English version
Anita Reitan

Anita Reitan

Kort om

Utdannet radiograf. Videreutdanning i strålevern innen medisinsk diagnostikk og videreutdanning i coaching. Master i Klinisk helsearbeid med studieretning Tjenesteutvikling innen medisinsk strålebruk. Masteroppgaven hadde tema graviditet og røntgenstråling.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Reitan, Anita ; Mussmann, Bo ; Sanderud, Audun (2024). Radiographers’ role in justification of medical imaging examinations. Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences.
https://doi.org/10.1016/j.jmir.2023.12.007

Reitan, Anita ; Waage, Margrethe ; Habib, Laurence Marie Anna (2022). From technology to community: the role of artefacts in teaching and learning during and beyond pandemic times. Teaching in Higher Education.
https://doi.org/10.1080/13562517.2022.2162813

Reitan, Anita ; Sanderud, Audun (2021). What information did pregnant women want related to risks and benefits attending X-ray examinations?. Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences. Vol. 52.
https://doi.org/10.1016/j.jmir.2020.12.005

Reitan, Anita ; Sanderud, Audun (2020). Communicating radiation risk to patients: Experiences among radiographers in Norway. Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences. Vol. 51.
https://doi.org/10.1016/j.jmir.2020.06.011Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig