English version
Peter Forde Hougaard

Peter Forde Hougaard

Kort om

Jeg er utdannet spesialsykepleier (barn) med mange års erfaring med sykepleie til barn på Oslo Universitetssykehus, har bachelorgrad i sosiologi fra UiO, samt mastergrad og doktorgrad fra Senter for profesjonsstudier (SPS). Mine forskningsinteresser er sentrert rundt (tverr-)profesjonell samhandling, ledelse, utdanning av profesjonsutøvere, samt temaer knyttet barn på sykehus (eks. smertevurdering og behandling).

Jeg har emneansvar og underviser blant annet i kunnskapsbasert praksis, vitenskapsteori og metode, forskningsetikk, samt bacheloroppgaven i sykepleieutdanningen. Jeg har bred erfaring fra veiledning av studenter i praksis i primær og spesialisthelsetjenesten, både i grunnutdanningen og i masterutdanningen i barnesykepleie. Jeg veileder studenter i flere masterprogram og er medveileder for phd.-stipendiat i barnesykepleie.

Jeg er, ved siden av stillingen som førsteamanuensis her ved OsloMet, seniorforsker (10%) ved Kirurgisk avdeling for barn ved OUS, tilknyttet InteRSurg, en tverrfaglig forskningsgruppe etablert i 2021. Jeg var forskningsgruppeleder for InteRSurg fra etablereringen til utgangen av 2023.

Fra 1. januar 2024 er jeg leder av forskningsgruppen Læring og samhandling ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Rivenes Lafontan, Sara ; Hougaard, Peter Forde ; Knutstad, Unni ; Jensen, Kari Toverud ; Jerpseth, Heidi (2023). Caught in the Middle—Experiences of Student Peer Mentors in Nursing Education: A Qualitative Study. 11 s. Education Sciences. Vol. 13.
https://doi.org/10.3390/educsci13030323

Hougaard, Peter Forde ; Øygarden, Anne-Martha Utne ; Marchen, Roger Arnold ; Hansen, Sylvia ; Ulfsby, Kirsten Jacobsen (2023). Vi trodde det skulle bli gull. En kritisk vurdering av det pedagogiske designet i et mindre vellykket undervisningsopplegg. Knutstad, Unni; Larsen, Kristian; Jensen, Kari Toverud (Red.). Fagdidaktiske temaer i helsefagene. s. 125-149. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.198.ch7

Hougaard, Peter Forde ; Tørris, Christine ; Erichsen, Torunn ; Høium, Kari ; Ulfsby, Kirsten Jacobsen ; Jensen, Trude Løkhaug; Opheim, Helene Margrethe Storebø (2023). Teknologi og aktivisering i læringsfellesskap. Knutstad, Unni; Larsen, Kristian; Jensen, Kari Toverud (Red.). Fagdidaktiske temaer i helsefagene. s. 91-123. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.198.ch6

Jensen, Kari Toverud ; Hougaard, Peter Forde ; Knutstad, Unni (2022). Nursing leaders' perspectives on research in specialist health services: A descriptive study. Nursing Open.
https://doi.org/10.1002/nop2.1495

Zlatanovic, Tatjana; Mausethagen, Sølvi ; Leseth, Anne ; Hougaard, Peter Forde (2018). The role of nurse teachers’ academic competencies; A research review. 15 s. Nordisk sygeplejeforskning. Vol. 8.
https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2018-04-02Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig