English version
Kristin Halvorsen

Kristin Halvorsen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emner

Forskningsetikk   Kvalitative forskningsmetoder   Etikkundervisning   Kols   Klinisk etikk   Empowerment   Helsetjenesteprioriteringer

Vitenskapelige publikasjoner

Jerpseth, Heidi; Alvestad, Vibeke; Halvorsen, Kristin; Jensen, Kari Toverud (2023). Students’ experiences of moral challenges in clinical placement during the covid-19 pandemic: a qualitative study. 12 s. Nordisk sygeplejeforskning. Vol. 13.
https://doi.org/10.18261/nsf.13.1.2

Glomsås, Heidi Snoen; Knutsen, Ingrid Ruud; Fossum, Mariann; Christiansen, Karin; Halvorsen, Kristin (2022). Family caregivers’ involvement in caring for frail older family members using welfare technology: a qualitative study of home care in transition. 14 s. BMC Geriatrics. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12877-022-02890-2

Nordang, Elise Flakk; Halvorsen, Kristin (2022). Service users’ experiences with mobile safety alarms in home care: A qualitative study. 9 s. Nursing Open.
https://doi.org/10.1002/nop2.1217

Solbakken, Liss Marita; Nordhaug, Marita; Halvorsen, Kristin (2022). Patients’ experiences of involvement, motivation and coping with physiotherapists during subacute stroke rehabilitation–a qualitative study. 7 s. European Journal of Physiotherapy.
https://doi.org/10.1080/21679169.2022.2032825

Abrahamsen, Caroline Steen; Lang-Ree, Heidi Mandt; Halvorsen, Kristin; Stenbakken, Cesilie Meling (2021). Patients with COPD: Exploring patients’ coping ability during an interdisciplinary pulmonary rehabilitation programme: A qualitative focus group study. 9 s. Journal of Clinical Nursing (JCN). Vol. 30.
https://doi.org/10.1111/jocn.15700

Halvorsen, Kristin; Jensen, Janet Froulund; Collet, Marie O.; Olausson, Sepideh; Lindahl, Berit; Hansen, Britt Sætre; Lind, Ranveig; Eriksson, Thomas (2021). Patients' experiences of well-being when being cared for in the intensive care unit—An integrative review. 17 s. Journal of Clinical Nursing (JCN).
https://doi.org/10.1111/jocn.15910

Jerpseth, Heidi; Knutsen, Ingrid Ruud; Jensen, Kari Toverud; Halvorsen, Kristin (2021). Mirror of shame: patients experiences of late stage COPD. A qualitative study. 9 s. Journal of Clinical Nursing (JCN).
https://doi.org/10.1111/jocn.15792

Halvorsen, Kristin; Harvey, Clare; de-Ruiter, Hans Peter; Jerpseth, Heidi (2021). Research Ethical Reflections in Researching Missed Nursing Care. Papastavrou, Evridiki; Suhonen, Riitta (Red.). Impacts of Rationing and Missed Nursing Care: Challenges and Solutions. s. 115-125. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-71073-6

Glomsås, Heidi Snoen; Knutsen, Ingrid Ruud; Fossum, Mariann; Halvorsen, Kristin (2021). ‘They just came with the medication dispenser’- a qualitative study of elderly service users’ involvement and welfare technology in public home care services. 11 s. BMC Health Services Research. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12913-021-06243-4

Tønnessen, Siri; Christiansen, Karin; Hjaltadottir, Ingibjörg; Leino-Kilpi, Helena; Scott, Anne; Suhonen, Riita; Öhlen, Joakim; Halvorsen, Kristin (2020). Visibility of nursing in policy documents related to health care priorities. Journal of Nursing Management.
https://doi.org/10.1111/jonm.12977

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig