English version
Stine Engebretsen

Stine Engebretsen

Kort om

Stine Engebretsen er akuttsykepleier og forsker med PhD i medisin og helsefag fra UiO. Hun er fagkoordinator for spesialisering i akuttsykepleie ved Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter. Hun har emneansvar for emnene MASAK5000 Akuttmedisin og MASAK5100 Akuttsykepleierens funksjons og ansvarsområder, samt koordinerer arbeidet med masteroppgaver i emnet MASY5900 for spesialiseringen i akuttsykepleie. Temaer for undervisning: Akuttsykepleie og akuttmottak, triage, systematisk vurdering, pasientforløp og logistikk, overbelastning, kvantitative metoder.

Forskningen er knyttet til teammottak av den kritisk syke pasient og delirium hos den eldre pasient i akuttmottak. Har erfaring med kvantitativ metode (registerdata og spørreundersøkelse). Er for tiden biveileder for to PhD studenter.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Abayneh, Helina B; Danielsen, Stein Ove ; Halvorsen, Kristin ; Engebretsen, Stine (2024). Injury characteristics and mortality in an emergency department in Ethiopia: a single-center observational study. BMC Emergency Medicine.
https://doi.org/10.1186/s12873-024-01017-7

Engebretsen, Stine ; Bogstrand, Stig Tore; Jacobsen, Dag; Rimstad, Rune (2021). Quality of care, resource use and patient outcome by use of emergency response team compared with standard care for critically ill medical patients in the emergency department: a retrospective single-centre cohort study from Norway. Emergency medicine. Vol. 11.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-047264

Engebretsen, Stine ; Bogstrand, Stig Tore; Jacobsen, Dag; Rimstad, Rune (2020). Characteristics, management and outcome of critically ill general medical patients in the Emergency Department: An observational study. International Emergency Nursing. Vol. 54:100939.
https://doi.org/10.1016/j.ienj.2020.100939

Engebretsen, Stine ; Bogstrand, Stig Tore; Jacobsen, Dag; Vitelli, Valeria; Rimstad, Rune (2020). NEWS2 versus a single-parameter system to identify critically ill medical patients in the emergency department. Resuscitation Plus. Vol. 3.
https://doi.org/10.1016/j.resplu.2020.100020

Engebretsen, Stine ; Røise, Olav; Ribu, Lis (2013). Bruk av triage i norske akuttmottak. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 133.
https://doi.org/10.4045/tidsskr.11.1121Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig