovascular disease risk factors in metabolic syndrome. Nutrients . Vol. 10:952.

Tørris, Christine; Molin, Marianne; Småstuen, Milada C (2017). Lean Fish Consumption Is Associated with Beneficial Changes in the Metabolic Syndrome Components: A 13-Year Follow-Up Study from the Norwegian Tromsø Study. Nutrients . Vol. 9.
http://hdl.handle.net/10852/57843

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig