English version
Torunn Erichsen

Torunn Erichsen

Kort om

Jeg er utdannet sykepleier med master i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Jeg har bred kliniske erfaring blant annet fra Spesialsykehuset for epilepsi både som sykepleier og leder. Jeg har bidratt med læremidler om epilepsi og mestring. Underviser og veileder studenter på bachelor sykepleie.

Er for tiden prosjektleder for utvikling av ny programplan i sykepleie bachelor, Sykepleie HiOA 2019.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emner

Veiledning   Kronisk sykdom   Kunnskapsbasert praksis   Epilepsi   Barn og unge

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Christiansen, Bjørg; Holmberg, Vigdis; Erichsen, Torunn; Vågan, Andre (2020). Helsepedagogikk – fra begrep til praksis i helsefagutdanninger: Hva kjennetegner studentenes erfaringer?. UNIPED .

Erichsen, Torunn; Røkholt, Gro; Utne, Inger (2016). Kunnskapsbasert praksis i sykepleierudanningen - en litteraturgjennomgang. Sykepleien Forskning .
https://sykepleien.no/forskning/2016/02/kunnskapsb...

Vågan, Andre; Erichsen, Torunn; Larsen, Kristian (2014). En mixed methods studie: Sykepleierstudenters syn på kunnskap og læring. Sykepleien Forskning . Vol. 9.
https://sykepleien.no/forskning/2014/05/sykepleier...

Erichsen, Torunn; Hamilton, Glenys; Nakken, Karl Otto; Smeby, Nina Aarhus (2009). Young people with epilepsy: What they know and how they are affected by recurrent seizures. British Journal of Neuroscience Nursing . Vol. 5.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig