English version
Stine Engebretsen

Stine Engebretsen

Kort om

Stine Engebretsen er akuttsykepleier og forsker med PhD i medisin og helsefag fra UiO. Hun er fagkoordinator for spesialisering i akuttsykepleie ved Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter. Hun har emneansvar for emnene MASAK5000 Akuttmedisin og MASAK5100 Akuttsykepleierens funksjons og ansvarsområder, samt koordinerer arbeidet med masteroppgaver i emnet MASY5900 for spesialiseringen i akuttsykepleie. Temaer for undervisning: Akuttsykepleie og akuttmottak, triage, systematisk vurdering, pasientforløp og logistikk, overbelastning, kvantitative metoder.

Forskningen er knyttet til teammottak av den kritisk syke pasient og delirium hos den eldre pasient i akuttmottak. Har erfaring med kvantitativ metode (registerdata og spørreundersøkelse). Er for tiden biveileder for to PhD studenter.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Engebretsen, Stine; Bogstrand, Stig Tore; Jacobsen, Dag; Rimstad, Rune (2021). Quality of care, resource use and patient outcome by use of emergency response team compared with standard care for critically ill medical patients in the emergency department: a retrospective single-centre cohort study from Norway. Emergency medicine. Vol. 11.
http://hdl.handle.net/10852/92492

Engebretsen, Stine; Bogstrand, Stig Tore; Jacobsen, Dag; Vitelli, Valeria; Rimstad, Rune (2020). NEWS2 versus a single-parameter system to identify critically ill medical patients in the emergency department. Resuscitation Plus . Vol. 3.

Engebretsen, Stine; Bogstrand, Stig Tore; Jacobsen, Dag; Rimstad, Rune (2020). Characteristics, management and outcome of critically ill general medical patients in the Emergency Department: An observational study. International Emergency Nursing . Vol. 54:100939.
http://hdl.handle.net/10852/82811

Engebretsen, Stine; Røise, Olav; Ribu, Lis (2013). Bruk av triage i norske akuttmottak. Tidsskrift for Den norske legeforening . Vol. 133.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig